Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

ZŁOTA KORONA

Bieżąca wartość: 101,03 pln

Opis

Wyniki funduszu uzależnione są od zmian indeksu CECE EUR, w skład którego wchodzą spółki o dużej kapitalizacji z Polski, Czech i Węgier.

 

Aktywa Funduszu ZŁOTA KORONA inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu z ochroną kapitału KBC Select Investors Warta Reverse Click 2, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

 

Wyniki funduszu uzależnione są od zmian indeksu CECE EUR, w skład którego wchodzą spółki o dużej kapitalizacji z Polski, Czech i Węgier.

 

Maksymalny wzrost wartościjednostki uczestnictwa funduszu na koniec umowy może wynieść 55%.

Ostateczny wynik inwestycji będzie obliczany na podstawie miesięcznych obserwacji indeksu które mogą wpływać na ustaloną początkową stopę zwrotu tj. 55% w następujący sposób:

- każdy miesięczny spadek indeksu pomniejsza stopę zwrotu o wartość tego spadku (wówczas tzw. klik = wartość spadku)

- wzrost indeksu w kwartale nie wpływa na stopę zwrotu (wówczas tzw. klik = 0%).

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2010-10-15 do 2013-05-10
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
1,03%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty