Turystyczne

W jakiej sytuacji działa ubezpieczenia bagażu?

Zgubiony czy zniszczony bagaż potrafi zepsuć wyjazd i spowodować niepotrzebny stres, więc gdy w trakcie podróży Twój bagaż zostanie skradziony lub uszkodzony, przysługuje Ci odszkodowanie.  Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują , gdy masz ubezpieczenie turystyczne w Warcie.

Niebieska walizka symbolizująca ubezpieczenie turystyczne w Warcie 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Dlaczego warto ubezpieczyć swój bagaż
 • W jakiś sytuacjach przysługuje odszkodowanie
 • Jakie wsparcie możesz otrzymać w przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu


 

Podczas podróży, zawsze istnieje ryzyko, że Twój bagaż ulegnie zniszczeniu lub zostanie skradziony. Dlatego warto rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne Warta Travel o ochronę bagażu podróżnego. Zwróć uwagę, w jakich sytuacjach zadziała ochrona Twojego bagażu to znaczy walizki i rzeczy osobistych, a także sprzętu elektronicznego oraz sportowego. Ochrona bagażu nie obejmuje uszkodzenia walizki przez linie lotnicze np. urwanego kółka, rozcięcia, uszkodzenia rączki.

 

Wypłacimy odszkodowanie, za utratę bagażu podróżnego wskutek:

 • udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku (np. w hotelu,  z zamkniętego pojazdu czy przechowalni bagażu),
 • zaginięcia , kiedy znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika,
 • braku możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia przez Ciebie bagażu w związku z Twoim nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym dokumentacją medyczną,
 • wypadku lub katastrofy środka komunikacji (transport publiczny i pojazdy mechaniczne) czy podczas akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami.
   


Ubezpieczenie turystyczne 

Mój bagaż uległ uszkodzeniu na skutek zdarzenia losowego lub wypadku

Ponosimy także odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wskutek:

 • zdarzenia losowego (pożar, powódź, lawina, uderzenie pioruna, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wybuch wulkanu, tornado),
 • nieszczęśliwego wypadku potwierdzonego dokumentacją medyczną.
   

Czekam na mój bagaż już ponad 5 godzin

Czekasz na swój bagaż co najmniej 5 godzin od chwili przylotu do swojego celu podróży? Zwracamy wydatki poniesione w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego przez zawodowego przewoźnika lotniczego, a także zwracamy udokumentowane wydatki poniesione do czasu dostarczenia bagażu na zakupy przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku: odzież i przybory toaletowe. To świadczenie nie przysługuje kiedy wracasz do Polski.
 


Ubezpieczenie turystyczne

Mój lot został się opóźnia lub został odwołany

Ponadto, zwracamy również wydatki, które poniosłeś w związku z udokumentowanym opóźnieniem lub odwołaniem lotu rejsowego – zwrotowi podlegają niezbędne i potwierdzone (paragon, faktura) wydatki poniesione do czasu wylotu: koszty posiłków, noclegu oraz przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku (odzież, przybory toaletowe), niepokrywane przez zawodowego przewoźnika. Koszty zwracane są w związku z odwołaniem lub opóźnieniem lotu rejsowego, na który posiadałeś ważny bilet, z poniższych przyczyn:

•    leżących po stronie przewoźnika lotniczego lub po stronie portu lotniczego,

•    trudnych warunków atmosferycznych. Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku, gdy opóźnienie wyniesie co najmniej 5 godzin, w wysokości nie przekraczającej sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.


Ubezpieczenie turystyczne

Jak oceniasz artykuł?
Kup online polisę turystyczną
Dokąd się wybierasz?
Zaznacz kierunek podróży
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady