MATERIAŁ MARKETINGOWY

Dla Ciebie i Rodziny

To oferta dla osób, które szukają zabezpieczenia siebie oraz rodziny na wypadek różnych, nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Unikalna konstrukcja ubezpieczenia zapewnia klientom indywidualnym szeroki zakres ochrony zarezerwowany dotąd dla osób objętych grupowymi ubezpieczeniami organizowanymi przez firmy (np. wypłata w momencie narodzin dziecka czy śmierci rodziców/teściów).

Więcej informacji dostępne także na wartadlaciebieirodziny.pl

1.

Elastyczna oferta

Ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny obejmuje ochroną ponad 50 różnych zdarzeń, zawartych w gotowych wariantach dopasowanych do potrzeb i możliwości finansowych różnych grup klientów. Dzięki temu każdy znajdzie ofertę dla siebie!

2.

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Umowa może obejmować ryzyka zarezerwowane dotąd dla ubezpieczeń grupowych oferowanych pracownikom w firmach czy instytucjach np. narodziny dziecka czy zgon rodziców lub teściów. Teraz Warta oferuje je w ubezpieczeniu Warta Dla Ciebie i Rodziny adresowanym do szerokiej grupy klientów np. wykonujących wolne zawody czy mikro przedsiębiorców.

3.

Atrakcyjne składki

Podstawowy zakres ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny możesz mieć już za 33 zł miesięcznej składki. Dzięki konstrukcji umowy, cena jest stała i nie zależy ani od wieku, ani od płci klienta. Składka zależy wyłącznie od zakresu ubezpieczenia.

4.

Wypłaty w razie pobytu w szpitalu

Ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny umożliwia wypłatę świadczenia aż z 9 różnych zdarzeń powodujących pobytu w szpitalu. W zależności od wybranego wariantu i powodu pobytu w szpitalu możesz liczyć na wypłatę od 30 do nawet 550 zł za każdy dzień hospitalizacji.

5.

500 zł dla wnuczka

W wariancie Twoje Życie 55 Plus zapewniamy wypłatę świadczenia w razie wypadku oraz profesjonalną pomoc np. opiekę kardiologiczną, wizytę u lekarza specjalisty. Gdy urodzi się wnuczek Warta wypłaci nawet 500 zł.

Co warto wiedzieć o Programie Warta dla Ciebie i Rodziny?

Kliknij jedną z zakładek, aby zapoznać sie z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Warianty
 • Składki
 • Zawarcie umowy
 • Komu polecamy ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?
 • To oferta dla osób, które szukają zabezpieczenia siebie oraz rodziny na wypadek różnych, nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Unikalna konstrukcja ubezpieczenia zapewnia klientom indywidualnym szeroki zakres ochrony zarezerwowany dotąd dla osób objętych grupowymi ubezpieczeniami organizowanymi przez firmy (np. wypłata w momencie narodzin dziecka czy śmierci rodziców/teściów).

 • Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?
 • To ubezpieczenie typowo ochronne, gwarantujące wypłaty w razie wypadku, choroby czy śmierci osób ubezpieczonych. Zakres ochrony zależy od tego, który z dostępnych wariantów wybierze klient. We wszystkich wariantach dostępny jest Pakiet Medyczny, który zapewnia pomoc specjalistów m. in. wizytę u lekarza specjalisty, wizytę pielęgniarki, opiekę domową po hospitalizacji, wizytę położnej po porodzie. 

   
  Dla bardziej wymagających klientów, którzy oczekują wysokich kwot świadczeń, a także rozbudowanej ochrony dostępne są warianty VIP.
 • Jaki zakres zdarzeń obejmuje ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?
 • Poszczególne warianty ubezpieczenia chronią Twoją rodzinę na wypadek, gdyby coś Ci się stało lub gdyby Ciebie zabrakło. Mogą zapewnić wypłatę pieniędzy w razie Twojej choroby lub pobytu w szpitalu czy też  w chwili urodzenia się dziecka.

  Mogą także obejmować ochroną ubezpieczeniową życie rodziców, teściów, małżonków, partnerów oraz dzieci. Warianty z szerszym zakresem ochrony zapewniają wsparcie finansowe w razie Twojej operacji oraz zachorowania dzieci, małżonka lub partnera, a także ich pobytu w szpitalu z różnych przyczyn.

 • Jaką ochronę gwarantują warianty VIP ?
 • Oferują bardzo wysokie kwoty świadczeń – nawet 480 000 zł w przypadku śmierci  w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy. Oprócz tego można wybrać wariant obejmujący tylko Twoje życie i zdrowie lub kompleksowo zabezpieczający całą rodzinę.
 • Jaką ochronę zapewnia wariant 55 Plus?
 • W wariancie Twoje Życie 55 Plus zapewniamy wsparcie finansowe w razie wypadku. Poza wypłatą pieniędzy z polisy otrzymasz także  profesjonalną pomoc np. opiekę kardiologiczną, wizytę u lekarza specjalisty, opiekę domową, transport medyczny. Gdy urodzi się wnuczek Warta wypłaci nawet 500 zł.

 • Ile kosztuje ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?
 • Zaletą ubezpieczenia jest stała wysokość składki, niezależna od wieku.Poziom składki zależy wyłącznie od zakresu ubezpieczenia (wariantu), np. wariant Twoje Życie kosztuje od 33 zł miesięcznie.  Najszerszy wariant zapewniający kompleksową ochronę dla całej rodziny (łącznie ponad 50 zdarzeń objętych ochroną) kosztuje od 64 do 132 zł miesięcznie. Warianty VIP z bardzo wysokimi kwotami świadczeń (nawet do 480 000 zł) można kupić od 190 zł do 350 zł miesięcznie.

 • Jak można opłacać składki w ubezpieczeniu Warta dla Ciebie i Rodziny?
 • Składki można opłacać z częstotliwością miesięczną.

 • Co się stanie z umową jeśli nie będę mógł opłacać składek?
 • W takiej sytuacji należy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia (wypowiedzenie ma skutek na koniec miesiąca, w którym Warta otrzyma pisemne wypowiedzenie).

 • Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?
 • Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Okres  korzystania z ochrony zależy od klienta  i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 80 roku życia.

 • W jakim wieku można zawrzeć umowę Warta dla Ciebie i Rodziny?
 • Umowę mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 80 roku życia.

 • Jak wygląda proces zawarcia umowy Warta dla Ciebie i Rodziny?
 • Umowę podpiszesz na spotkaniu z agentem. Nie wymagane są żadne badania lekarskie, wypełniasz tylko jeden dokument (wnioskopolisę), który jest potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia.

 • Od kiedy zaczyna działać ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?
 • Polisa zaczyna działać od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wnioskopolisa została złożona do Warty i po opłaceniu pierwszej składki do 14. dnia pierwszego miesiąca trwania okresu ubezpieczenia.

   

  W odniesieniu do niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu (szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny).

   

  Okresy karencji wynoszą:

   

  • 3 miesiące w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera PLUS (pobyt w wyniku choroby), rekonwalescencji dziecka

   

  • 6 miesięcy w przypadku: śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierci małżonka lub partnera, śmierci małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierci rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera, śmierci dziecka, osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, śmierci noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego ubezpieczonego, wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka lub partnera poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania

   

  • 10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się wnuka
Zadaj własne pytanie

Warto też rozważyć...