Ubezpieczenie AC dla samochodów zabytkowych

Rośnie rynek samochodów klasycznych. Szacuje się, że po polskich drogach jeździ ok. 50 tysięcy takich pojazdów.
Z deklaracji właścicieli oldtimerów wynika, że aż 90% z nich jest zainteresowanych możliwością wykupienia ubezpieczenia AC dla swoich samochodów. Rozwiązaniem jest ubezpieczenie Warta Klasyki, czyli ubezpieczenie autocasco dla takich aut.

Z artykułu dowiesz się:
•  Jaki jest zakres ubezpieczenia Warta Klasyki.
•   Wycena wartości samochodów klasycznych.
•  Likwidacja szkód w przypadku samochodów klasycznych?

1. Jaki jest zakres ubezpieczenia Warta Klasyki

W Warcie stworzyliśmy produkt zapewniający odpowiedni zakres ubezpieczenia oraz sprawną i adekwatną likwidację  szkód.
Ubezpieczenie Warta Klasyki zapewni właścicielom oldtimerów poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Ochroną objęte zostaną nie tylko uszkodzenia pojazdu, ale także kradzież pojazdu. To wszystko w przyjaznej dla klientów formule ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (tzw. all risks).
Ubezpieczyć możesz auto w wieku 25 lat i powyżej, o wartości przekraczającej 10 tys. zł.
Co ważne, w Warcie nie wymagamy członkostwa w automobilklubie czy zarejestrowania samochodu jako zabytkowego.

2. Wycena wartości samochodów klasycznych

Wiemy, że każdy z oldtimerów jest inny, ten sam model auta z 1967 roku może być wart zarówno 10 tys. zł,  jak i 30 tys. zł. Wszystko zależy od jego stanu, wyposażenia, a także np. sposobu dokonywania napraw.
Dlatego przed zawarciem umowy ubezpieczenia w Warcie analizujemy dokumentację auta i dostarczone przez Ciebie zdjęcia. Ponieważ w wielu przypadkach konieczne będą oględziny samochodu, wytypowaliśmy grupę specjalnie przygotowanych rzeczoznawców. W niektórych przypadkach możliwe będą także oględziny on-line, za pomocą specjalnej aplikacji na smartfony.

Warto też dodać, że dla niektórych posiadaczy tego typu samochodów będzie to szansa na uzyskanie wiedzy dotyczącej rzeczywistej wartości ich samochodu. Rynkowy koszt takiej wyceny to wydatek rzędu 400 zł. Kupując ubezpieczenie Warta Klasyki otrzymasz taką ekspertyzę gratis.

3. Likwidacja szkód w przypadku samochodów klasycznych?

Kluczowa dla posiadaczy samochodów klasycznych jest gwarancja pokrycia realnych kosztów naprawy. Nie możemy tu mówić o katalogach cen części czy standardowych stawkach za robociznę.
Dlatego likwidacją szkód z ubezpieczenia Warta Klasyki zajmuje się dedykowany zespół likwidatorów. Odszkodowanie jest ustalane na poziomie odpowiadającym realnym, pełnym kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody (bez stosowania tzw. amortyzacji). Uwzględnia ceny rynkowe stosowane dla usługi i części zamiennych dostępnych dla danego modelu pojazdu.