Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

KOSZYK ZYSKÓW

Bieżąca wartość: 131,98 pln

Opis

Wyniki funduszu uzależnione są od wzrostu wartości koszyka akcji 27 spółek z sektora spożywczego m.in. Coca-cola, Danone, Nestle, Heinz, Kellogg, Pepsico.

 

Aktywa Funduszu KOSZYK ZYSKÓW inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu KBC Select Investors Fund Warta Food & Drink 1, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

 

Wyniki funduszu uzależnione są od wzrostu wartości koszyka akcji 27 spółek z sektora spożywczego m.in. Coca-cola, Danone, Nestle, Heinz, Kellogg, Pepsico.

 

Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności funduszu równy jest 75% wzrostu wartości koszyka, nie więcej jednak niż 35%, natomiast gdy wartość koszyka nie zyska na wartości dzięki ochronie kapitału klient otrzymuje środki odpowiadające wartości jednostek uczestnictwa liczonych według ceny początkowej (100 PLN).

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2009-09-16 do 2013-05-13
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
31,98%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty