MATERIAŁ MARKETINGOWY

.

Warta Dom Komfort

Warta Dom

TWÓJ MAJĄTEK

Kompleksowa ochrona na wypadek działania żywiołów - pożaru, powodzi, wiatru, zalania i innych

Ochrona na wypadek przepięcia, stłuczenia lub dewastacji (w tym graffiti)

Ochrona na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku

Opcja

Ochrona na wypadek zdarzeń, które trudno nazwać, a nie są wyłączone

Zwrot kosztów poszukiwania przyczyny szkody

Kradzież zwykła elementów na zewnątrz (np. rynny, anteny, domofony)

Opcja

ASSISTANCE

Katastroficzny - czyli pomoc w walce z żywiołem i lokal zastępczy nawet do 90 dni, jeśli nie masz gdzie mieszkać

Domowy - czyli pomoc w razie codziennych awarii, zatrzaśniętych drzwi i nie tylko

Medyczny - czyli pomoc w razie problemów ze zdrowiem

przy wykupieniu NNW

Rodzinny – czyli pomoc dla domowników w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłej choroby

TY I TWOI BLISCY

OC w życiu prywatnym - terytorium Świat (bez USA i Kanady)

Opcja
Opcja

OC najemca lub OC lokator dla osób związanych umową najmu

Opcja
Opcja

OC na terytorium USA i Kanady

Opcja

NNW dla domowników, w tym dzieci

Opcja
Opcja

NNW z rozszerzeniem o zawał serca lub udar mózgu

Opcja

TWÓJ OGRÓD

Ochrona małej architektury, czyli wyposażenia w ogrodzie

Opcja
Opcja

Roślinność ogrodowa

Opcja

TWÓJ ROWER

Ochrona roweru poza domem w razie wypadku, rabunku lub zdarzeń losowych wraz z assistance

Opcja
Opcja

TWÓJ SPRZĘT

Ochrona sprzętu (komputerowego, fotograficznego, muzycznego, sportowego i biwakowego) w razie rabunku poza domem

Opcja
Opcja

Ochrona sprzętu na wypadek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem z pokoju hotelowego lub bagażnika samochodu

Opcja

TWOJE FINANSE

Utrata czynszu

Opcja
Opcja

Nieuprawnione użycie karty płatniczej

Opcja

PAKIET KORZYŚCI dla umów na 1 rok

Przedmioty wypożyczone, służbowe, rzeczy na zabudowanym balkonie, rzeczy podczas przeprowadzki, rzeczy osobiste

Sprzęt firmowy jednoosobowej działalności gospodarczej, rzeczy gości

Koszty poszukiwania przyczyny szkody

Koszty akcji ratowniczej i usunięcia pozostałości po szkodzie

Usługi Assistance

PAKIET KORZYŚCI premia dla umów na 3 lata

Rzeczy studenta na stancji, w akademiku

Rzeczy studenta na stancji, w akademiku

Rozmrożenie produktów w niedziałającej lodówce

Leczenie psa lub kota po wypadku

Koszty wycieku wody na skutek awarii instalacji