Szkoda z ubezpieczenia NNW / Kosztów leczenia: krok po kroku

Staramy się, żebyś dostał należne Ci pieniądze tak szybko, jak to możliwe. Jednak ostateczny termin wypłaty zależy również od Ciebie. Dla ułatwienia poniżej podpowiadamy, co należy zrobić, żeby szybko dostać świadczenie.

Zdarzenie: Innewybierz inne zdarzenie

Od razu po zdarzeniu zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta Warty: 801 308 308 jeśli jesteś na terytorium RP lub +48 502 308 308 jeśli jesteś za granicą. Konsultant udzieli ci wszelkich informacji jak zachować się po wypadku, żeby szybko dostać pełne odszkodowanie.

 

Potrzebne informacje

W pierwszej kolejności konsultant zapyta Cię o szczegóły zdarzenia, aby na tej podstawie ustalić czego dotyczy twoje zgłoszenie.

Najczęściej będzie on potrzebował takich informacji:

 • Dane osoby zgłaszającej szkodę:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Numer telefonu ,
  • Adres zameldowania / zamieszkania
 • Dane osoby poszkodowanej:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Numer telefonu
  • Adres zamieszkania / zameldowania
 • Numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda:
 • Nazwy i adresy placówek medycznych/ imię i nazwisko lekarza udzielającego pomocy
 • Informacja o przebiegu wypadku
 • Diagnoza medyczna
 • Informacja o przebiegu i zakończeniu leczenia
 • Dane o dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty leczenia
 • Dane bankowe do wypłaty świadczenia
  • Nazwa Banku
  • Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia

 

Potrzebne dokumenty

Na podstawie zebranych danych konsultant ustali  jakie dokumenty są potrzebne do wydania decyzji w sprawie

 

 Ich rodzaj będzie zależał od konkretnego zdarzenia. Dokładnie zanotuj ich listę.

Najczęściej będą to:

 • diagnoza medyczna
 • dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia
 • wyniki badań (np. RTG, USG)