Dodatkowe zabezpieczenie w razie pobytu w szpitalu

Pobyt w szpitalu może wiązać się z dodatkowym obciążeniem domowego budżetu. Z jednej strony niezdolność do pracy może wpłynąć na ograniczenie dochodów, z drugiej rosną wydatki spowodowane, np. zakupem leków, dodatkowych zabiegów. Przed taką sytuacją zabezpieczenia opcja „Dziennego świadczenia szpitalnego", która działa niezależnie od tego czy trafiłeś do niego na skutek wypadku, czy choroby.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi wydatkami w razie pobytu w szpitalu na skutek wypadku czy choroby.

 

Dlaczego warto?

 

Umowa  przewiduje wypłatę określonego procentu, ustalonej przy zawarciu umowy tzw. kwoty bazowej, w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (choroba, wypadek) oraz  rodzaju świadczenia (rehabilitacja, pobyt na OIOM).

Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu każdego roku trwania dodatkowej umowy. Umowa dodatkowa zawierane jest na 1 rok z możliwością przedłużenia na lata następne, do ukończenia przez ubezpieczonego 60 lat.

 

Pamiętaj! Jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu jest choroba - ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 90 dni po zawarciu umowy dodatkowej (karencja).