Każdy wypadek czy stłuczka to duży stres zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanego. W takim momencie łatwo zapomnieć o tym, że kierowcom, którzy są poszkodowani w wypadkach i kolizjach komunikacyjnych przysługuje samochód zastępczy z OC sprawcy. Co należy zrobić, by otrzymać takie auto?
 

Jak skorzystać z auta zastępczego?

W pierwszej kolejności zgłoś się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub kolizji. W trakcie zgłoszenia poinformuj, że potrzebujesz samochodu zastępczego. W takiej sytuacji ubezpieczyciel zorganizuje najem pojazdu zastępczego w wypożyczalni lub warsztacie, z którym współpracuje. Jeżeli wolisz, by procesem likwidacji szkody z OC zajął się Twój ubezpieczyciel – możesz zgłosić szkodę w Towarzystwie, w którym wykupiłeś polisę. Na rynku funkcjonuje model BLS (bezpośrednia likwidacja szkód) co oznacza, że możesz zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela, a ten rozliczy się z towarzystwem, w którym ubezpieczony jest sprawca zdarzenia. Jest to możliwe, gdy obie firmy ubezpieczeniowe uczestniczące w procesie likwidacji szkód są członkiem systemu BLS - ich listę możesz znaleźć tutaj.