Turystyczne

W jakiej sytuacji przysługuje ubezpieczenie w ramach ubezpieczenia bagażu?

Zgubiony czy zniszczony bagaż potrafi zepsuć wyjazd i spowodować niepotrzebny stres, więc gdy w trakcie podróży Twój bagaż zostanie skradziony lub uszkodzony, przysługuje Ci odszkodowanie.  Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują , gdy masz ubezpieczenie turystyczne w Warcie.

Niebieska walizka symbolizująca ubezpieczenie turystyczne w Warcie 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Dlaczego warto ubezpieczyć swój bagaż
 • W jakiś sytuacjach przysługuje odszkodowanie
 • Jakie wsparcie możesz otrzymać w przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu

Ubezpiecz swój bagaż

Podczas podróży, zawsze istnieje ryzyko, że Twój bagaż ulegnie zniszczeniu lub zostanie skradziony. Dlatego warto rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne Warta Travel o ochronę bagażu. Zwróć uwagę, że oferujemy ochronę nie tylko walizki, ale także wszystkich Twoich rzeczy osobistych, a także sprzętu elektronicznego oraz sportowego.

Wypłacimy odszkodowanie, za utratę bagażu podróżnego wskutek:

 • udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku (np. w hotelu, autokarze, na parkingu, w przechowalni bagażu),
 • zaginięcia , kiedy znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika,
 • braku możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia przez Ciebie bagażu w związku z Twoim nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym dokumentacją medyczną,
 • wypadku lub katastrofy środka komunikacji (transport publiczny i pojazdy mechaniczne) czy podczas akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami.
   


Ubezpieczenie turystyczne 

Mój bagaż uległ uszkodzeniu na skutek zdarzenia losowego lub wypadku

Ponosimy także odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wskutek:

 • zdarzenia losowego (pożar, powódź, lawina, uderzenie pioruna, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wybuch wulkanu, tornado),
 • nieszczęśliwego wypadku potwierdzonego dokumentacją medyczną.
   

Czekam na mój bagaż już ponad 5 godzin

Czekasz na swój bagaż co najmniej 5 godzin od chwili przylotu do swojego celu podróży? Zwracamy wydatki poniesione w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego przez zawodowego przewoźnika lotniczego, a także zwracamy udokumentowane wydatki poniesione do czasu dostarczenia bagażu na zakupy przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku: odzież i przybory toaletowe. To świadczenie nie przysługuje kiedy wracasz do Polski.
 


Ubezpieczenie turystyczne

Mój lot został się opóźnia lub został odwołany

Ponadto, zwracamy również wydatki, które poniosłeś w związku z udokumentowanym opóźnieniem lub odwołaniem lotu – zwrotowi podlegają niezbędne i potwierdzone (paragon, faktura) wydatki poniesione do czasu wylotu: koszty posiłków, noclegu oraz przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku (odzież, przybory toaletowe), które nie są pokrywane przez zawodowego przewoźnika.

Koszty zwracane są w związku z odwołaniem lub opóźnieniem lotu rejsowego, na który posiadałeś ważny bilet, z poniższych przyczyn:

 • trudne warunki atmosferyczne,
 • strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,
 • usterki środka transportu, którym miał być realizowany przelot.

Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku, gdy opóźnienie wyniesie co najmniej 5 godzin, w wysokości nie przekraczającej sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
 

UWAGA!

Warta nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bagażu podróżnego przez linie lotnicze!
 

Jeśli Twój bagaż został uszkodzony podczas lotu, koniecznie zgłoś to u obsługi lotniska w punkcie LOST&FOUND zanim opuścisz strefę przylotu na lotnisku. Punkt LOST&FOUND znajduje się najczęściej poza strefą odbioru bagażu.

Pracownicy lotniska w punkcie LOST&FOUND wydadzą specjalny formularz Property Irregularity Report (PIR), na podstawie którego można złożyć reklamację w liniach lotniczych. Do reklamacji niezbędne będzie dołączenie karty pokładowej.


Ubezpieczenie turystyczne

Jak oceniasz artykuł?
Kup online polisę turystyczną
Dokąd się wybierasz?
Zaznacz kierunek podróży
Oblicz składkę

Polecany porady

Zobacz wszystkie porady