MATERIAŁ MARKETINGOWY

Warta Ochrona

Warta Ochrona to elastyczne ubezpieczenie, które pozwala na pełne zabezpieczenie finansowe siebie oraz najbliższych na wypadek wielu losowych wypadków. Indywidualne warunki, wysokie sumy ubezpieczenia, jedna polisa dla kilku osób – właśnie to wyróżnia nasze ubezpieczenie.

1.

Nawet 600 000 zł i pomoc specjalistów

Możliwość ubezpieczenia zdrowia na kwotę nawet 600 000 zł. Oznacza to, że w razie poważnej choroby (np. nowotwór, zawał serca, udar mózgu) otrzymasz świadczenie w kwocie wskazanej w polisie – nawet 600 000 zł. W razie nagłych problemów ze zdrowiem możesz także skorzystać z takich usług jak np.: wizyta lekarza, dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny czy opieka pielęgniarki – to wszystko dzięki pakietowi WARTA Assistance Medyczny.

2.

Ochrona w razie zachorowania na COVID-19 bez karencji

W ramach polisy Warta Ochrona otrzymasz wsparcie finansowe w razie pobytu w szpitalu w wyniku zachorowania na COVID-19. W ramach ubezpieczenia otrzymasz nawet do 500 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu COVID-19, wypłatę za pobyt na OIOM z powodu COVID-19, a także dodatkowe świadczenie lekowe. Ochrona obejmuje także wypłatę pieniędzy dla bliskich w razie Twojej śmierci wskutek COVID-19. Tylko do 31. marca pełna ochrona obowiązuje już od pierwszego dnia trwania polisy – bez okresu karencji!

3.

Jedna polisa dla kilku osób

W ramach ubezpieczenia możesz objąć ochroną kilka osób np. małżonka, partnera, dziecko. Składkę zapłacisz łączną za wszystkie osoby. Dzięki temu, możesz zabezpieczyć się na wypadek różnych sytuacji losowych, które mogą spotkać także Twoich najbliższych, np. wypadek, pobyt w szpitalu.

4.

Polisa pod kredyt

Warta Ochrona w opcji pod kredyt pozwoli Ci zabezpieczyć kredyt i spełnić wymagania banku. Polisę z cesją na bank możesz kupić już od 300 zł rocznie. Poza zabezpieczeniem banku, w polisie możesz wskazać dodatkowe zdarzenia, w przypadku których świadczenie zostanie wypłacone Tobie tj. np.: powstanie trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu Warta Ochrona?

Kliknij jedną z zakładek, aby zapoznać sie z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Zawarcie umowy
 • Składki
 • Opcje dodatkowe
 • Jakim rodzajem ubezpieczenia jest Warta Ochrona?
 • Warta Ochrona jest ubezpieczeniem życia i zdrowia dedykowanym całej rodzinie.

 • Komu polecamy ubezpieczenie Warta Ochrona?
 • Polisa Warta Ochrona przeznaczona jest dla osób, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i poszukują długoterminowej ochrony dla siebie i swojej rodziny - nawet na bardzo wysokie kwoty.

 • Kto może zawrzeć umowę?
 • Każda osoba, Ubezpieczony jaki Współubezpieczony może dokonać wyboru ryzyk najbardziej mu odpowiadających zarówno dla siebie, jak i dziecka.

  Współubezpieczonym może być małżonek lub partner. Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku 18-65 lat, a w przypadku dzieci – od ukończonego 1 roku życia do 18 roku życia.

  Osobne pakiety mogą dotyczyć nie tylko małżonków lub partnerów, ale również ich dzieci, niezależnie od tego, czy dzieci pochodzą z obecnego związku, czy poprzedniego.

 • Bez zbędnych formalności
 • Istnieje możliwość zawarcia polisy bezpośrednio u Agenta Warty, bez wykonywania badań lekarskich i zbędnych formalności. Jeśli będzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań dowiesz się o tym natychmiast w pierwszym kroku przy zawarciu umowy.

 • Okres umowy
 • Umowa zawierana jest na czas określony wybrany przez Klienta, nie krótszy jednak niż 5 lat. Umowa podstawowa jest zawierana na okres nie dłuższy niż do pierwszej rocznicy po ukończeniu 70 lat.

 • Płatności
 • Klient, który ubezpiecza rodzinę otrzymuje jedną polisę (bądź wnioskopolisę) i dokonuje płatności na jeden wskazany rachunek

 • Składki
 • Składka może być płatna z góry miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie w wysokości i terminach określonych w umowie. Za wszystkie wybrane pakiety oraz za wszystkie ubezpieczone osoby składka płatna jest łącznie na jeden rachunek bankowy wskazany w umowie.
 • Umowy dodatkowe:
 • - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
  - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
  - powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
  - powstanie trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
  - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku
  - powstanie znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku
  - pobyt w szpitalu ubezpieczonego w wyniku wypadku
  - lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku
  - pobyt w szpitalu ubezpieczonego w wyniku choroby
  - lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
  - poważne zachorowanie ubezpieczonego
  - operacja ubezpieczonego
  - leczenia specjalistyczne ubezpieczonego
  - WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY
  - powstanie trwałego inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku
  - powstanie uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku
  - pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
  - lekowe związane z pobytem dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
  - pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby
  - lekowe związane z pobytem dziecka w szpitalu w wyniku choroby
  - poważne zachorowanie dziecka, 
  - operacja dziecka w wyniku wypadku,
  - leczenie specjalistyczne dziecka
Zadaj własne pytanie

Warto też rozważyć...