Mam oldtimera na własność. Co oferuje mi ubezpieczenie Warta Klasyki?

W Warcie stworzyliśmy produkt zapewniający odpowiedni zakres ubezpieczenia oraz sprawną i adekwatną likwidację szkód.

Polisa Warta Klasyki  zapewni Ci poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Obejmujemy pojazdy ochroną nie tylko na wypadek uszkodzenia, ale także kradzieży. Ponadto oferujemy przyjazną formułę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (tzw. all risks).

Możesz ubezpieczyć auto 25-letnie lub starsze, którego wartość przekracza 10 000 zł.

Zauważ, że nie wymagamy członkostwa w automobilklubie czy rejestrowania samochodu jako zabytkowego.


Jak wyceniacie w Warcie wartość samochodów klasycznych?

Wiemy, że każdy oldtimer jest inny. Ten sam model z 1967 roku może być wart 10 000 zł lub 30 000 zł. Wszystko zależy od jego stanu, wyposażenia, a także od sposobu dokonywania napraw. Dlatego przed zawarciem umowy analizujemy dokumentację auta i dostarczone przez Ciebie zdjęcia.

W wielu przypadkach konieczne są oględziny* samochodu, więc wytypowaliśmy grupę przygotowanych rzeczoznawców, którzy wykonują profesjonalną wycenę.

* W niektórych sytuacjach są możliwe oględziny online, które odbywają się za pomocą specjalnej aplikacji na smartfony.


Jak wygląda likwidacja szkody w przypadku oldtimera?

Dla posiadaczy samochodów klasycznych liczy się przede wszystkim gwarancja pokrycia realnych kosztów naprawy. Nie możemy tu jednak mówić o katalogach cen części czy standardowych stawkach za robociznę.

Likwidacją szkód z ubezpieczenia Warta Klasyki zajmuje się przypisany zespół likwidatorów. Ustalają oni odszkodowanie na poziomie odpowiadającym realnym, pełnym kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody, bez stosowania tzw. amortyzacji. Uwzględniają przy tym ceny rynkowe usługi i części zamiennych dostępnych dla danego modelu pojazdu.