Laur Konsumenta to ogólnopolski projekt konsumencki, w którym wyłaniane są najpopularniejsze produkty, marki i usługi w swoich kategoriach. Ranking odpowiada na pytanie: które produkty i usługi są obecnie najpopularniejsze na rynku. Badanie przeprowadzane jest na próbie co najmniej 1000 osób w każdej kategorii.

Wyniki Warty w zestawieniu z liczbą ankietowanych są imponujące.  Wyróżnione Złotym Godłem Ubezpieczenie na życie wygrało wynikiem 36% głosów, a Ubezpieczenia domu i mieszkań osiągnęło wynik 25% głosów, co również przełożyło się na przyznanie Złotego Godła. Wynika z tego, że co trzeci ankietowany spośród wszystkich ubezpieczeń życiowych wskazuje właśnie produkty Warty jako preferowanie. Co czwarty uczestnik ankiety wskazuje również na produkty Warty z grupy ubezpieczeń nieruchomości.

Kompleksowe ubezpieczenia na życie.

Warta posiada szeroką ofertę elastycznych ubezpieczeń na życie, które Klient może dopasować do swoich potrzeb, dające gwarancję wsparcia finansowego w trudnych sytuacjach życiowych:

  • Warta Sposób na Raka – widząc rosnące zapotrzebowanie na zapewnienie rodzinie finansowej ochrony w momencie pojawienia się choroby nowotworowej, Warta wprowadziła na rynek nowe, indywidualne ubezpieczenie – „Warta Sposób na Raka”. Zostało ono dopasowane do rzeczywistych potrzeb chorych na każdym etapie ich walki o powrót do zdrowia;
  • Warta Ochrona – to kompleksowe ubezpieczenie życia i zdrowia dla całej rodziny, które dzięki szerokiej ofercie umów dodatkowych z łatwością dopasowuje się do potrzeb Klienta. W ramach jednej polisy można ubezpieczyć kilka osób np. małżonka/partnera i dziecko.  Produkt dostępny także z bardzo wysokimi sumami ubezpieczenia.
  • Warta dla Ciebie i Rodziny – gotowe pakiety ubezpieczeń, dopasowane do potrzeb rodzin, rodziców z dzieckiem, singli, par czy osób w wieku 55+.  Klient ma możliwość dopasowania zakresu ochrony do jego potrzeby ubezpieczeniowej poprzez wybór jednego z dostępnych  wariantów, które różnią się listą zdarzeń objętych ochroną, wysokością wypłacanych świadczeń oraz  składką.
  • Warta Posag  – to specjalny program skierowany do osób, którym zależy na zabezpieczaniu finansowej przyszłości dziecka. Zakres ubezpieczenia, tj. zdarzenia, w przypadku których zadziała polisa, wybierany jest indywidualnie. Umowa podstawowa zapewnia wypłatę dziecku określonej kwoty na koniec okresu ubezpieczenia, a w razie śmierci rodzica / opiekuna przejęcie przez Wartę opłacania składki. W ramach opcji oferowana jest m.in. miesięczna renta posagowa dla dziecka w wysokości nawet 3000 zł.

Kompleksowe ubezpieczenie domu i mieszkania

Kompleksowe podejście do kwestii polisy mieszkaniowej odzwierciedla oferta Warty, której zakres obejmuje nie tylko ubezpieczenie majątku ale wielu aktywności związanych z codziennym życiem w domu i poza nim:

  • Twój Ogród – dla właścicieli domów i mieszkań z ogrodem, ubezpieczenie ogrodzenia, mebli ogrodowych, basenu, a także roślinności ogrodowej znajdującej się wokół domu;
  • Twój Rower – dla miłośników dwóch kółek, ubezpieczenie sprzętu rowerowego poza domem oraz szeroki pakiet assistance dla rowerzystów;
  • Twój Sprzęt – dla tych, którym zależy na ochronie przedmiotów, które mogą nosić przy sobie, ubezpieczenie obejmuje przenośny sprzęt elektroniczny, fotograficzny, muzyczny, medyczny i sportowy;
  • Twoje Finanse – dla dbających o bezpieczeństwo finansowe, ubezpieczenie zapewnia m.in zwrot opłat za media w sytuacji utraty prac czy ochronę finansową w przypadku nieuprawnionego użycia karty;
  • Pakiet Assistance – nieodłączny dodatek do ubezpieczeń zapewniający pomoc przy ewentualnych kłopotach związanych z domem czy mieszkaniem, ale również po nieszczęśliwym wypadku czy w trakcie choroby domowników.