Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez regulacje dotyczące IDD jest ustanowienie obowiązku doskonalenia zawodowego dla podmiotów będących uczestnikami rynku ubezpieczeniowego, także dla osób wykonujących czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń. Chcąc umożliwić brokerom odbycie potrzebnych szkoleń, Warta uruchamia system zajęć e-learningowych. Odbycie poszczególnych szkoleń może zostać zakończone testem, zgodnie z wymogami przepisów prawa. Osoby, które ukończą szkolenie i zdadzą test on-line, otrzymają certyfikat potwierdzający jego odbycie zgodnie z wymogami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD).

Dużo uwagi poświęcamy zapewnieniu naszym partnerom biznesowym narzędzi i rozwiązań  umożliwiających dalszy rozwój ich umiejętności i wiedzy. Pod koniec 2019 r. uruchomiliśmy Akademię Brokera. To wyjątkowy na tle rynku projekt szkoleniowy, który oprócz wiedzy teoretycznej zapewnia brokerom możliwość poznania procesów produkcyjnych oraz oceny underwritingowej przez ubezpieczyciela. Teraz uruchamiamy kolejne ważne przedsięwzięcie, jakim są szkolenia na platformie e-learningowej. Chociaż ten sposób prowadzenia szkoleń jest szczególnie praktyczny w czasach epidemii, będzie uzupełnieniem naszej oferty szkoleniowej także w przyszłości. Wierzę, że zapewni ona naszym partnerom komfortowe i szybkie pozyskiwanie wiedzy m.in. dotyczącej naszych produktów i rozwiązań, a jednocześnie pozwoli spełnić wymogi prawne związane z IDD – mówi Marcin Kwinta, dyrektor zarządzający odpowiedzialny w Warcie za Departament Ubezpieczeń Korporacyjnych.

Z nowego rozwiązania brokerzy mogą korzystać bez względu na porę dnia czy dzień tygodnia. Dostępne będą na niej webinaria dotyczą szeroko rozumianej tematyki ubezpieczeń korporacyjnych, w tym z zakresu produktów oferowanych przez Wartę, oceny ryzyka oraz likwidacji szkód korporacyjnych.