Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

GOLD METAL

Bieżąca wartość: 101,97 pln

Opis

 

Aktywa Funduszu GOLD METAL inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu z ochroną kapitału KBC Select Investors Warta Heavy Metal 1, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

 

Wyniki funduszu uzależnione są od zachowania się koszyka 9 metali, z których 5 należy do kategorii metali przemysłowych (aluminium, cynk, miedź, nikiel, ołów) a 4 pozostałe do kategorii metali szlachetnych (złoto, srebro, pallad, platyna). Metale te mają szerokie zastosowanie w gospodarce, poczynając od elektrotechniki, poprzez przemysł samochodowy, a kończąc na budownictwie.

 

Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności funduszu równy jest 100% wzrostu wartości koszyka, nie więcej jednak niż 60%, natomiast gdy wartość koszyka nie zyska na wartości dzięki ochronie kapitału klient otrzymuje środki odpowiadające wartości jednostek uczestnictwa liczonych według ceny początkowej (100 PLN).

 

Data likwidacji funduszu Gold Metal – 09.08.2013 r.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2010-01-21 do 2013-08-09
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
1,97%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty