Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek

Bieżąca wartość: 285,19 pln 4

Opis

Celem inwestycyjnym WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. W dniu 23.04.2021 r. nastąpiło połączenie subfunduszu GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach GAMMA Parasol FIO, z subfunduszem PKO Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonym w ramach PKO Parasolowy FIO. Połączenie subfunduszy oznacza, że zmienił się fundusz, do którego lokowane są środki UFK WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek (po połączeniu jest nim PKO Akcji Małych i Średnich Spółek). W związku z powyższym, począwszy od wyceny za 22.04.2021 r., wyceny jednostek uczestnictwa UFK WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek będą tożsame z wycenami jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Akcji Małych i Średnich Spółek.

kod funduszu: KMS
 
dawniej: KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
oparty na funduszu: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

strona www: pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/

 
Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu na którym jest on oparty. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2021-04-22 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
1%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Notowania funduszu do 2021-04-21
notowania_WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek.csv 56.9 KB
Sprawozdania
Fundusz_KBC_AMiSS_sprawozdanie_30_06_2011.pdf 86.3 KB
Fundusz_KBC_AMiSS_sprawozdanie_31_12_2011.pdf 86.4 KB
Fundusz_KBC_AMiSS_roczne_sprawozdanie_31_12_2011.pdf 142.9 KB
Fundusz_KBC_AMiSS_sprawozdanie_30_06_2012.pdf 85.2 KB
Fundusz KBC AMiSS sprawozdanie polroczne 31.12.2012.pdf 85.2 KB
Fundusz KBC AMiSS sprawozdanie roczne 31.12.2012.pdf 89.5 KB
Fundusz_KBC_AMiSS_sprawozdanie_polroczne_30_06_2013.pdf 85.3 KB
Fundusz_KBC_AMiSS_31_12_2013.pdf 86.2 KB
Fundusz_KBC_AMiSS_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 135.3 KB
Fundusz KBC AMiSS - 30.06.2014.pdf 115.6 KB
Fundusz_KBC_AMiSS_sprawozdanie_roczne_31.12.2014.pdf 290.8 KB
Fundusz KBC AMiSS_sprawozdanie_polroczne_30.06.2015.pdf 116.2 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.7 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.2 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 379.1 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.8 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.4 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 515.1 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.4 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98 KB
FUNDUSZ_KBC_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 193.7 KB
WARTA_GAMMA_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.2 KB
WARTA_GAMMA_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199 KB
WARTA_GAMMA_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199 KB
WARTA_GAMMA_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 199.7 KB
WARTA_GAMMA_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.4 KB
WARTA_GAMMA_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 199.8 KB
WARTA_GAMMA_AKCJI_MALYCH_I_SREDNICH_SPOLEK_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 195.6 KB

Fundusze Otwarte