Ubezpieczenie upraw

Uprawa roślin narażona jest na wiele niekorzystnych zdarzeń pogodowych. Gradobicie, ulewny deszcz, huragan, przymrozek czy susza mogą spowodować duże zniszczenia plonów. Dlatego warto ubezpieczyć uprawy rolne. Oferta Warty zapewnia rolnikom szeroką ochronę i profesjonalne wsparcie w przypadku powstania szkody.

Bezpieczne uprawy to nasza rola

Ubezpieczamy zarówno uprawy dotowane z budżetu państwa, jak i te, do których nie ma dotacji. W ubezpieczeniach dotowanych do 65% składki pokrywa budżet państwa.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla:

  • rolników – tzw. osób fizycznych,
  • osób prawnych (np. spółek z o.o.),
  • jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej (np. stowarzyszeń).

Co zyskujesz

Seroki zakres ubezpieczenia

Możliwość dokupienia dodatkowych ryzyk, np.: zastoiska wodne, koszt uprawy zastępczej, plon główny w transporcie, rozszerzony zakres ryzyk ogniowych. 

Zniesiony udział własny  - z  wyłączeniem owoców

Wypłata odszkodowania nie będzie pomniejszona o udział własny.

Wyliczenie odszkodowania według ceny uprawy z polisy

Gwarancja stałej ceny z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Co obejmuje ubezpieczenie upraw - przykłady

Czego nie obejmuje ubezpieczenie upraw - przykłady

Może zainteresuje Cię również

Zapytaj Agenta o dodatkowe opcje dla Twojego gospodarstwa.

Opcja dodatkowa
Ubezpieczenie plonu głównego w transporcie

Szkody powstałe podczas przewożenia plonu głównego z miejsca ubezpieczenia do punktów zbycia (bez względu na liczbę miejsc składowania) oraz za szkody powstałe w trakcie załadunku i rozładunku.
Okres odpowiedzialności rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku, a kończy z chwilą zakończenia rozładunku, nie później jednak niż z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie upraw

Jakie uprawy są dotowane?

zboża
kukurydza
rzepak i rzepik
buraki cukrowe lub pastewne
rośliny strączkowe
ziemniaki
chmiel
tytoń
owoce drzew i krzewów owocowych
nasadzenia drzew i krzewów owocowych
truskawki – nasadzenia i owoce
warzywa gruntowe
 

Na jaki okres zawierana jest umowa ubezpieczenia?

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy.

Jakimi pojazdami można transportować plon główny?

Pojazdami mechanicznymi, np. ciągnik, przyczepa.

Przydatne dokumenty