Warta Sposób na Raka

Warta zapewnia kompleksową ochronę w przypadku zachorowania na nowotwór.

1.

Nawet 200 000 zł w przypadku diagnozy

Świadczenie wypłacane w przypadku nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym może wynieść nawet 200 000 zł. Wypłata następuje w terminie 21 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentów.

2.

Druga opinia w 14 dni w światowych ośrodkach

W ramach polisy, Klient ma zapewniony dostęp do tzw. drugiej opinii medycznej, czyli do indywidualnej, pisemnej konsultacji medycznej, dostarczonej przez jeden z wiodących światowych ośrodków leczenia nowotworów, takich jak np. Harvard Medical School. Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od daty dostarczania kompletu dokumentacji. Dodatkowa konsultacja ze światowymi specjalistami pozwala na utwierdzenie się w poprawności diagnozy oraz planu leczenia.

3.

Pomoc przez 10 lat od diagnozy

Świadczenia, w przypadku wykonywanych zabiegów medycznych oraz usług assistance, przysługują w ramach określonych limitów przez okres aż 10 lat od diagnozy. Z chwilą diagnozy nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym, następuje wypłata świadczenia „za diagnozę", ochrona jednak trwa nadal w zakresie zabiegów onkologicznych (opcja rozszerzona) bez konieczności opłacania składki.

4.

Wsparcie w trakcie leczenia

Polisa stanowi wsparcie także w procesie leczenia. W wariancie rozszerzonym, wypłacane są dodatkowe świadczenia za wykonywane zabiegi onkologiczne tj. operacje, radioterapię, chemioterapię. Ważną pomocą są także usługi assisatnce takie jak np.: organizacja transportu medycznego, wizyta lekarza, opieka nad dziećmi, zwrot kosztów peruk.

5.

Polisa u agenta bez badań

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na miejscu u agenta. Badania lekarskie nie są wymagane.

DWIE OPCJE OCHRONY

OPCJA STANDARDOWA

OPCJA ROZSZERZONA

Nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym

100% SU
100% SU

Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym

10% SU
10% SU

Łagodny nowotwór mózgu

40% SU
40% SU

Druga opinia medyczna

Zgon

1000 zł
1000 zł

Operacja

50% SU

Radioterapia przeciwnowotworowa

5% SU za każdą sesję, maks. za 5 sesji

Chemioterapia przeciwnowotworowa

5% SU za każdą sesję, maks. za 5 sesji

Assistance onkologiczny

Suma ubezpieczenia (SU)

55 000 zł
55 000 zł

Maksymalna wartość świadczeń

150% SU
250% SU

Suma ubezpieczenia i składka

Suma ubezpieczenia może wynieść od 55 do 200 tysięcy złotych. Składka ustalana jest indywidualnie w zależności od wybranej opcji, sumy ubezpieczenia oraz wieku osoby ubezpieczonej.
 
Składka może być opłacana miesięcznie, półrocznie lub rocznie.
 

Kto może wykupić polisę i na jak długo?

 
Oferta dostępna jest dla osób w wieku od 18. do 60 roku życia.
 
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 5 lat i może być przedłużana na kolejne, 5-letnie okresy. Pełna ochrona w zakresie zdarzeń objętych ubezpieczeniem rozpoczyna się po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy.

Czy wymagane są badania?

 
Zawarcie umowy następuje na podstawie krótkiego oświadczenia. Badania lekarskie nie są wymagane. Polisa jest wystawiana na miejscu u agenta.