Szkoda z ubezpieczenia firm: krok po kroku

Staramy się, żebyś dostał należne Ci pieniądze tak szybko, jak to możliwe. Jednak ostateczny termin wypłaty zależy również od Ciebie. Dla ułatwienia poniżej podpowiadamy, co należy zrobić, żeby szybko dostać świadczenie.

Zdarzenie: Pożar w firmowym budynkuwybierz inne zdarzenie

 

Chcesz szybko dostać odszkodowanie? 

 

Zgłoś szkodę on-line:

 

 

 

 

lub zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta Warty: 801 308 308 jeśli jesteś na terytorium RP, lub +48 502 308 308 jeśli jesteś za granicą. Konsultant udzieli ci wszelkich informacji jak zachować się po wypadku, żeby szybko dostać pełne odszkodowanie.

 

Potrzebne informacje - zgłoszenie telefoniczne

W pierwszej kolejności konsultant poprosi Cię o następujące dane:

 • Dane osoby zgłaszającej szkodę:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL, REGON
  • Numer telefonu
  • Adres zamieszkania / zameldowania
 • Dane osoby ubezpieczonej
  • Imię i nazwisko
  • PESEL, REGON
  • Numer telefonu
  • Adres zamieszkania / zameldowania
 • Numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda lub numer Certyfikatu lub numer umowy leasingu operacyjnego
 • Dane kontaktowe do sprawcy (jeśli jest znany)
 • Data godzina i miejsce powstania szkody,
 • Przebieg (okoliczności) zdarzenia
 • Przyczyna, przedmiot i zakres szkody
 • Adres komendy policji, numer sprawy
 • Dane Twojego Banku niezbędne do wypłaty odszkodowania:
  • Nazwa Banku
  • Numer rachunku bankowego

 

Potrzebne dokumenty

Jeżeli do rozpatrzenia roszczenia niezbędne będą dodatkowe dokumenty, konsultant poprosi Cię o ich przesłanie.

 

W przypadku tego zdarzenia najczęściej będą to:

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, akt własności itp.)
 • protokół spisany przez administratora, zarządcę lub właściciela budynku
 • potwierdzenie lub protokół policji oraz straży pożarnej
 • szczegółowy wykaz uszkodzonego mienia
 • w przypadku nakładów inwestycyjnych  oraz wyposażenia – dowód posiadania (faktura zakupu, wypis z ewidencji środków trwałych)
 • ekspertyza serwisu – dotyczy uszkodzenia sprzętu elektrycznego oraz maszyn
 • oświadczenie o nie ubieganiu się o odszkodowanie z innej umowy ubezpieczenia
 • oświadczenie czy przedsiębiorca jest lub nie jest podatnikiem podatku VAT
 • w przypadku cesji z umowy ubezpieczenia – zgoda banku/leasingodawcy na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz