Funds Funds

Warto wiedzieć

Masz pytanie na które nie znalazłeś odpowiedzi? Zapraszamy do zapoznania się z najczęstszymi zapytaniami naszych Klientów. Znajdź dokładnie to, czego szukasz.

Dlaczego warto wybierać ubezpieczenia z funduszem kapitałowym?

Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym łączą inwestycję z ochroną życia i zdrowia.

 

Coraz częściej mają one na tyle elastyczną konstrukcję, że pozwalają poza inwestycją rozszerzyć część zapewniającą ochronę ubezpieczeniową. Dzięki temu tego typu polisy mogą spełniać różne funkcje np.:

 

  • inwestowania nadwyżek finansowych - regularnych bądź doraźnych. Wiele polis ma konstrukcję, w której klient zobowiązuje się do regularnej wpłaty np. 100 zł na miesiąc, ale też ma możliwość dodatkowych wpłat na specjalne wydzielone „subkonto" polisy. Zaletą gromadzenia środków na takim dodatkowym subkoncie jest łatwy dostęp do takich oszczędności,

 

  • uzyskania ochrony życia i zdrowia - do każdego ubezpieczenia typowo inwestycyjnego można często dokupić kilka opcji ochronnych. Mogą one dawać dodatkowe wypłaty w razie nieszczęśliwego wypadku, powstanie inwalidztwa, poważnego zachorowania, konieczności poddania się operacji czy pobytu w szpitalu,

 

  • zabezpieczenia przyszłości dziecka - nowoczesne programy ubezpieczeniowe mogą łączyć funkcję gromadzenia oszczędności z dodatkowym zabezpieczeniem, np. na wypadek śmierci czy inwalidztwa rodziców,

 

  • oszczędzania z myślą o emeryturze, gdy dochody będą znacznie niższe niż w czasie aktywności zawodowej.