Samochód

Ubezpieczenie auta w leasingu a zdarzenia losowe - jakie ryzyko jest objęte polisą?

Chcesz w pełni ubezpieczyć leasingowany pojazd? Oczekujesz ochrony w szerokim zakresie możliwych zdarzeń losowych? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, co obejmuje skuteczne ubezpieczenie leasingowanego pojazdu.

Jak ubezpieczyć pojazd w leasingu?

Pełny i zarazem skuteczny pakiet ubezpieczenia pojazdu w leasingu obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego oraz ubezpieczenia dobrowolne takie jak Autocasco, Assistance i NNW. W zakresie polisy OC nie ma różnicy w zakresie ochrony pomiędzy poszczególnymi ofertami dostępnymi na rynku. Zakres ochrony takiej polisy wynika z ustawy i ma sprawić, że właściciel pojazdu, który wyrządzi nim szkody majątkowe lub osobowe, nie będzie musiał pokrywać kosztów tych szkód z własnej kieszeni. Zupełnie inaczej jest z polisami dobrowolnymi. W tym przypadku oferty poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych znacznie się od siebie różnią. Z reguły również konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe ma w ofercie kilka wariantów np. polisy Autocasco lub też kilka niezależnych produktów Autocasco. Bardzo podobnie jest z polisami Assistance i NNW. Tym samym wybierając pośród ofert komunikacyjnych ubezpieczeń dobrowolnych należy zwrócić szczególną uwagę na to, co jest w zakresie interesującego nas ubezpieczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o Autocasco. Ma to największe znaczenie przy wyborze ubezpieczenia pojazdu w leasingu, ponieważ z zasady takie ubezpieczenie ma za zadanie jak najszersze ubezpieczenie konkretnego pojazdu. W ten sposób leasingodawca, ale i leasingobiorca zabezpieczają się przed dodatkowymi kosztami związanymi z naprawami powypadkowymi pojazdu lub skutkami jego utraty w wyniku kradzieży.

 

Jaka polisa Autocasco chroni od wszystkich zdarzeń?

Polisa Autocasco powinna chronić od wszystkich zdarzeń, z jakimi może spotkać się kierowca na drodze. Na rynku dostępne są produkty, w których ogólnych warunkach wymienia się okoliczności, kiedy polisa jest skuteczna. Polisy takie są znacząco tańsze od pozostałych, ale nie chronią w pełni, więc ich skuteczność jest dyskusyjna. Produkty Autocasco Warty zawierają bardzo ważny zapis o zakresie ochrony, jakie zapewniają. W zakresie uszkodzenia pojazdu, całkowitego zniszczenia lub kradzieży, a także części lub wyposażenia pojazdu, wspomniane produkty dają możliwość wypłaty odszkodowania na skutek wszelkich zdarzeń powstałych niezależnie od woli jego właściciela. Zmienia to zupełnie sposób, w jaki ubezpieczony jest samochód. Nie trzeba szukać w warunkach polisy zapisów potwierdzających, że określone okoliczności mogą być związane z wypłatą odszkodowania za szkodę. Na drodze, ale też na parkingu nasz pojazd może spotkać bardzo dużo czynników wywołujących szkody. Nie sposób przewidzieć i wymienić wszystkich. Branżowe określenie All Risk odnoszące się do Autocasco Warty bardzo trafnie opisuje zakres ochrony takiej polisy.
 

Ubezpieczenie samochodu 

Jakiej polisy Assistance potrzebuje właściciel auta w leasingu?

Polisa Assistance to chyba najczęściej wykorzystywany rodzaj ochrony na pojeździe. Skuteczna polisa Assistance powinna zapewnić możliwość odholowania pojazdu po awarii, innych zdarzeniach lub po wypadku, bez względu na odległość od siedziby właściciela pojazdu. Bardzo ważny jest także limit kilometrów ewentualnego holowania. Standardem powinien tu być brak limitu na obszarze Polski. W ofertach ubezpieczycieli są też polisy Assistance umożliwiające holowanie za granicą. Holowanie takie jest możliwe na obszarze Europy i niektórych pobliskich krajów. Limit na holowanie za granicą obejmuje odległości, która zapewnia powrót naszego samochodu, nawet z najbardziej odległych krajów europejskich. Assistance to poza holowaniem, także wszelkie możliwe wsparcie na miejscu zdarzenia, które nas spotkało. Zanim pojazd będzie odholowany celem naprawy, na miejscu nastąpi próba jego uruchomienia. Polisa taka powinna też umożliwić powrót do miejsca zamieszkania lub dotarcie do miejsca, gdzie planowaliśmy dotrzeć, jeśli pojazd odmówił posłuszeństwa. Wyższe pakiety Assistance to też możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego, zarówno po awarii, jak i wypadku naszego pojazdu. W tym przypadku kradzież naszego pojazdu traktowana jest podobnie jak awaria lub wypadek, czyli po utracie pojazdu również możemy liczyć na pojazd zastępczy, aby kontynuować podróż lub wrócić do domu.

 

Czy ubezpieczenie NNW jest potrzebne na leasingowanym pojeździe?

Ubezpieczenie NNW przy pojeździe w leasingu jest tak samo przydatne, jak przy jakimkolwiek innym ubezpieczeniu komunikacyjnym. Powinno znaleźć się w naszym ubezpieczeniu leasingowanego auta. Ubezpieczenie to wspiera nas, jeśli odniesiemy obrażenia w wypadku, jadąc ubezpieczonym samochodem i pozwala na szybszy powrót do zdrowia. Jeśli podczas wypadku odniesiemy obrażenia, wówczas możemy zgłosić szkodę związaną z odniesieniem trwałego uszczerbku. Możemy tez pokryć koszta leczenia związane z obrażeniami, jakie odnieśliśmy. Do wypadku, który może skutkować trwałym uszczerbkiem, dochodzi też podczas postoju ubezpieczonego samochodu. Dobrym przykładem jest załadunek lub rozładunek pojazdu, lub wsiadanie albo wysiadanie z niego. Co ważne, ochroną w związku z następstwami nieszczęśliwych wypadków są zawsze objęte wszystkie osoby podróżujące ubezpieczonym pojazdem. W zakres ubezpieczenia wchodzi też śmierć w wyniku wypadku.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady