Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

PETRO INWESTYCJA

Bieżąca wartość: 128,24 pln

Opis

Wyniki funduszu uzależnione są od zachowania się energetycznego Indeksu S&P GSCI Energy Excess Return.

 

Aktywa Funduszu PETRO INWESTYCJA inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu z ochroną kapitału KBC Select Investors Warta Reverse Click 1, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

 

Wyniki funduszu uzależnione są od zachowania się energetycznego Indeksu S&P GSCI Energy Excess Return. Indeks obliczany jest na bazie notowań cen następujących surowców i produktów ropopochodnych:

  • Ropa Crude,
  • Ropa Brent,
  • Benzyna Bezołowiowa,
  • Olej Opałowy,
  • Olej Napędowy,
  • Gaz Naturalny.

 

Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa funduszu na koniec umowy może wynieść aż 68%.

 

Ostateczny wynik inwestycji będzie obliczany na podstawie kwartalnych obserwacji indeksu które mogą wpływać na ustaloną początkową stopę zwrotu tj. 68% w następujący sposób:

- każdy kwartalny spadek indeksu pomniejsza stopę zwrotu o wartość tego spadku (wówczas tzw. klik = wartość spadku)

- wzrost indeksu w kwartale nie wpływa na stopę zwrotu (wówczas tzw. klik = 0%) 

 

Data likwidacji funduszu Petro Inwestycja – 09.07.2013 r.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2009-11-16 do 2013-07-09
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
28,24%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty