Samochód

Kasowanie punktów karnych od 17 września 2023? To musisz wiedzieć!

Wielu kierowców z ulgą przyjęło wiadomość o powrocie kursu kasującego punkty karne. To jednak nie jedynie zmiany, jakie wprowadzono od 17 września 2023 roku. Część z nich łagodzi sankcje za przewinienia drogowe. Inne pozostają bez zmian.

Kobieta w aucie

Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy?

Dokładnie 17 września 2023 roku weszły w życie przepisy, na które czekało wielu kierowców. Częściowo przywracają one sytuację prawną sprzed 2022 roku. Wprowadzają także kilka ważnych modyfikacji. Celem nowelizacji dotychczasowych regulacji jest usprawnienie działania systemu punktów karnych oraz podniesienie efektywności działań mających poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach.

Oto najważniejsze zmiany, jakie obowiązują od 17 września tego roku:

 • Skrócenie okresu ważności punktów karnych

W myśl nowych przepisów informacje o zgromadzonych przez kierowcę punktach karnych będą kasowane w CEK (Centralna Ewidencja Kierowców) po roku. Do tej pory okres „karencji” wynosił 2 lata. To pozwoli na szybsze wyczyszczenie kartoteki kierowcy. Warto zaznaczyć, że przepisy nie działają wstecz. To znaczy, że punkty karne otrzymane przed 17 września 2023 roku zostaną skasowane dopiero po 2 latach.
 

 • Przywrócenie mechanizmu automatycznego zwrotu prawa jazdy

Po upływie okresu, na jaki zostało zatrzymane prawo jazdy, zostanie ono automatycznie zwrócone kierowcy. Dzięki temu nie będzie już konieczności składania wniosku o przywrócenie uprawnień. To z pewnością duże ułatwienie dla kierowców i uproszczenie związanych z tym formalności.

 

 • Możliwość uczestnictwa w odpłatnych kursach redukujących liczbę punktów

Z tej opcji będą mogli skorzystać tylko kierowcy, którzy mają prawo jazdy od co najmniej roku. Odbycie szkolenia pozwala zmniejszyć o 6 liczbę punktów karnych na koncie.
 

Jak wygląda nowy kurs redukujący punkty?

Kurs redukujący punkty karne ma składać się z 8 wykładów. Każde zajęcia trwają 45 minut. Cały kurs trwa zatem 6 godzin i odbywa się w ciągu jednego dnia. Tematyka wykładów jest podzielona na 4 panele:

 1. Zasady i przepisy ruchu drogowego.
 2. Przyczyny i skutki wypadków drogowych w Polsce.
 3. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych.
 4. Zapobieganie wypadkom oraz psychologiczne aspekty kierowania pojazdem.

 

Każdy temat będzie omawiany na dwóch wykładach.

Oprócz części teoretycznej uczestnicy kursu będą musieli wykonać zadanie praktyczne. Polega ono na wykonaniu awaryjnego hamowania przy prędkości 30-50 km/h. Zajęcia będą odbywać się w grupach maksymalnie 15-osobowych.

 

Kurs redukujący punkty ma prowadzić:

 • policjant z wydziału ruchu drogowego,
 • niezależny specjalista z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • psycholog transportu,
 • egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

W ostatnim przypadku kurs może także prowadzić osoba mająca uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy i zatrudniona przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Po zakończeniu kursu redukującego punkty karne kierowca otrzyma zaświadczenie wystawione przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Na tej podstawie komendant wojewódzki policji właściwy dla miejsca zamieszkania danej osoby zmniejszy o 6 liczbę punktów karnych na koncie kierowcy. Odejmie je zgodnie z kolejnością wpisów, zaczynając od najstarszego wykroczenia.
​​​​​​​

Ubezpieczenie OC/AC

Jak zapisać się na kurs redukujący punkty karne?

Zapisy na kurs redukujący punkty karne są dostępne przez stronę WORD. Możesz także zapisać się telefonicznie przez infolinię Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zrobisz to w 4 prostych krokach:

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie.
 2. Opłać uczestnictwo w kursie redukującym punkty karne.
 3. Staw się w określonym przez WORD ośrodku i terminie z dowodem tożsamości, który upoważnia do wejścia na salę.
 4. Odbierz zaświadczenie potwierdzające udział w kursie po jego zakończeniu.

Przed zmianami koszt kursu redukującego punkty karne wahał się w granicach 300-400 złotych. Po wprowadzeniu nowych przepisów prawdopodobna cena kursu wyniesie przynajmniej 500 złotych. Niestety nie ma możliwości odbycia szkolenia w formie online.
 

Jakie konsekwencje za przekroczenie limitu punktów karnych?

Pomimo zmiany przepisów niezmienny pozostał limit punktów karnych. W przypadku kierowców ze stażem dłuższym niż rok wynosi on 24. Po przekroczeniu limitu punktów karnych kierowca otrzyma skierowanie na badanie psychologiczne oraz ponowny egzamin sprawdzający jego kwalifikacje jako kierowcy. Egzamin nie różni się od tego, jaki zdają kandydaci na kierowców. Do zaliczenia jest część praktyczna i teoretyczna. Osoba skierowana na ponowny egzamin nie musi odbywać całego kursu.

Jeżeli kierowca posiada kilka kategorii prawa jazdy, to traci je wszystkie. Niezależnie od tego, jakim pojazdem kierowała w momencie przekroczenia limitu punktów. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej egzaminu oraz przejściu badań psychologicznych kierowca odzyskuje uprawnienia. Jeżeli jednak nie zda egzaminu, to będzie musiał przejść cały kurs, aby ponownie przystąpić do testu.

W przypadku kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok, limit punktów karnych wynosi 20. Po przekroczeniu tego progu starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień. W praktyce oznacza to konieczność ponownego odbycia kursu oraz przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego.

 

Ubezpieczenie OC

Jakie przepisy pozostają bez zmian?

Część kierowców zakłada, że nowe przepisy cofają zmiany wprowadzone w 2022 roku. Nie jest to do końca prawda. Oto zaostrzone przepisy, które nadal pozostają w mocy:

 • Rozpoczęcie biegu przedawnienia punktów karnych liczy się od momentu opłacenia mandatu, a nie od chwili popełnienia tego wykroczenia. W praktyce nieopłacony mandat może wyraźnie zwiększyć ryzyko utraty uprawnień za przekroczenie limitu punktów.
 • Zredukować można jedynie punkty za przyjęte i opłacone mandaty.
 • Bez zmian pozostaje zaostrzony taryfikator punktów karnych. W przypadku wielu wykroczeń przewiduje on karę w postaci nawet 15 punktów.
 • Niezmienna pozostaje zasada recydywy. Oznacza to podwojenie grzywny za popełnienie tego samego wykroczenia po raz drugi w krótkim czasie.

Możliwość kasowania punktów karnych podczas szkolenia reedukacyjnego to duże ułatwienie dla wielu kierowców. Ty również zbliżasz się do tego limitu? Skontaktuj się z najbliższym Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, aby dowiedzieć się więcej na temat zapisów na szkolenie. Jeśli chcesz sprawdzić, ile punktów karnych jest aktualnie na Twoim koncie, sprawdź te dane za pomocą usługi systemu CEPIK 2.0 lub przez aplikację mObywatel.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady