Warta Dla Ciebie i Rodziny Warta NNW NNW Komunikacyjne
Warta Dla Ciebie i Rodziny Warta NNW NNW Komunikacyjne
Dla kogo?
 • Dla każdego kto chce zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek różnych, nieprzewidzialnych okoliczności życiowych.
 • Dla szukających elastycznego zabezpieczenia przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.
 • Dla każdego kierowcy, który chce zabezpieczyć siebie i pasażerów przed skutkami nieszczęśliwego wypadku.
Przed czym chroni?
 • Przed pozostawieniem rodziny bez środków do życia w razie śmierci.
 • Kłopotami finansowymi w razie choroby, pobytu w szpitalu czy wypadku.
 • Przed finansowymi konsekwencjami wypadku.
 • Dodatkowymi kosztami leczenia, rehabilitacji czy operacji plastycznej
 • .Przed finansowymi skutkami wypadku, nie tylko komunikacyjnego.
 • Dodatkowymi kosztami leczenia czy rehabilitacji.
Co dostajesz?
 • Szeroki zakres ochrony dostępny dotąd tylko w ubezpieczeniach grupowych.
 • Możliwość uzyskania świadczeń nawet z tytułu 50 ryzyk.
 • Gwarancję pomocy medycznej 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 • Do wyboru – trzy pakiety, aż osiem opcji dodatkowych i cztery sposoby wyliczania świadczenia.
 • Ochronę w kraju i za granicą.
 • Wypłatę dodatkowych świadczeń w razie pobytu w szpitalu.
 • Dodatkowe świadczenia w razie wypadku za granicą.
 • Zwrot kosztów leczenia w razie wypadku w Polsce.
 • Kumulację wypłat z różnych wariantów umowy.