Zgłoś szkodę przez właściwy formularz internetowy lub doślij dokumenty do zgłoszonej już szkody / roszczenia: