Wielowymiarowa ochrona życia prywatnego

W WARCIE możesz wybrać, w jaki sposób ubezpieczysz swoją nieruchomość. WARTA Dom Plus gwarantuje Ci ochronę przed skutkami działania 19 rodzajów żywiołów z możliwością rozszerzenia umowy o opcję kradzieży z włamaniem, rabunek i dewastację. Możesz też zdecydować się na umowę według unikalnej formuły od wszystkich ryzyk w WARTA Dom Komfort Plus, która gwarantuje ochronę przed wszystkim typowymi ryzykami (np. powódź, pożar itp.) a dodatkowo wszystkimi innymi, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto lubi mieć wybór sposoby ochrony swojego mienia.

 

Dlaczego warto?

 

WARTA oferuje dwa rodzaje umów oparte na różnej formule, żeby dać swoim klientom wybór.

 

Część klientów jest przyzwyczajonych do stosowanej od lat w ubezpieczeniach indywidualnych formuły polegającej na wymienieniu ryzyk na wypadek których chroni polisa. Dlatego w WARTA Dom Plus umowa  obejmuje aż 19 różnych zdarzeń, a dodatkowo może zostać rozszerzona o odpowiedzialność za kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację.

 

Niektórzy klienci, wolą skorzystać z formuły do niedawna zarezerwowanej dla ubezpieczeń dużych firm tzw. all risk (od wszystkich ryzyk). Wprowadzając ją do W WARTA Dom Komfort Plus staramy się upowszechnić ją wśród klientów indywidualnych.

Polisy oparte o taką formułę warto wybierać, bo dają one korzyści:

  • na etapie zawierania umowy – łatwiej zorientować się w zakresie ochrony, bo o jej zakresie decyduje tylko katalog wyłączeń (umowa obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie są wyraźnie wyłączone). W ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych, trzeba przeczytać listę zdarzeń, za które dana firma odpowiada i dodatkowo – katalog wyłączeń.
  • na etapie dochodzenia odszkodowania – towarzystwo odpowiada za wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. A więc również za skutki zdarzeń, które były trudne do przewidzenia lub zbiegu zdarzeń, utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody.