Szkoda komunikacyjna: krok po kroku

Staramy się, żebyś dostał należne Ci pieniądze tak szybko, jak to możliwe. Jednak ostateczny termin wypłaty zależy również od Ciebie. Dla ułatwienia poniżej podpowiadamy, co należy zrobić, żeby szybko dostać świadczenie.

Zdarzenie: Moje auto zostało uszkodzone w wypadku i chcę skorzystać z ACwybierz inne zdarzenie

 

Chcesz szybko dostać odszkodowanie? 

 

Zgłoś szkodę on-line:

 

 

 

 

lub zadzwoń do Centrum Alarmowego Warty: 801 308 308 jeśli jesteś na terytorium RP, lub +48 502 308 308 jeśli jesteś za granicą. Konsultant udzieli ci wszelkich informacji jak zachować się po wypadku, żeby szybko dostać pełne odszkodowanie.

 

Potrzebne informacje - zgłoszenie telefoniczne

W pierwszej kolejności konsultant poprosi  Cię o następujące dane:
 • Dane osoby zgłaszającej szkodę:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
 • Dane osoby poszkodowanej:
  • Imię i nazwisko
  • Adres korespondencji i zameldowania
  • PESEL
  • Numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda
 • Dane osoby kierującej pojazdem uszkodzonym:
  • Imię i nazwisko
  • Adres korespondencji
  • Dane z prawa jazdy
 • Numer telefonu:
  • Osoby zgłaszającej
  • Osoby poszkodowanej
  • Sprawcy
  • Osoby uczestniczącej w oględzinach pojazdu
 • Data godzina i miejsce szkody
 • Gdzie znajduje się pojazd – w Polsce / za granicą
 • Przebieg (okoliczności) zdarzenia
 • Zakres szkody (opis uszkodzenia)
 • Dane pojazdu (dane z dowodu rejestracyjnego):
  • Numer rejestracyjny
  • Numer VIN
  • Marka i model pojazdu
  • Data pierwszej rejestracji pojazdu
  • Data wykonania i ważności ostatniego badania technicznego
 • Dane o Twoim banku niezbędne do wypłaty świadczenia:
  • Nazwa Banku
  • Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia
 • Dane - osobowe i teleadresowe - uczestników szkody - w przypadku gdy występują w szkodzie (np. sprawcy, kierowcy, banku, policji)
 • Miejsce oględzin pojazdu:
  • Miasto,  w którym mają być wykonane oględziny (+ kod pocztowy)
  • Ulica

Otrzymasz też informację o tym, jaki będzie dalszy tryb postępowania  z Twoją szkodą

 

 

Potrzebne dokumenty

Jeżeli do rozpatrzenia roszczenia niezbędne będą dodatkowe dokumenty, konsultant poprosi Cię o ich przesłanie. W przypadku tego zdarzenia najczęściej będą to:
 • kopia dowodu rejestracyjnego
 • kopia prawa jazdy osoby kierującej pojazdem
 • jeśli pojazd jest w leasingu – zgoda Leasingodawcy na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz
 • jeśli pojazd jest kupiony na kredyt i w dowodzie rejestracyjnym wpisany został zastaw rejestrowy – zgoda zastawnika na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz
 • jeżeli pojazd został kupiony na kredyt i w dowodzie bank został wpisany jako współwłaściciel – zgoda banku na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz
 • jeżeli pojazd jest współwłasnością kilku osób – zgoda pozostałych współwłaścicieli do wypłaty odszkodowania na Twoją rzecz

Chcesz szybko naprawić auto i rozliczyć szkodę?

Znajdź najbliższy warsztat współpracujący z Wartą.

Znajdź warsztat