1.

Unikalny zakres ochrony

Warta Klasyki to pierwsze w Polsce ubezpieczenie AC dla oldtimerów, czyli samochodów mających nie mniej niż 25 lat! Ochrona obejmuje nie tylko uszkodzenia pojazdu ale i kradzież.

2.

Rzetelna wycena przed zawarciem umowy

Warta wie, że każdy z oldtimerów jest inny. Dlatego przed zawarciem umowy wartość samochodu jest określana przez klienta wspólnie z rzeczoznawcą Warty. Ma ona formę ekspertyzy, która na wolnym rynku kosztuje około 400 zł. Kupując ubezpieczenie Warta Klasyki otrzymujesz ją gratis!

3.

Stała suma ubezpieczenia

Ustalona przy zawieraniu umowy wartość samochodu jest niezmienna przez cały okres trwania umowy! To znaczy, że jeśli wycenimy dane auto na 30 tys. zł to w razie jego kradzieży lub zupełnego zniszczenia wypłacimy właśnie taką maksymalną kwotę.

4.

Pokrycie pełnych kosztów naprawy

Wiemy, że koszty naprawy oldtimera mogą być znacznie wyższe niż standardowego samochodu. Dlatego, jeśli klient, zdecyduje się naprawiać samochód i udokumentuje to, zrefundujemy poniesione koszty nawet do 100% wartości auta.

5.

Likwidacja szkód dopasowana do specyfiki oldtimerów

Likwidacją szkód z ubezpieczenia Warta Klasyki zajmuje się dedykowany zespół likwidatorów. Specjalne są także zasady wyliczania odszkodowań

Co warto wiedzieć o WARTA KLASYKI?

Kliknij jedną z zakładek, aby zapoznać sie z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Składki
 • Zawarcie umowy
 • Po szkodzie
 • Komu polecamy Warta Klasyki?
 • Warta Klasyki polecamy posiadaczom samochodów w wieku 25 lat i więcej i o wartości przekraczającej 10 tys. zł. 

 • Jakie szkody obejmuje ubezpieczenie Warta Klasyki?
 • Warta Klasyki to ubezpieczenie Autocasco, którego zakres został dopasowany do specyfiki tego rodzaju samochodów. Ubezpieczenie to jest oferowane w unikalnej i przyjaznej dla klientów formule all risk. To oznacza, że ochroną objęte są wszystkie szkody z wyjątkiem tych wyraźnie wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W tym oczywiście takie przypadki jak rozbicie samochodu czy jego kradzież.

 • Czy Warta Klasyki działa również za granicą?
 • Tak. Ubezpieczenie zadziała na terytorium Polski oraz większości państw europejskich. Nie udzielamy ochrony w krajach leżących na wschód od Polski, tj. Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, a także Mołdawii i Turcji. 

 • Czy można płacić składkę w ratach?
 • Tak - można opłacać składkę w dwóch i czterech ratach. Jednak pamiętaj, że decydując się na jednorazową płatność możesz zapłacic mniej!

 • Co się stanie z polisą, jeśli zapomnę zapłacić kolejną ratę?
 • TUiR "WARTA" S.A. przypomina swoim klientom o terminie zapłaty kolejnej raty. Zawsze po stwierdzeniu braku płatności wysyłamy pismo przypominające, w którym wyznaczamy dodatkowy termin na zapłatę składki.

 • Gdzie można zawrzeć umowę Warta Klasyki?
 • Uprawnienia do zawierania umów Warta Klasyki mają wyłącznie najlepsi, dedykowani agenci Warty.Skontaktuj się z naszym przedstawicielem poprzez formularz kontaktowy na https://www.warta.pl/zakup-ubezpieczenia

 • Jakie kryteria musi spełniać auto do objęcia ubezpieczeniem Warta Klasyki?
 • Jakie kryteria musi spełniać auto do objęcia ubezpieczeniem Warta Klasyki?

  Ubezpieczeniem Warta Klasyki mogą być objęte:

  • samochody osobowe w wieku min. 25 lat i wartości nie mniej niż 10 tys. zł , zarejestrowane na stałe w RP,
  • pojazdy wykorzystywane tylko do użytku prywatnego (bez usług odpłatnego wynajmu czy przewozu, np. do ślubów), lecz nie służące jako jedyny samochód do codziennego użytku (maksymalny deklarowany roczny przebieg – 6000 km)

   

  Ważne! Jedynymi użytkownikami pojazdu mogą być jego właściciele (nie więcej niż dwie osoby fizyczne) lub jeden właściciel i wskazana osoba upoważniona.

 • Jak zgłosić szkodę z Warta Klasyki?
 • Szkodami z ubezpieczenia Warta Klasyki zajmują się dedykowani likwidatorzy oraz rzeczoznawcy, zgłoszenia szkód przyjmowane są przez wybranych konsultantów Centrum Obsługi Klienta pod specjalnym numerem telefonu+48 814 607 907 (również do kontaktu z zagranicy).
   
  Szkodę można zgłosić także w inny dogodny dla Ciebie sposób:
  • on-line, za pośrednictwem strony internetowej http://www.warta.pl/zgloszenie-szkody,
  • za pomocą aplikacji mobilnej Warta Mobile
  Pamiętaj! Jeśli kupiłeś pakiet assistance do swojego klasyka, w razie kłopotów na drodze dzwoń na numer: 814 540 440
 • Jak likwidowane będą szkody częściowe w ubezpieczeniu Warta Klasyki?
 • Odszkodowanie jest ustalane w porozumieniu z klientem na poziomie odpowiadającym realnym, pełnym kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Uwzględnia ceny rynkowe stosowane dla usługi i części zamiennych dostępnych dla danego modelu pojazdu. 

 • Jak likwidowane są szkody całkowite w ubezpieczeniu Warta Klasyki?
 • Szkodę uznajemy za całkowitą dopiero wtedy gdy koszty naprawy przekraczają 80% wartości samochodu. Przypomnijmy, że standard rynkowy to 70%. Ale uwaga! Jeśli mimo orzeczenia szkody całkowitej, zdecydujesz się naprawiać samochód i udokumentujesz to, zrefundujemy poniesione koszty nawet do 100% wartości auta.

 • Jakie szkody są wyłączone z zakresu ubezpieczenia Warta Klasyki?
 • Aby umożliwić zastosowanie atrakcyjnych stawek przy jednoczesnym zaoferowaniu nieosiągalnego dotąd na Polskim rynku zakresu ochrony, przewidziane zostały także pewne wyłączenia odpowiedzialności nie stosowane w standardowych warunkach AC, a w szczególności:
  • wprowadzenie franszyzy integralnej w wys. 5% SU, nie mniej niż 1000 zł 
  • udział własny w wysokości 25% wartości pojazdu w przypadku kradzieży pojazdu lub jego elementów spoza miejsca strzeżonego, oraz udział własny w wysokości 75% w drugiej i kolejnej szkodzie polegającej na kradzieży elementów pojazdu,
  • brak odpowiedzialności za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę inną niż właściciel pojazdu lub wskazana w umowie osoba upoważniona,
  • brak odpowiedzialności za szkody powstałe podczas jazd terenowych (poza drogami), 
  • brak odpowiedzialności za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem po przekroczeniu ustalonego limitu rocznego przebiegu pojazdu (6 000 km).
Zadaj własne pytanie