Samochód

Leasing konsumencki - czym jest i czy warto kupić w taki sposób samochód?

Jednym ze sposobów sfinansowania zakupu samochodu jest leasing konsumencki. Choć ta forma kojarzy się przede wszystkim z przedsiębiorstwami, jest też dostępna dla klientów indywidualnych, stanowiąc alternatywę dla popularnego kredytu gotówkowego.

Uśmiechnięta kobieta w szarym samochodzie

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest umowa leasingu
 • Na czym polega leasing konsumencki
 • Czym różni się kredyt konsumencki od umowy kredytu
 • Na co zwrócić uwagę zawierając umowę leasingu

Czym jest umowa leasingu?

Leasing to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w ramach której finansujący (np. firma leasingowa) zobowiązuje się do nabycia rzeczy na warunkach określonych w umowie leasingu oraz do oddania nabytej rzeczy leasingobiorcy (korzystającemu) do używania przez określony czas. W ramach umowy leasingu korzystający zobowiązuje się natomiast do zapłaty finansującemu wynagrodzenia pieniężnego w uzgodnionych ratach. Wynagrodzenie to jest co najmniej równe cenie nabytej rzeczy lub wynagrodzeniu z tytułu jej nabycia.
 

Leasing a kredyt

Decydując się na zawarcie umowy leasingu należy pamiętać, że przez okres trwania umowy jej przedmiot (czyli np. samochód) pozostaje własnością firmy udzielającej finansowania, a nie leasingobiorcy. Wykup przedmiotu leasingu może nastąpić po zakończeniu umowy leasingu. Inaczej jest w przypadku umowy kredytu, w ramach której przedmiot umowy pozostaje własnością kredytobiorcy. Do zalet leasingu niewątpliwie należy z kolei uproszczona procedura, dzięki której decyzję o finansowaniu otrzymujemy relatywnie szybko.

Pamiętaj, że korzystający w trakcie trwania umowy leasingu nie posiada praw własności do leasingowanego przedmiotu, a wyłącznie prawo do użytkowania przedmiotu leasingu, na warunkach określonych w umowie.
 

Ubezpieczenie OC 

Na czym polega leasing konsumencki?

Leasing najczęściej kojarzy nam się z umową pomiędzy firmą leasingową a przedsiębiorstwem. Tego typu umowa może też zostać jednak zawarta również pomiędzy klientem indywidualnym, który nie prowadzi działalności gospodarczej a leasingodawcą. Tego typu forma finansowania oferowana jest przede wszystkim w przypadku samochodów nowych, kupowanych od producenta. Jeśli chodzi warunki umowy, są one podobne jak w przypadku leasingu dla firm. Oczywiście trzeba tu pamiętać, że każdy leasingodawca określa warunki umowy indywidualnie. Dlatego przed zawarciem umowy powinniśmy dokładnie zapoznać się z jej warunkami.
 

Jak wybrać leasing konsumencki?

Umowy leasingu oferuje wiele instytucji. Klienci indywidualni mogą skorzystać z tzw. leasingu fabrycznego, który umożliwia zakup nowych aut. Banki oraz firmy leasingowe oferują natomiast leasing, który umożliwia również zakup nie tylko aut nowych, ale też używanych.

Niezależnie od tego, z którego leasingu chcemy skorzystać, zawierając tego typu umowę warto zwrócić uwagę na poniższe elementy:

 • Całkowity koszt leasingu samochodowego
 • Zasady wypowiedzenia umowy przez leasingodawcę
 • Czas trwania umowy
 • Wysokość opłaty wstępnej
 • Wysokość kwoty wykupu pojazdu
 • Określony w umowie limit kilometrów
 • Koszt ubezpieczenia i możliwość cesji
 • Kary za złamanie warunków określnych w umowie
 • Usługi dodatkowe oferowane leasingobiorcy (np. pakiety serwisowe)

Pamiętaj, że leasing to umowa, którą zawiera się zazwyczaj na kilka lat. W tym czasie na rynku może dojść do wielu zmian. Z tego względu warto dokładnie zapoznać się z warunkami zmiany harmonogramu spłaty rat leasingowych. Ustal też, czy będzie można skrócić lub wydłużyć umowę i na jakich zasadach. Za tego typu zmiany firmy leasingowe pobierają opłaty.
 

Ubezpieczenie  AC/OC

Szkoda częściowa i całkowita w leasingu

Leasingobiorca, choć nie jest właścicielem pojazdu, ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w pojeździe, do których może dojść podczas kolizji lub wypadku. Chodzi tu zarówno szkody częściowe jak i szkodę całkowitą (to sytuacja, w której ubezpieczyciel uzna, że auto nie nadaje się już do naprawy).

Firmy leasingowe wymagają w związku z tym, by samochód w leasingu był objęty umową ubezpieczenia OC i AC. Tego typu polisy może kupić firma leasingowa i doliczyć nam kwotę składki do rat leasingowych. Opcjonalnie umowa leasingu może przewidywać, że ubezpieczymy pojazd we własnym zakresie, zazwyczaj za zgodą firmy leasingowej.

Pamiętaj, że w przypadku szkody całkowitej umowa leasingu wygasa. W takiej sytuacji finansujący może zażądać od korzystającego zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie, lecz niezapłaconych rat. Należność tą należy jednak pomniejszyć o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz o wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady