20 marca Warta rozszerza swoją dotychczasową ofertę dla rolników o ochronę upraw rolnych. Ubezpieczenie Warta Uprawy przygotowane zostało w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich. Dzięki podpisanej w grudniu 2023 roku umowie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy zabezpieczając w Warcie swoje uprawy przed nieprzewidywalnymi skutkami zmian klimatycznych, mogą liczyć na dopłaty z budżetu państwa nawet do 65% wartości składki ubezpieczeniowej.

W obliczu zmian klimatycznych i rosnącej intensywności zjawisk pogodowych ubezpieczenie upraw rolnych staje się kluczowym elementem zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dla polskich rolników. Wprowadzenie produktu Warta Uprawy jest naszą odpowiedzią na potrzeby rolników, którzy teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebują odpowiedniej ochrony dla swoich upraw - mówi Przemysław Wiraszko, Dyrektor Departamentu Masowych Ubezpieczeń Majątkowych w TUiR Warta.

Sektor rolniczy jest szczególnie wrażliwy na ryzyka wywołane zjawiskami atmosferycznymi. Z „Raportu Klimatycznego 2023” opublikowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że liczba zdarzeń wywołanych przez naturę od 2016 do 2021 roku uległa podwojeniu, a wartość szkód wzrosła ponad trzykrotnie!  W najbliższych latach możemy spodziewać się jeszcze większego nasilenia tego zjawiska.

Warta Uprawy – wsparcie polskiego rolnika

Oferta Warta Uprawy obejmuje szeroki wachlarz upraw - zarówno te dotowane z budżetu państwa, jak i te, do których nie ma dotacji. Oprócz zdarzeń zawartych w ustawie, takich jak deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, obsunięcie się ziemi, piorun, powódź, przymrozki wiosenne, susza, ujemne skutki przezimowania, klient może rozszerzyć ochronę swoich upraw o ryzyka dodatkowe, takie jak zastoiska wodne, ryzyko ognia i transport plonu głównego – zarówno przewożonego z pola do magazynu, jak i z magazynu do miejsca skupu. Dodatkowo, producent rolny, wykupując ochronę upraw od szkód powstałych na skutek ognia automatycznie zyskuje w Warcie ochronę dla niektórych upraw od szkód  powstałych podczas technologicznego suszenia i szkody w słomie pozostawionej na polu po zbiorze zbóż lub roślin oleistych.

Warta Uprawy jest kolejnym ubezpieczeniem w bogatej ofercie Warty dla rolników. W dotychczasowej ofercie ubezpieczyciela są zarówno obowiązkowe jak i dobrowolne ubezpieczenia. Są to m.in. ubezpieczenia OC Rolnika, budynków rolnych, czy działalności pozarolniczej.

Mamy bardzo szerokie doświadczenie w ubezpieczeniach dla rolników. Obecnie  nasze ubezpieczenia rolne oferuje aż 6 tysięcy agentów. Natomiast prawie 200 tys. rolników posiada nasze polisy. Co ważne, w świetle badań, zarówno agenci jak i klienci bardzo wysoko oceniają nasze produkty w kontekście zakresu ochrony, likwidacji szkód i jakości obsługi. Również teraz, przygotowując ubezpieczenie ochrony upraw rolnych, zadbaliśmy o zachowanie najwyższych standardów w każdym obszarze - zapewnia Przemysław Wiraszko.

Więcej informacji o nowym produkcie można znaleźć tutaj: https://www.warta.pl/dla-firmy/ubezpieczenie-upraw/