Ubezpieczenie samochodu przy wyjeździe zagranicznym - co trzeba wiedzieć?

Jeśli jesteś miłośnikiem przemierzenia świata autem warto wiedzieć, że nie we wszystkich krajach wystarczy posiadanie polskiego ubezpieczenia OC. 
Zielona Karta jest dodatkowym dokumentem potwierdzającym, że posiadacz pojazdu objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i może wjechać do kraju, który wymaga takiego certyfikatu. 
 
Z artykułu dowiesz się:
• Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów  –  jaki jest zakres terytorialny?
• Czym jest Zielona Karta i w jakich krajach obowiązuje?
 
1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów   –  jaki jest zakres terytorialny?
 
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym, znajdującym zastosowanie w sytuacji, gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza nim szkodę innym osobom  i zgodnie z prawem ponoszą za to odpowiedzialność. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC ciąży na wszystkich posiadaczach pojazdów, czyli zarówno na właścicielach, jak i użytkownikach (np. gdy pojazd jest przedmiotem leasingu lub w tzw. „użyczeniu").
Do wyrządzenia szkody innej osobie (np. uszkodzenie cudzego auta podczas stłuczki czy potrącenie pieszego lub rowerzysty) może dojść również w czasie podróży samochodem poza granice Polski. Kupione w Polsce ubezpieczenie OC obejmuje ochroną zdarzenia powstałe nie tylko na terytorium naszego kraju; również wypadki na terytorium większości krajów europejskich. 
 
Posiadając ważną polisę OC kierowca może bez obaw poruszać się pojazdem po drogach: Andory, Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier. 
W przypadku tych państw domniemywa się posiadanie ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartego w kraju, w którym pojazd został zarejestrowany, o czym świadczy ważna tablica rejestracyjna pojazdu. 
 
2. Czym jest Zielona Karta i w jakich krajach obowiązuje?
 
Planując podróż do Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Maroko, Mołdawii, Macedonii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy należy pamiętać, że polskie ubezpieczenie OC nie będzie miało zastosowania i  należy zadbać o dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – Zieloną Kartę (ZK). Nawet gdy tylko przejeżdżamy przez terytorium jednego z tych państw (np. przez obwód kaliningradzki do krajów nadbałtyckich) wymagane jest posiadanie Zielonej Karty.
Zawarcie umowy tego ubezpieczenia jest potwierdzane charakterystycznym zielonym certyfikatem, który informuje, że jego posiadacz jest objęty komunikacyjnym ubezpieczeniem OC zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w odwiedzanym kraju. Jest on honorowany przez władze powyższych państw i uznawany za ważny, bez dodatkowych formalności i opłat już na miejscu.
Przed podróżą warto więc poprosić agenta Warty o wystawienie certyfikatu Zielonej Karty, gdyż uchroni Cię przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów na zakup lokalnego ubezpieczenia oferowanego na granicy danego kraju. Nierzadko jest to wydatek rzędu kilkudziesięciu euro.
 
W Warcie, okres ubezpieczenia na jaki wystawiana jest Zielona Karta to minimum 15 dni, ale nie dłużej niż 12 miesięcy lub okres ważności polisy OC zawartej w Warcie.
 
Wyjeżdżając zagranicę warto sprawdzić, czy polisa komunikacyjna obejmuje ubezpieczenia Assistance
W przypadku ubezpieczeń Warty w wariantach Assistance Złoty, Złoty+, Platynowy, Podróżnik 15 usługi (np. holowanie samochodu) realizowane są, gdy do wypadków dojdzie zarówno w Polsce, jak i pozostałych państwach europejskich.  Szczegóły znajdziesz w OWU i tutaj .