Samochód

Kluczowe czynniki do rozważenia przed podpisaniem umowy leasingowej na samochód - co warto wiedzieć?

Przed podpisaniem umowy leasingu trzeba zwrócić uwagę na szereg różnych czynników. Znaczenie ma nie tylko rodzaj proponowanego finansowania, harmonogram spłat rat czy ich wysokość. Kluczowe są także zapisy dotyczące m.in. ubezpieczenia, wcześniejszego zakończenia umowy czy dodatkowych opłat. Dowiedz się, o co zapytać przy leasingu, zanim podpiszesz umowę.

Kluczyki do samochodu i czarne auto

Leasingodawca i jego wiarygodność

Po wstępnym wybraniu oferty, jeszcze przed złożeniem wniosku o leasing z kompletem wymaganych dokumentów, warto sprawdzić, czy dana firma leasingowa jest wiarygodna. Mowa tu przede o leasingodawcach, którzy nie należą do stosunkowo dużych grup kapitałowych lub banków. Jednym z kryteriów może być czas funkcjonowania na rynku i opinie klientów. Dużym wyznacznikiem rzetelności leasingodawcy jest także jego członkostwo w Związku Polskiego Leasingu. ZPL udostępnia aktualną listę członków na swojej stronie internetowej.

Warto także wiedzieć, że w razie problemów, np. bankructwa leasingodawcy, polskie prawo jest skonstruowane w taki sposób, aby chronić interesy jego klientów. Jeśli umowa leasingowa zostanie już podpisana, to nawet w przypadku przejęcia zobowiązań leasingodawcy przez syndyka możliwe będzie dokończenie finansowania, a nawet wykup pojazdu (warunkiem jest terminowe opłacanie rat).
 

Leasing operacyjny czy finansowy?

Przed podpisaniem umowy leasingowej należy dowiedzieć się, jakiego rodzaju finansowanie proponuje dana firma. W przypadku firm dostępne są dwie główne opcje:

  • leasing finansowy – samochód staje się własnością leasingobiorcy automatycznie po uregulowaniu ostatniej raty
  • leasing operacyjny –  po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo wykupić auto po wcześniej ustalonej cenie; wykup nie jest obowiązkowy.

To jednak nie koniec różnic między tymi rodzajami finansowań, ponieważ obejmują one także inne aspekty. Mowa tu m.in. o możliwości wliczania poszczególnych kosztów do KUP, odliczania VAT, czasie trwania umowy czy nawet obowiązku dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Finansowanie w postaci leasingu może być niezwykle korzystne dla utrzymania płynności finansowej w porównaniu z zakupem auta za gotówkę. Jednak należy pamiętać, że kluczowe znaczenie ma tutaj także rodzaj takiego finansowania, które powinno być dopasowane do potrzeb i możliwości konkretnego przedsiębiorstwa.

 

Ubezpieczenie OC/AC

Umowa leasingu — raty i korekta na podstawie WIBOR

Wysokość raty to jeden z najważniejszych czynników przy wyborze najkorzystniejszej oferty leasingu samochodu. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na proponowany w umowie harmonogram spłat, czyli wartość, liczbę i terminy płatności. Dotyczy to również innych ewentualnych kosztów, takich jak np. opłata wstępna czy wykup auta po zakończeniu umowy.

Jeśli chodzi o same raty, warto dowiedzieć się, czy istnieje możliwość zmiany harmonogramu spłaty i lepszego dopasowania ich do możliwości danej firmy. Nieterminowe uregulowanie należności niestety wiąże się z wyższymi kosztami, dlatego lepiej nie ryzykować.

W przypadku umów o zmiennym oprocentowaniu należy także sprawdzić, na podstawie jakiego wskaźnika WIBOR zostało oparte (najczęściej 1M lub 3M) i czy leasingodawca zobowiązuje się do korekty zarówno przy jego wzroście, jak i spadku. Dzięki temu możemy być pewni, że w przypadku mniejszego wskaźnika WIBOR rata zostanie przeliczona ponownie i będzie niższa.

 

Dodatkowe usługi i opłaty umowie leasingu

Zakup samochodu w leasingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami, dlatego przed podpisaniem umowy należy dokładnie sprawdzić Tabelę Opłat i Prowizji. Oprócz podstawowych płatności, takich jak raty czy opłata wstępna, firmy leasingowe często naliczają je m.in. za:

  • rejestrację pojazdu;
  • dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym;
  • cesję leasingu;
  • opóźnienia w płatnościach rat;
  • przedterminowe zakończenie umowy.

Co ciekawe, do kosztów w Tabeli Opłat i Prowizji mogą być  zaliczone także kary za mandaty z fotoradaru czy zgoda na korzystanie z samochodu przez osobę trzecią.

Oprócz tego firmy leasingowe często oferują finansowanie np. w pakiecie z dodatkowymi usługami serwisowymi, kartami paliwowymi, przechowywaniem opon czy pojazdem zastępczym. Tutaj warto zdecydować o tym, które z nich rzeczywiście są potrzebne, ponieważ mają znaczny wpływ na całkowity koszt finansowania.

 

Umowa leasingu — warunki ubezpieczenia

Każdy leasingowany pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie samochodu. Warto podkreślić, że w tym przypadku wymóg obejmuje nie tylko podstawowe OC, ale również polisę AC. Dobrowolną formą ochrony jest z kolei ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection), na wypadek utraty wartości auta przed zakończeniem umowy, np. w wyniku kradzieży lub szkody całkowitej. Firma leasingowa może jednak wymagać jego wykupienia, jako element pełnego pakietu ubezpieczeniowego.

W większości przypadków leasingodawca oferuje skorzystanie z ubezpieczenia dostępnego w ramach wybranego przez siebie ubezpieczyciela w atrakcyjnych cenach. Jednak przed podpisaniem umowy zawsze należy zweryfikować, na ile proponowany pakiet jest korzystny, ponieważ nie zawsze firma leasingowa oferuje „z automatu” najlepsze na rynku ubezpieczenie.

Gdy polisa u leasingodawcy jest naszym zdaniem zbyt droga lub jej warunki nie są atrakcyjne, warto sprawdzić, czy istnieje możliwość wybrania obowiązkowej polisy OC/AC na własną rękę. Jeśli tak, konieczne będzie dodatkowe sprawdzenie, jakie obowiązują zasady i co najważniejsze — czy wiąże to z naliczeniem dodatkowych opłat. Kiedy będzie to opłacalne, to nie pozostaje nic innego, jak kupić ubezpieczenie samochodu zgodnie z własnymi preferencjami. 

 

 

Umowa leasingowa a limit przebiegu kilometrów

Przyszli leasingobiorcy powinni uważać również na zapisy dotyczące maksymalnego dopuszczalnego przebiegu kilometrów. Nie muszą się znaleźć w dokumentach i często firmy leasingowe oferują finansowanie bez takiego limitu. Jednak niekiedy może zdarzyć się tak, że leasingodawca zastosuje odpowiedni zapis w umowie. Taka sytuacja najczęściej dotyczy ofert z pakietem dodatkowych usług i leasingu konsumenckiego.

Limit kilometrów ustalany jest przed sporządzeniem umowy. Leasingobiorca często może wybrać różne opcje, np. 20 tys. km rocznie (im wyższa wartość, tym rata zwykle będzie większa). Przekroczenie przewidywanego przebiegu to dodatkowe koszty. Opłatę oblicza się na podstawie stawki za jeden kilometr. Jej wysokość zależy przede wszystkim od rynkowej wartości samochodu.

Niewykorzystany limit „przepada” i leasingobiorca nie otrzymuje za niego rekompensaty. Zwykle po pierwszym roku można go zmienić, np. na wyższy, aby uniknąć kolejnej karnej opłaty.

 

Ubezpieczenie OC/AC

Ograniczenia w korzystaniu z pojazdu i akceptowalne zużycie

Umowa leasingu powinna również określać jasne zasady korzystania z samochodu. Dobrym rozwiązaniem jest więc dokładne sprawdzenie, czy firma leasingowa zezwala na używanie auta jako np. taksówki. W umowach mogą pojawić się także zapisy o zakazie wyjazdu leasingowanym samochodem za granicę czy nawet oklejenia go bez zgody leasingodawcy.

Warunek otrzymania pozwolenia obejmuje też wprowadzanie modyfikacji, które wymagają zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym, takich jak np. montaż instalacji LPG czy haka. Nieusunięcie wprowadzonych bez zgody zmian może skutkować przedterminowym rozwiązaniem umowy z winy leasingobiorcy.

 

Warunki cesji i konsekwencje przedterminowego rozwiązania umowy

Przed podpisaniem umowy należy zasięgnąć informacji u leasingobiorcy na temat możliwości przeniesienia zobowiązania na inną firmę. Warto zapytać nie tylko o potrzebne w takim wypadku dokumenty, ale również wcześniej już wspomniane dodatkowe opłaty, tym razem za jej udzielenie i rozpatrzenie wniosku.

Oprócz tego duże znaczenie ma czas trwania całego procesu. W zależności od firmy leasingowej, dopełnienie wszystkich formalności może zająć od kilku do kilkunastu dni, a maksymalnie nawet kilku miesięcy.

Ważnym elementem każdej umowy leasingowej są również zasady jej zakończenia przed ustalonym terminem, np. w wyniku kradzieży pojazdu czy wypowiedzenia z winy leasingobiorcy. Chodzi tutaj przede wszystkim o warunki rozliczenia rat, obliczenia dyskonta czy wysokości kar umownych.
 

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecany porady

Zobacz wszystkie porady