Samochód

Mandat z drona - jak to działa i kiedy możesz go dostać?

Drony to kolejne narzędzie w rękach policji, które ma identyfikować sprawców wykroczeń drogowych. Coraz częściej kierowcy są zatrzymywaniu na podstawie materiału zebranego przy pomocy tego typu urządzenia. Dzieje się tak nie tylko w aglomeracjach miejskich, ale także poza obszarem o dużym natężeniu ruchu.

Dwójka ludzi w aucie

Czy policja może używać dronów?

Kodeks drogowy już od dłuższego czasu dopuszcza możliwość wykonywania kontroli z powietrza. Mówi o tym sama definicja urządzenia rejestrującego, która znajduje się w art. 2 pkt 59 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jej brzmienie jest następujące:

„Urządzenie rejestrujące, stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.”

Ponadto od 2019 roku obowiązuje, zmienione w 2022 roku, zarządzenie Komendanta Głównego Policji, które określa zasady używania dronów przez policjantów. Funkcjonariusze muszą najpierw przejść odpowiednie szkolenie i uzyskać wymagane uprawnienia. Głównym zadaniem operatora dronów jest zbieranie materiału dowodowego. To na jego podstawie kierowcy mogą być karani za określone wykroczenia.

 

Do czego policja wykorzystuje drony?

Drony mają szerokie zastosowanie w działaniach policji. Obecnie nasze służby wykorzystują urządzenia bezzałogowe, których największą zaletą jest możliwość pracy w różnych scenariuszach.

Funkcjonariusze policji mogą realizować następujące zadania z użyciem dronów:

 • patrolowanie dróg z powietrza
 • działania ratowniczo-poszukiwawcze,
 • analiza wypadków drogowych,
 • badania miejsc popełnienia przestępstwa,
 • monitoring koncertów, protestów oraz innych zgromadzeń,
 • koordynacja działań operacyjnych z powietrza.

Ciebie, jako kierowcę, z pewnością najbardziej interesuje kwestia patrolowania za pomocą dronów sytuacji na drogach i ujawnianie wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami oraz pieszych. Dzięki dronom policja może kontrolować miejsca, do których trudno jest dotrzeć tradycyjnymi pojazdami. Urządzenia działają dużo efektywniej od tradycyjnego patrolu. Funkcjonariusze wyposażeni w drona są w stanie obejrzeć większy obszar, niż działając bez tego urządzenia.
 

Ubezpieczenie OC

Czy można rozpoznać obszar objęty kontrolą dronów?

O kontroli prędkości na drogach informują kierowców odpowiednie znaki. Zarówno w przypadku radarów, jak i odcinkowych pomiarów prędkości. Niestety nie jesteś w stanie rozpoznać, czy w danym miejscu jest prowadzona kontrola drogowa z powietrza. Patrole wyłapujące kierowców przekraczających przepisy mogą znajdować się w odległości nawet kilkuset metrów od nadzorowanego miejsca. Ponadto operator drona nie musi być umundurowany. Co ciekawe nie musi być to nawet funkcjonariusz policji. Tego typu zadania realizują również cywilni pracownicy tej formacji. Dlaczego? Ponieważ operator jest odpowiedzialny jedynie za zabezpieczenie dowodów wykroczenia, a sam nie prowadzi kontroli drogowej. Analogicznie montażu radarów również nie musi wykonywać policjant w mundurze.

 

Za jakie wykroczenia mandat z drona?

Kontrola prowadzona za pomocą drona pozwala zarejestrować wiele rodzajów wykroczeń. Na tej liście należy wymienić:

 • przejazd na czerwonym świetle,
 • niezastosowanie się do znaku STOP,
 • nieprawidłowe wyprzedzanie (na podwójnej ciągłej, przejściu dla pieszych czy skrzyżowaniu),
 • niezachowanie prawidłowego odstępu od poprzedzającego pojazdu,
 • nieprzepisowe zachowanie na przejściach dla pieszych oraz przejazdach kolejowych,
 • nieuprawnione korzystanie z buspasów,
 • niezastosowanie się do obowiązku ustąpienia pierwszeństwa,
 • wymijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
 • korzystanie z telefonu komórkowego w czasie kierowania pojazdem.
 •  

Mandat z drona mogą otrzymać również piesi. Najczęściej karane są następujące wykroczenia:

 • korzystanie z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych,
 • przechodzenie przez pasy na czerwonym świetle,
 • przechodzenie przez przejazd kolejowy przy czerwonym świetle.

Z technicznego punktu widzenia możliwa jest kontrola prędkości przy użyciu dronów. W tym przypadku wiele wskazuje na to, że policja w dalszym ciągu będzie bazować na sprawdzonych rozwiązaniach jak fotoradary, popularne „suszarki” czy nieoznakowane pojazdy. Drony będą zaangażowane głównie w kontrolowanie przestrzeni miejskiej.

 

Ubezpiecz swój samochód 

Jak przebiega kontrola z użyciem drona?

Kontrola przy użyciu drona jest prowadzona z udziałem patrolu policji oraz operatora urządzenia. Funkcjonariusze najczęściej znajdują się w pewnej odległości od nadzorowanego miejsca. Cały czas mają łączność z operatorem drona. Osoba sterująca urządzeniem nie ma kompetencji do przyznania kierowcy mandatu. Dlatego po ujawnieniu wykroczenia informuje o tym patrol policji. Na tej podstawie funkcjonariusze zatrzymują wskazany przez operatora pojazd. Głównym zadaniem operatora jest zapewnienie materiału dowodowego odpowiedniej jakości oraz w formie, która nie budzi wątpliwości co do popełnionego wykroczenia.

Dynamiczny rozwój technologii znacznie zwiększa możliwości kontroli drogowej przy użyciu dronów. W początkowej fazie urządzenia monitorowały głównie przestrzeń miejską. Wynikało to z faktu, że zasilanie pozwalało na zaledwie kilkadziesiąt minut efektywnej pracy. Obecnie drony mogą patrolować obszary poza granicami aglomeracji miejskich. Oczywiście w dalszym ciągu dużo bardziej efektywna jest ich praca w centrach miast. Urządzenia w krótszym czasie mogą zarejestrować więcej wykroczeń.

Rozwój technologii sprzyja poprawie bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie kierowcy powinni być świadomi, że muszą zachować pełną koncentrację na każdym etapie podróży. Ich błędy lub celowe wykroczenia mogą być w każdej chwili zarejestrowane przez drona i stanowić podstawę do ukarania mandatem.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady