MATERIAŁ MARKETINGOWY

Warta Twoje NNW – Pakiet dla Ucznia

Ubezpieczenie NNW indywidualne czy grupowe? Teraz masz wybór! NNW Pakiet dla Ucznia to uniwersalne i nowatorskie ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży w wieku do 26 lat. Pakiet dla Ucznia, z szerokim wachlarzem usług assistance zabezpieczy twoje dziecko na cały rok. Jest to alternatywa dla ubezpieczeń NNW oferowanych przez placówki oświatowe. Nadal istnieje jednak możliwość zawarcia grupowego ubezpieczenia NNW przez placówki oświatowe w ramach oferty Warta NNW. Poniżej znajdziecie Państwo również informacje o ubezpieczeniu NNW dzieci i młodzieży przygotowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

1.

Indywidualne NNW pakiet dla Ucznia

Możesz zdecydować jaki ma być zakres ubezpieczenia szkolnego dla Twojego dziecka. Elastyczny pakiet NNW dla Ucznia w całości zastąpi każde NNW grupowe oferowane przez szkołę. Ochrona na 12 miesięcy , na terenie całego świata, w szkole i poza nią.

2.

NNW szkolne w formie grupowej

NNW szkolne to oferta dla placówek oświatowych, które chcą dobrze zabezpieczyć swoich uczniów i nauczycieli w zakresie Następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole czy na wycieczce szkolnej.

3.

Pakiet usług assistance w podstawie

Bez dodatkowej składki zapewniamy Twojemu dziecku atrakcyjny pakiet usług dodatkowych takich jak, korepetycje z wybranych przedmiotów po nw, wizyta lekarza i pielęgniarki, wizyta u psychologa.