Samochód

Co zrobić w przypadku wypadku samochodowego w czasie trwania umowy leasingowej?

Leasingujesz auto? Chciałbyś wiedzieć jak zachować się po wypadku i kogo należy powiadomić o zdarzeniu? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak skutecznie skorzystać z twojej polisy Autocasco lub polisy OC sprawcy wypadku.

Znajomi rozmawiają w leasenowanym aucie

Jak zapobiec powiększeniu się szkody komunikacyjnej?

Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać po wypadku, w którym uczestniczył nasz leasingowany pojazd, jest upewnienie się, czy możemy jakoś wpłynąć na rozmiar powstałej szkody oraz, czy możemy zapobiec jej powiększaniu się. Co do zasady, poszkodowany ma zawsze taki obowiązek. Zapobieganie powiększaniu się szkody przy wypadkach komunikacyjnych oznacza w praktyce w najprostszej formie włączenie świateł awaryjnych w pojeździe, rozłożenie trójkąta ostrzegawczego oraz założenie kamizelki odblaskowej, aby inni użytkownicy drogi mogli w porę zareagować na zagrożenie.

Do zapobiegania powiększenia się szkody można też zaliczyć udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jeśli takie są na miejscu zdarzenia, przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Należy pamiętać, że zawsze, gdy podczas wypadku mamy osoby poszkodowane musimy zawiadomić policję. W zakresie uszkodzonego pojazdu na pewno będziemy zapobiegać powiększaniu się szkody, jeśli np. zabezpieczymy folią lub plandeką pojazd po zniszczeniu szyby, lub umieścimy go na parkingu strzeżonym, aby ochronić go przed kradzieżą.

 

Ubezpieczenie OC 

Jak zgłosić szkodę na leasingowanym pojeździe?

Podczas wypadku leasingowanym pojazdem możemy być sprawcą lub poszkodowanym w tym zdarzeniu drogowym. Jeśli jesteśmy sprawcą, wówczas będziemy musieli naprawić samochód z pomocą polisy Autocasco. Jeżeli jesteśmy poszkodowanym, wtedy naprawimy pojazd z polisy OC sprawcy. Podobnie będąc sprawcą, pojazd, który uszkodzimy, będzie naprawiany z naszej polisy OC. Szkodę należy zgłosić jak najszybciej. Dla szkód z polisy Autocasco większość ubezpieczycieli zastrzega sobie w ogólnych warunkach ubezpieczenia maksymalnie siedmiodniowy okres czasu na zgłoszenie szkody. Okres ten jest jeszcze krótszy, gdy mamy do czynienia ze szkodą kradzieżową. Wtedy szkodę należy zgłosić najpóźniej następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o jej wystąpieniu.

Nieodzownym elementem jest też zgłoszenie kradzieży pojazdu na policję. Trzeba to zrobić do dwunastu godzin od tego zdarzenia. Przy szkodach z polisy OC mamy aż trzy lata na zgłoszenie roszczenia. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że pojazd z reguły jest nam potrzebny jak najszybciej, oraz że pojazd jest własnością leasingu, powinniśmy szkodę taką zgłosić zaraz po jej wystąpieniu. Należy także pamiętać, że naszym obowiązkiem jest zgłoszenie szkody do leasingodawcy. Musi on szybko otrzymać taką informację. Leasing będzie informowany o przebiegu likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, do którego ja zgłosimy. Szkodę do ubezpieczalni najlepiej jest zgłosić z pomocą formularza na stronie danego towarzystwa ubezpieczeniowego lub z pomocą jego infolinii. Przy zgłoszeniu poprzez formularz mamy możliwość od razu przesłać potrzebne do rozpatrzenia szkody dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu, czy też jego zdjęcia, jeśli takimi dysponujemy. Jeżeli potrzebujemy pojazdu zastępczego na czas naprawy naszego samochodu, możemy ustalić szczegóły jego użyczenia przy kontakcie z infolinią.

Należy pamiętać, że pojazd zastępczy przy szkodzie z polisy OC jest organizowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy, natomiast przy szkodzie z naszej polisy Autocasco przez nasze towarzystwo ubezpieczeniowe, jeśli mamy taką opcję w pakiecie Assistance.
 

Jak przebiega likwidacja szkody na samochodzie w leasingu?

Zgłoszona szkoda powinna zostać zlikwidowana w ciągu trzydziestu dni od jej zgłoszenia. Wspomniany czas dotyczy polisy OC i polisy Autocasco. Jeżeli czas likwidacji będzie musiał zostać przedłużony, wtedy ubezpieczyciel, do którego zgłosiliśmy szkodę, poinformuje nas o tym podając powód wydłużenia likwidacji szkody. Przy likwidacji szkody z polisy Autocasco bardzo duże znaczenie ma zakres ochrony na takiej polisie. Aby uniknąć dodatkowych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, leasingobiorca powinien zadbać, aby na jego polisie Autocasco nie występowały zapisy franszyzie, pomniejszeniu wartości części lub inne pomniejszenia wypłaconego odszkodowania. Najszerszą ochronę zapewniają polisy Autocasco chroniące od wszystkich zdarzeń, jakie mogą wydarzyć się na drodze. Zdecydowana większość szkód z Autocasco likwidowana jest z udziałem warsztatów lub autoryzowanych stacji obsługi, więc likwidacja szkody przebiega bezgotówkowo. Przy polisie OC likwidacja szkody również może odbywać się we wspomnianych miejscach.

Niektóre ubezpieczalnie rekomendują niektóre warsztaty na terenie kraju. Są to firmy o ugruntowanej pozycji na rynku i cieszące się przy tym pozytywnymi opiniami klientów.
 

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady