MATERIAŁ MARKETINGOWY

MATERIAŁ MARKETINGOWY

WARTA Auto Szyby

WARTA Auto Szyby to ubezpieczenie na wypadek stłuczenia lub uszkodzenia szyb samochodowych. Korzystając z ubezpieczenia szyb nie tracisz zniżek za bezszkodową jazdę w AC a usługa naprawy lub wymiany odbywa się bezgotówkowo.

1.

Szybka bezgotówkowa naprawa szyby

Dzięki WARTA Auto Szyby naprawisz szybę w sieci specjalistycznych warsztatów współpracujących z Wartą. Nie będziesz musiał angażować swoich pieniędzy, bo Warta rozliczy się bezpośrednio z warsztatem.

2.

Naprawa szyby bez utraty zniżek na polisę AC

Korzystając z ubezpieczenia WARTA Auto Szyby, możesz naprawić lub wymienić uszkodzoną szybę nie tracąc zniżek za bezszkodowość w AC.

3.

Szeroki zakres ochrony i niska cena

Już od 74 zł rocznie możesz mieć ubezpieczone szyby na terenie całej Polski. Z polisy tej skorzystasz gdy np. złodziej uszkodzi szybę podczas próby włamania lub gdy uderzy w nią kamień wypadając spod kół innego samochodu.

4.

Pokrycie kosztów parkingu

Jeśli naprawa szyby przez przedstawiciela Warty nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia szkody, pokryjemy koszty parkingu strzeżonego przez maksymalnie 48 godzin, do kwoty 500 zł brutto.

Co warto wiedzieć o WARTA Auto Szyby?

Kliknij jedną z zakładek, aby zapoznać sie z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Składki
 • Zawarcie umowy
 • Po szkodzie
 • Komu polecamy WARTA Auto Szyby?
 • Kupującym OC lub AC w WARCIE, którzy zainteresowani są organizacją oraz pokryciem kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby przy użyciu szyb fabrycznie nowych o tych samych parametrach co zniszczona szyba w wyspecjalizowanym serwisie.  Korzyścią dla posiadaczy AC jest możliwość naprawy lub wymiany szyby, bez utraty zniżek na AC. 

 • Jakie szyby mogą być objęte ochroną?
 • Ochrona obejmuje szyby samochodowe czołową, boczne i tylną z wyłączeniem okien dachowych – szyberdachów.

 • Od jakich zdarzeń chroni polisa?
 •  

  Odpowiadamy za uszkodzenie i zniszczenie szyb na skutek wszelkich zdarzeń (formuła all risks) innych niż wymienione w katalogu wyłączeń odpowiedzialności. 

 • W jakich krajach działa ochrona?
 • WARTA odpowiada za szkody powstałe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Ile kosztuje ubezpieczenie WARTA Auto Szyby?
 • Takie ubezpieczenie kosztuje  74 zł rocznie przy opłacie składki jednorazowo. Dla wybranych marek i modeli samochodów osobowych stosuje się zwyżkę składki nie wyższą niż 20%.

 • Czy można płacić składkę w ratach?
 • Tak. Można opłacać składki w dwóch lub czterech ratach.

 • Jakie auta mogą być objęte ochroną?
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być pojazdy:

  • osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,
  • nie starsze niż 20 lat,
  • zaopatrzone w polskie tablice rejestracyjne.

   

  Uwaga! W chwili ubezpieczenia pojazd musi posiadać wszystkie podlegające ubezpieczeniu szyby, nie mogą być one zniszczone i nie mogą posiadać żadnych widocznych uszkodzeń.

 • Na jaki okres zawierana jest umowa?
 • Umowa ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY może być zawarta tylko jednocześnie (w tym samym dniu), z ubezpieczeniem OC lub AC, na 12-to miesięczny okres ubezpieczenia - tożsamy z okresem ochrony ubezpieczenia OC lub AC.

 • Co zrobić po stłuczce?
 • Po stwierdzeniu uszkodzenia szyby należy zgłosić szkodę za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta ( nr tel. +48 502 308 308 lub 801 308 308 lub przez formularz online https://www.warta.pl/zgloszenie-szkody/on-line/-/form/communication ) - nie później niż przed upływem 72 godzin od zaistnienia szkody.

   

  Po przyjęciu zgłoszenia w ciągu kilku godzin roboczych przedstawiciel WARTY skontaktuje się z Tobą, żeby uzgodnić czas i miejsce wykonania naprawy/wymiany uszkodzonej szyby.

   

  Partnerami WARTY są renonowane firmy: FGS, NordGlass

 • Gdzie będzie wykonywana naprawa szyby?
 • Naprawa lub wymiana szyby odbywa się w specjalistycznych warsztatach współpracujących z WARTĄ.

  Rozliczenie kosztów naprawy/wymiany szyby następuje w tzw. systemie bezgotówkowym tj. bez angażowania środków Ubezpieczonego, bezpośrednio pomiędzy WARTĄ i warsztatem współpracującym.

  Partnerami WARTY są renomowane firmy: FGSNordGlass

 • Jakie szyby są używane do naprawy?
 • Przedstawiciel WARTY używa jedynie szyb fabrycznie nowych, posiadających atesty, certyfikaty i homologacje regulowane przepisami prawa, o tych samych parametrach technicznych, co szyba podlegająca wymianie.

   

  Partnerami WARTY, są renonowane firmy, m.in.: FGSNordGlass

 • Czy jest jakiś limit kwotowy lub liczby zdarzeń, za które WARTA odpowiada?
 • Odpowiedzialność WARTY nie jest ograniczona do jednego zdarzenia skutkującego wymianą zniszczonej lub uszkodzonej szyby/szyb w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia określona kwotą 4 000 zł zmniejsza się na skutek wypłaty odszkodowania za każde zdarzenie w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Zadaj własne pytanie

Warto też rozważyć...