MATERIAŁ MARKETINGOWY

Warta Dom Komfort

Warta Dom Komfort to propozycja dla klientów, którzy budują lub już zamieszkują dom albo mieszkanie i są zainteresowani jak najszerszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

1.

Kompleksowa ochrona Twojej nieruchomości

Warta Dom Komfort to propozycja kompleksowej oferty dla wymagających klientów, którzy są zainteresowani jak najpełniejszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej i chcą zapewnić sobie i rodzinie komfort bezpieczeństwa.

2.

Szeroka ochrona dla posiadaczy zwierząt

Psy, koty, ptaki i rybki są ubezpieczone w takim samym zakresie jak ruchomości domowe. Masz też zapewnioną opiekę nad zwierzętami jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku trafisz do szpitala i nie ma się kto nimi zająć.

3.

Twoje finanse

Wynajmujesz mieszkanie, a czynsz stanowi ważny element domowego budżetu? Ubezpieczenie UTRATY CZYNSZU zapewnia ciągłość dochodów, nawet jeśli wynajmowane mieszkanie uległo zniszczeniu. Jeśli Twoja karta płatnicza dostanie się w niepowołane ręce – w ramach ubezpieczenia NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY możesz z nim liczyć na zwrot gotówki.

4.

Twój ogród

Graffiti na płocie, zniszczone przez wichurę meble ogrodowe, kradzież siłownika z bramy, podmyty po ulewie podjazd? Ubezpieczenie MAŁEJ ARCHITEKTURY to pieniądze na naprawę i przywrócenie porządku w Twoim ogrodzie. Pielęgnowanie ogrodu pochłania dużo czasu i energii. Wichura, ulewa lub pożar mogą spowodować nieodwracalne straty. Ubezpieczenie ROŚLINNOŚCI OGRODOWEJ to pieniądze na zakup nowych roślin.

5.

Warta Mobile – rewolucja w likwidacji szkód

Aplikacja WARTA Mobile pozwala w prosty sposób przejść przez proces likwidacji szkody. Na bieżąco możesz sprawdzać co dzieje się w Twojej sprawie. Możesz też kontaktować się z firmą poprzez messengera. Aplikacja ułatwi Ci wymianę dokumentów z Wartą.

CO WARTO WIEDZIEĆ O WARTA DOM KOMFORT?

Ubezpieczenie mienia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie:
 • dom jednorodzinny,
 • lokal mieszkalny lub jego stałe elementy,
 • dom letniskowy,
 • garaż lub inny budynek,
 • mała architektura,
 • ruchomości domowe, także dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie,
 • niektóre przedmioty na etapie budowy
 •  
w zakresie all risks, czyli wszystkich zdarzeń, które nie są wskazane w wyłączeniach. Zapewnia to gwarancję ochrony nawet za najdziwniejsze zdarzenia, w tym odpowiedzialność za każdy wiatr (bez ograniczeń jego prędkości) i za każdy deszcz (bez ograniczeń jego natężenia).
Ubezpieczenie OC

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia są oni zobowiązani, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego.

Przykłady odpowiedzialności

Szkody powstałe lub spowodowane:

 1. w związku z posiadaniem nieruchomości lub budową domu,
 2. pęknięciem, oderwaniem lub odczepieniem wężyka,
 3. sprawowaniem opieki nad dziećmi,
 4. amatorskim uprawianiem sportu,
 5. użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych,
 6. przez zwierzęta domowe.

 

Zakres terytorialny

Cały świat (z wyłączeniem USA i Kanady).

Możliwe rozszerzenia

 1. OC USA i Kanada– dla szkód powstałych na terytorium USA lub Kanady,
 2. OC wiatr i woda– dla osób użytkujących łodzie motorowe, żaglowo-motorowe lub żaglowe (do 7,5 m długości kadłuba),
 3. OC koń– dla osób korzystających z jazdy konnej rekreacyjnie,
 4. OC broń– dla osób posiadających lub używających broni palnej, gazowej lub pneumatycznej oraz środków pirotechnicznych,
 5. OC najemca– dla osoby korzystającej z wynajętego mieszkania na podstawie umowy najmu, zawartej w formie pisemnej, na wypadek szkód wyrządzonych właścicielowi mieszkania,
 6. OC lokator– dla właściciela mieszkania, na wypadek szkód wyrządzonych przez najemcę/lokatora w mieniu osób trzecich, podczas korzystania z mieszkania przez najemcę,
 7. OC mienie powierzone– dla osób korzystających ze służbowego komputera lub laptopa oraz używających sprzętu użyczonego przez operatora sieci telekomunikacyjnej lub internetowej,
 8. OC usługi turystyczne –dla osób świadczących usługi turystyczne w miejscu ubezpieczenia.

Polisa OC w życiu prywatnym może być zawarta łącznie z ubezpieczeniem mienia lub samodzielnie.

Opcje dodatkowe

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Następstwa nieszczęśliwych wypadków, zaistniałe na terenie całego świata.
Rodzaje świadczeń:
1) śmierć 100% lub 200% SU w zależności od wariantu (Standard lub Komfort), 
2) stały uszczerbek na zdrowiu, 
3) zakup przedmiotów ortopedycznych, 
4) całkowita niezdolność do nauki lub do pracy,
5) zawał serca lub udar mózgu w wariancie Komfort,
6) leczenie następstw nieszczęśliwego wypadku,
7) dostosowanie miejsca zamieszkania,
8) Assistance medyczny.
 
Ubezpieczenie NNW może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem mienia.
Opcje dodatkowe

Sprzęt poza domem

Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) przenośny sprzęt komputerowy: laptopy, notebooki, netbooki, palmtopy, tablety,
2) fotograficzny: aparaty, kamery,
3) instrumenty muzyczne przenoszone w futerale,
4) sprzęt medyczny: aparaty słuchowe, pompy insulinowe, ciśnieniomierze, glukometry,
5) sprzęt sportowy (bez roweru),
na terenie całego świata, w poniższym zakresie: 
- usiłowania lub dokonania rabunku,
- kradzieży z włamaniem,
- zdarzeń losowych: powódź, pożar, silny wiatr (> 17,5 m/s), trzęsienie ziemi, wybuch, upadek statku powietrznego,
- wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
- nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 
Ubezpieczenie Sprzętu poza domem może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem ruchomości domowych w domu jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym.
Opcje dodatkowe

Rower poza domem

Rower poza domem objęty jest ochroną na terenie Polski, w poniższym zakresie:
1) usiłowanie lub dokonanie rabunku,
2) wypadek rowerowy,
3) zdarzenia losowe: powódź, pożar, silny wiatr (> 17,5 m/s), trzęsienie ziemi, wybuch,
4) Assistance rowerowy.
 
Ubezpieczenie Roweru poza domem może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem ruchomości domowych w domu jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym.
Opcje dodatkowe

Utrata czynszu

Zwrot należnego czynszu (do sumy ubezpieczenia) w sytuacji, gdy najemca jest zwolniony z zapłaty czynszu za  wynajmowany dom/lokal zniszczony w wyniku zdarzenia losowego tak, że nie nadaje się do dalszego zamieszkania. 
 
Ubezpieczenie Utraty czynszu może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, posiadających pozwolenie na użytkowanie bądź stałych elementów lokalu mieszkalnego.
Opcje dodatkowe

Utrata pracy

Zwrot kosztów opłat za stałe opłaty domowe (do sumy ubezpieczenia) takie jak: prąd, gaz, wodę, czynsz, wywóz śmieci, w przypadku utraty pracy przez  Ubezpieczonego (lub osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym) i uzyskania statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku.
 
Ubezpieczenie Utraty pracy może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, posiadających pozwolenie na użytkowanie bądź stałych elementów lokalu mieszkalnego lub ruchomości domowych.
Opcje dodatkowe

Nieuprawnione użycie karty

Zwrot kosztów transakcji dokonanej na terenie całego świata, przez złodzieja karty płatniczej Ubezpieczonego, do ustalonej w umowie kwoty. 
 
Ubezpieczenie Nieuprawnionego użycia karty może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, posiadających pozwolenie na użytkowanie bądź stałych elementów lokalu mieszkalnego lub ruchomości domowych.
Opcje dodatkowe

Roślinność ogrodowa

Przedmiotem ubezpieczenia są drzewa, krzewy, byliny, pnącza lub trawy na terenie: 
- nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny,
- ogródków przynależnych do lokalu mieszkalnego,
- tarasów zbudowanych w technologii odwróconego dachu.
w zakresie zdarzeń losowych: deszcz nawalny (4 l/m2), osuwanie się ziemi, powódź, pożar, silny wiatr (> 17,5 m/s), trzęsienie ziemi, wybuch, uderzenie pojazdu mechanicznego, uderzenie pioruna, upadek drzew lub masztów, upadek statku powietrznego, zapadanie się ziemi.
 
Ubezpieczenie Roślinności ogrodowej może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub stałych elementów lokalu mieszkalnego.
Opcje dodatkowe

Nagrobki

Przedmiotem ubezpieczenia są budowle znajdujące się na cmentarzu na terenie Polski, przeznaczone do pochówku. Mogą to być nagrobki składające się z płyty poziomej i pionowej albo grobowce z dostępnym wnętrzem.
Zakres ubezpieczenia obejmuje: dewastację, powódź, pożar, silny wiatr (> 17,5 m/s), trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek statku powietrznego, a także kradzież z włamaniem.
 
Ubezpieczenie Nagrobków może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, posiadających pozwolenie na użytkowanie bądź stałych elementów lokalu mieszkalnego lub ruchomości domowych.

Warto też rozważyć...