Mam ubezpieczenie bagażu w Warcie. Kiedy przysługuje mi odszkodowanie?

  Zakres ubezpieczenia bagażu podróżnego w ramach Warta Travel jest bardzo szeroki. Polisa dotyczy przede wszystkim utraty bagażu i poniesionych w związku z tym strat finansowych.

  W Warcie wypłacamy odszkodowanie, gdy:

  1. utracisz bagaż na skutek udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku,
  2. Twój bagaż zaginął, kiedy znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika,
  3. nagle zachorujesz lub zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek (co zostanie potwierdzone zaświadczeniem lekarskim), przez co nie masz możliwości zabezpieczenia lub opiekowania się bagażem i tracisz go,
  4. utracisz bagaż w wypadku lub katastrofie środka komunikacji (transport publiczny i pojazdy mechaniczne) czy akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami.

  Jestem u celu, ale nigdzie nie ma mojego bagażu

  Jesteś na miejscu co najmniej 5 godzin i nadal nie masz swojego bagażu? Zwracamy koszty, które ponosisz, gdy zawodowy przewoźnik lotniczy spóźnia się z jego dostarczeniem. Zwrócimy Ci wydatki poniesione do czasu dostarczenia bagażu na zakup rzeczy niezbędnych do użytku osobistego: odzieży i przyborów toaletowych. Koniecznie zachowaj paragon lub inny dokument zakupu.

  Mój lot się opóźnia/został odwołany

  Zwracamy koszty, które ponosisz w związku z udokumentowanym opóźnieniem lub odwołaniem lotu. Oddamy Ci pieniądze za niezbędne wydatki (poniesione do czasu wylotu) na:

  • posiłki,
  • nocleg,
  • rzeczy niezbędne do użytku osobistego (odzież, przybory toaletowe),

  na które masz dowód zakupu i które nie są pokrywane przez przewoźnika.

  Zwrot dotyczy sytuacji, gdy lot rejsowy, na który masz ważny bilet, został odwołany lub opóźnił się z poniższych przyczyn:

  1. trudne warunki atmosferyczne,
  2. strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,
  3. usterki środka transportu, którym miał być realizowany przelot.

  Zwracamy udokumentowane wydatki w wysokości nieprzekraczającej limitu określonego w umowie ubezpieczenia, gdy opóźnienie wyniesie co najmniej 5 godzin.

  Mój bagaż uległ uszkodzeniu na skutek zdarzenia losowego/wypadku

  Wypłacamy odszkodowanie również wtedy, gdy Twój bagaż zostanie uszkodzony lub zniszczony na skutek:

  1. zdarzenia losowego (pożar, powódź, lawina, uderzenie pioruna, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wybuch wulkanu, tornado),
  2. nieszczęśliwego wypadku, który został potwierdzony dokumentacją medyczną.

  Mój bagaż uległ uszkodzeniu podczas lotu

  Nie wypłacamy odszkodowania za uszkodzenie bagażu podróżnego przez linie lotnicze.

  Jeśli Twój bagaż został uszkodzony podczas lotu, koniecznie zgłoś to u obsługi lotniska w punkcie LOST&FOUND, zanim opuścisz strefę przylotu na lotnisku. Punkt LOST&FOUND znajduje się najczęściej poza strefą odbioru bagażu.

  Pracownicy punktu LOST&FOUND wydadzą Ci specjalny formularz Property Irregularity Report (PIR), na podstawie którego złożysz reklamację w linii lotniczej. Pamiętaj, że do reklamacji musisz dołączyć kartę pokładową.