Dom i mieszkanie

Przegląd Kominiarski – zmiany od września 2023 roku

Chcesz dowiedzieć się jakie zmiany nastąpiły w przeprowadzaniu przeglądów kominiarskich? Czy przegląd ma znaczenie, jeśli dojdzie do szkody pożarowej? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak bardzo kluczową rolę dla ciebie ma wykonany przegląd oraz jak on obecnie wygląda.

Kobieta przed laptopem

Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy?

Przegląd kominiarski należy do obowiązków właściciela nieruchomości. W domach jednorodzinnych o systematyczne wykonywanie przeglądów powinien dbać właściciel domu. W budynkach wielorodzinnych ten obowiązek spoczywa na administratorze lub zarządcy. Przegląd polega przede wszystkim na sprawdzeniu i czyszczeniu przewodów kominowych, jednak równie ważnym zagadnieniem jest sprawdzenie drożności i poprawnego działania wentylacji. Przegląd kominiarski jest wykonywany w budynkach, gdzie zainstalowane jest źródło ciepła, czyli piec centralnego ogrzewania. Jednak przegląd należy również wykonywać w budynkach podpiętych do sieci ciepłowniczej. Wówczas polega on przede wszystkim na sprawdzeniu wentylacji. Przegląd kominiarski powinien być wykonywany raz w roku. Reguluje to ustawa o prawie budowlanym i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prawo wykonania przeglądu mają tylko osoby posiadające tytuł mistrza kominiarskiego, który jest nadawany przez Izbę Rzemieślniczą.

 

Ubezpiecz swoje mieszkanie

Przegląd kominiarski a ubezpieczenie – co warto wiedzieć?

Przegląd kominiarski to nie tylko dbanie o nasze bezpieczeństwo. Ma także kluczowe znaczenie w przypadku wystąpienia w naszej nieruchomości szkody pożarowej. W zapisach ogólnych warunków ubezpieczenia produktów ubezpieczeniowych widnieją wzmianki o konieczności okazania protokołu wykonania przeglądu po wystąpieniu wspomnianej szkody. Brak przeglądu może powodować wydanie przez ubezpieczyciela decyzji odmowy wypłaty odszkodowania za naszą zgłoszoną szkodę. Nie trzeba przekonywać, że szkody pożarowe z reguły powodują spore uszkodzenia naszego domu, więc sprawa przeglądu jest bardzo ważnym zagadnieniem.
 

Kiedy nastąpiły zmiany w przeglądzie kominiarskim?

Od września 2023 roku nastąpiły zmiany w sposobie przeprowadzania przeglądów kominiarskich. Dotychczas po wykonaniu przeglądu, kominiarz sporządzał stosowny protokół w formie papierowej i przekazywał go właścicielowi nieruchomości. Obecnie przeprowadzenie przeglądu zupełnie inaczej. Przede wszystkim należy wspomnieć, że powstała Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która ma zawierać dane o wszystkich budynkach w kraju. CEEB jest częścią większego przedsięwzięcia związanego z działaniami nad poprawą jakości powietrza. Wchodzi w skład zintegrowanego systemu wsparcia polityki i programów Ograniczania Niskiej Emisji – ZONE. Ma on na celu planowanie polityki niskoemisyjnej. CEEB to platforma, z której możemy pobrać elektroniczny protokół po wykonaniu przeglądu kominiarskiego, zamówić wizytę kominiarza, zgłosić dane związane z naszym budynkiem w zakresie źródeł ciepła i zastosowanych w nim sposobów termoizolacji, ale także, co ciekawe, zgłosić „kopciucha” w okolicy.
 

Ubezpiecz swój dom lub mieszkanie 

Jak obecnie przebiega przegląd kominiarski?

Obecnie przegląd kominiarski nie sprowadza się tylko do czyszczenia przewodów kominowych i inspekcji wentylacji. Kominiarz, składając u nas wizytę przeprowadza również inwentaryzację budynku. Kominiarz pobiera od nas informacje związane z liczbą kondygnacji, liczbą lokali, rokiem budowy domu, średniej wysokości ogrzewanych kondygnacji, grubością ocieplenia zastosowanego w budynku, stanem instalacji centralnego ogrzewania, ustala czy została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz pobiera dane o rodzajach źródeł ciepła, jakimi dysponujemy. Kominiarz zbiera też informacje o adresie nieruchomości, ogrzewanej powierzchni, średniej temperaturze w sezonie grzewczym i liczbie mieszkańców nieruchomości. Jak wynika z powyższego podczas wizyty kominiarza, musimy się obecnie przygotować na podanie sporej ilości danych. Warto, więc odszukać dokumenty związane z księgą wieczystą nieruchomości, aby móc szczegółowo podać dane np. związane z powierzchnią naszego domu czy dokładną datą jego budowy. Obecnie przegląd kominiarski wraz z inwentaryzacją budynku kosztuje co najmniej dwieście złotych.

 

Jak oceniasz artykuł?
Sprawdź cenę ubezpieczenia domu lub mieszkania
Co chcesz ubezpieczyć?
Zaznacz co chcesz ubezpieczyć
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady