Szkoda mieszkaniowa: krok po kroku

Staramy się, żebyś dostał należne Ci pieniądze tak szybko, jak to możliwe. Jednak ostateczny termin wypłaty zależy również od Ciebie. Dla ułatwienia poniżej podpowiadamy, co należy zrobić, żeby szybko dostać świadczenie.

Zdarzenie: Moje mieszkanie zostało zalane przez klienta Wartywybierz inne zdarzenie

 

Chcesz szybko dostać odszkodowanie? 

 

Zgłoś szkodę on-line:

 

 

 

 

lub zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta Warty: 801 308 308 jeśli jesteś na terytorium RP, lub +48 502 308 308  jeśli jesteś za granicą. Konsultant udzieli ci wszelkich informacji jak zachować się po wypadku, żeby szybko dostać pełne odszkodowanie.

 

Potrzebne informacje - zgłoszenie telefoniczne

W pierwszej kolejności konsultant poprosi Cię o następujące dane:

 • Dane osoby zgłaszającej szkodę:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Numer telefonu
  • Adres zamieszkania / zameldowania
 • Dane osoby poszkodowanej:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Numer telefonu
  • Adres zamieszkania zameldowania
 • Numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda
 • Dane sprawcy szkody:
  • Imię i nazwisko / nazwa firmy
  • Adres zameldowania / siedziby
 • Data godzina i miejsce powstania szkody
 • Przebieg (okoliczności) zdarzenia
 • Przyczyny i zakres szkody
 • Dane innych uczestników szkody - w przypadku gdy występują w szkodzie,
 • Dane Twojego Banku niezbędne do wypłaty odszkodowania:
  • Nazwa Banku,
  • Numer rachunku bankowego

 

Potrzebne dokumenty

Jeżeli do rozpatrzenia roszczenia niezbędne będą dodatkowe dokumenty, konsultant poprosi Cię o ich przesłanie.

W przypadku tego zdarzenia najczęściej będą to:

 • kopia polisy lub inny dokument potwierdzający objecie ochrona ubezpieczeniowa,
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności zdarzenia, ewentualne oświadczenia sprawcy lub świadków
 • wykaz zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzenia przedmiotów ubezpieczenia z podaniem ich ilości, wartości i roku nabycia
 • dokumentacja potwierdzająca posiadanie zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów, np: rachunki zakupu, gwarancje
 • dowód własności uszkodzonego mienia