Ubezpiecz swój bagaż

Podczas podróży, zawsze istnieje ryzyko, że Twój bagaż ulegnie zniszczeniu lub zostanie skradziony. Dlatego warto rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne Warta Travel o ochronę bagażu. Zwróć uwagę, że oferujemy ochronę nie tylko walizki, ale także wszystkich Twoich rzeczy osobistych, a także sprzętu elektronicznego oraz sportowego.

Wypłacimy odszkodowanie, za utratę bagażu podróżnego wskutek:

  • udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku (np. w hotelu, autokarze, na parkingu, w przechowalni bagażu),
  • zaginięcia , kiedy znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika,
  • braku możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia przez Ciebie bagażu w związku z Twoim nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym dokumentacją medyczną,
  • wypadku lub katastrofy środka komunikacji (transport publiczny i pojazdy mechaniczne) czy podczas akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami.