Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Gamma Akcyjny

Bieżąca wartość: 86,71 pln 4

Opis

Celem inwestycyjnym WARTA Gamma Akcyjny jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. W dniu 23.04.2021 r. nastąpiło połączenie subfunduszu GAMMA Akcyjny wydzielonego w ramach GAMMA Parasol FIO, z subfunduszem PKO Akcji Plus wydzielonym w ramach PKO Parasolowy FIO. Połączenie subfunduszy oznacza, że zmienił się fundusz, do którego lokowane są środki UFK WARTA Gamma Akcyjny (po połączeniu jest nim PKO Akcji Plus). W związku z powyższym, począwszy od wyceny za 22.04.2021 r., wyceny jednostek uczestnictwa UFK WARTA Gamma Akcyjny będą tożsame z wycenami jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Akcji Plus.

kod funduszu: KAC
 
dawniej: KBC Akcyjny
oparty na funduszu: PKO Akcji Plus

strona www: pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu na którym jest on oparty. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2021-04-22 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
0,88%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Notowania funduszu do 2021-04-21
notowania_WARTA Gamma Akcyjny.csv 57 KB
Sprawozdania
Fundusz_KBC_Akcyjny_sprawozdanie_30_06_2011.pdf 86.4 KB
Fundusz_KBC_Akcyjny_sprawozdanie_31_12_2011.pdf 86.4 KB
Fundusz_KBC_Akcyjny_roczne_sprawozdanie_31_12_2011.pdf 142.4 KB
Fundusz_KBC_Akcyjny_sprawozdanie_30_06_2012.pdf 86.1 KB
Fundusz KBC Akcyjny sprawozdanie polroczne 31.12.2012.pdf 83.6 KB
Fundusz KBC Akcyjny sprawozdanie roczne 31.12.2012.pdf 89.5 KB
Fundusz_KBC_Akcyjny_sprawozdanie_polroczne_30_06_2013.pdf 85.9 KB
Fundusz_KBC_Akcyjny_31_12_2013.pdf 86.2 KB
Fundusz_KBC_Akcyjny_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 134.2 KB
Fundusz KBC Akcyjny - 30.06.2014.pdf 115.7 KB
Fundusz_KBC_Akcyjny_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 275.7 KB
Fundusz_KBC_Akcyjny_sprawozdanie_roczne_31.12.2014.pdf 295.7 KB
Fundusz KBC Akcyjny_sprawozdanie_polroczne_ 30.06.2015.pdf 116.2 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCYJNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.6 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCYJNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.1 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCYJNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.1 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCYJNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.1 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCYJNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 545.6 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCYJNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.1 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCYJNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 552.6 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCYJNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCYJNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 193.9 KB
WARTA_GAMMA_AKCYJNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.5 KB
WARTA_GAMMA_AKCYJNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.3 KB
WARTA_GAMMA_AKCYJNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.3 KB
WARTA_GAMMA_AKCYJNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200 KB
WARTA_GAMMA_AKCYJNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.7 KB
WARTA_GAMMA_AKCYJNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 194.8 KB
WARTA_GAMMA_AKCYJNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 195.9 KB

Fundusze Otwarte