Życie i zdrowie

Co zrobić gdy nie mam pieniędzy na opłatę składek za polisę posagową?

Maksymalne opóźnienie w opłacaniu składek za polisę posagową wynosi dwa miesiące, licząc od dnia w którym trzeba było opłacić ostatnią zaległą ratę. Co się stanie z polisą po tym terminie, zależy od tego jak długo masz taką umowę.
 
Jeśli minęły już dwa lata od zawarcia umowy i tzw. wartość wykupu polisy przekracza 2 tys. zł, to umowa jest przekształcana w ubezpieczenie bezskładkowe. W zależności od wartości wpłaconych składek, wyliczana jest nowa suma ubezpieczenia. W tym czasie działają tylko dwie opcje umowy: podstawowa – ochrony na wypadek śmierci rodzica oraz dodatkowa – renta posagowa.
 
Niestety, jeśli zaległość pojawi się w ciągu 2 lat od zawarcia umowy, ulega ona rozwiązaniu. W takim wypadku wszystkie wpłacone składki zostają zaliczone min. na pokrycie ryzyka śmierci w okresie trwania umowy oraz koszty akwizycji.
 
Dlatego decydując się na podpisanie umowy, warto mieć dodatkowe oszczędności równe przynajmniej kilku składkom za ubezpieczenie. Dzięki temu zyskasz pewność, że np. w razie przejściowych kłopotów z pracą, Twoja rodzina nie pozostanie nagle bez ochrony, a Ty nie stracisz wpłaconych do tej pory pieniędzy.
Życie i zdrowie

Jak działa opcja Funduszu Posagowego?

Na Fundusz Posagowy możesz wpłacać składki regularnie oraz dokonywać dodatkowych wpłat w dowolnym momencie trwania umowy. Do wyboru masz 46 funduszy o różnym profilu inwestycyjnym oraz 4 plany inwestycyjne. Zaletą funduszu jest to, że możesz w dowolnym momencie wyciągnąć pieniądze z tego funduszu. Od piątego roku trwania umowy, nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat. Wcześniej jest to 5 proc. kwoty wypłaty w pierwszym roku i o 1 pkt. proc mniej w kolejnych.
 
Pamiętaj! Inwestując regularnie masz większą szansę na osiągnięcie wysokich stóp zwrotu, szczególnie przy wyborze funduszy inwestujących w akcje oraz na zgromadzenie większej kwoty dla swojego dziecka.
Życie i zdrowie

Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia NNW?

Przy wyborze ubezpieczenia NNW powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, np.:
 
Czy potrzebujemy ochrony dla siebie, czy dla całej rodziny? Warto zauważyć, że ubezpieczenie całej rodziny w ramach pakietu będzie tańsze niż kupowanie ubezpieczenia dla każdego oddzielnie.
 
Czy polisa daje ochronę w kraju, czy również za granicą?
 
Jaka powinna być wysokość sumy ubezpieczenia? To od niej zależy wysokość ewentualnego odszkodowania. Jeśli polisa ma być formą dodatkowego zabezpieczenia, np. spłaty kredytu, to dobrze, żeby suma ubezpieczenia przynajmniej równa jego wartości. Przy czym trzeba pamiętać, że w ramach produktu odpowiedzialność dotyczy zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku, a nie np. zgonu naturalnego.
 
Jakiej potrzebuję ochrony? Czy, np. zainteresowany jestem rozszerzeniem jej o świadczenia dodatkowe. Na przykład Warta oferuje szereg świadczeń dodatkowych: całkowita niezdolność do pracy, zasiłek dzienny, leczenie, dzienne świadczenie szpitalne, opieka medyczna, operacja plastyczna
 
Jaki jest dla mnie najlepszy sposób wyliczania świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu? Na rynku funkcjonują - w uproszczeniu trzy - główne sposoby:
 
a) proporcjonalny - w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu równa się  procentowi sumy ubezpieczenia,
 
b) progresywny - w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku, co zapewnia proporcjonalnie wyższą wypłatę w przypadku poważnych wypadków.
 
c) wypłata w określonych sytuacjach - w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.
 
Warto pamiętać, że bez względu na to ile mamy polis NNW, to w razie wypadku możemy liczyć na wypłatę z każdej z nich. Kolejna umowa jest więc dodatkowym zabezpieczeniem!
Życie i zdrowie

Co zapewniają umowy dodatkowe dotyczące zdrowia dziecka?

Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku – w razie wypadku, wskutek którego dziecko dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłacone będzie świadczenie, którego wysokość zależy od stopnia uszczerbku określonego w tabeli w OWU.
 
Pamiętaj! Przy poważniejszych urazach wypłacane jest maksymalnie 100 proc. sumy ubezpieczenia z tytułu jednego wypadku.
 
Poważne zachorowanie dziecka – w sytuacji, gdy u dziecka zostanie zdiagnozowana choroba znajdująca się na liście poważnych zachorować w OWU (np. nowotwór złośliwy, cukrzyca, wirusowe zapalenie mózgu, niewydolność nerek), zostanie wypłacona jednorazowo kwota wskazana w umowie;
 
Pobyt dziecka w szpitalu:
– w razie pobytu wskutek wypadku, zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 200 zł za każdy dzień pobytu,
– w razie pobytu z powodu choroby, który trwał min. 6 dni, zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 100 zł za każdy dzień pobytu. 

1.  Życie i zdrowie - najpopularniejsze 1. Życie i zdrowie - najpopularniejsze

1.

Życie i zdrowie - najpopularniejsze

2. Zabezpieczenie rodziny - najpopularniejsze 2. Zabezpieczenie rodziny - najpopularniejsze

2.

Zabezpieczenie rodziny - najpopularniejsze

2.2 Warta Twoja Przyszłość 2.2 Warta Twoja Przyszłość

2.2

Warta Twoja Przyszłość

2.3 Platynowa Ochrona 2.3 Platynowa Ochrona

2.3

Platynowa Ochrona

3. Spłata kredytu w banku - najpopularniejsze 3. Spłata kredytu w banku - najpopularniejsze

3.

Spłata kredytu w banku - najpopularniejsze

3.1. Platynowa Ochrona -  Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie 3.1. Platynowa Ochrona - Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie

3.1.

Platynowa Ochrona - Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie

5. Ochrona od wszelkich wypadków - najpopularniejsze 5. Ochrona od wszelkich wypadków - najpopularniejsze

5.

Ochrona od wszelkich wypadków - najpopularniejsze