Ubezpieczenie Assistance – co to jest?

Wyjeżdżając w podróż samochodem, musisz pamiętać o dobrym ubezpieczeniu, które ułatwi sprawne dotarcie do celu podróży. 
Sprawdź, czym jest ubezpieczenie Assistance, jaką pomoc zapewni Tobie i Twojej rodzinie.
 
Z artykułu dowiesz się:
•  Czym jest ubezpieczenie Assistance? 
•  Na jak długo zawierasz umowę?
•  Ubezpieczenie Assistance a zakres terytorialny. 
  Dostępne w Warcie warianty ubezpieczenia Assistance
 
 
1. Czym jest ubezpieczenie Assistance?
 
Ubezpieczenie Assistance zapewnia kierującemu i pasażerom ubezpieczonego pojazdu pomoc w czasie podróży. Kiedy? W trudnych i niestandardowych sytuacjach na drodze takich jak: wypadek, awaria, kradzież pojazdu. Również gdy dojdzie do tzw. innych zdarzeń, w wyniku których nie można skorzystać z ubezpieczonego pojazdu, np. zatrzaśnięcie wewnątrz samochodu klucza lub innego urządzenia służącego do otwarcia tego pojazdu,  rozładowanie akumulatora, użycie niewłaściwego paliwa lub  jego braku, przepalenie żarówki, brak powietrza w oponie.
W ramach ubezpieczenia organizowane i pokrywane są nie tylko koszty pomocy serwisowej m.in. holowania, ale także koszty awaryjnego zakwaterowania dla Ciebie i rodziny, czy pomocy medycznej i informacyjnej. Po wypadku, awarii, kradzieży klientom przysługuje również samochód zastępczy.
Assistance to dodatkowe ubezpieczenie sprzedawane wraz z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i AC. 
 
2. Na jak długo zawierasz umowę?
 
Standardowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy. W przypadku wariantu Podróżnik 15 możliwe jest zawarcie umowy na okres krótszy. Szczegóły określone są w OWU.
 
3. Ubezpieczenie Assistance a zakres terytorialny 
 
Zakres terytorialny (terytorium, na którym doszło do wypadku) uzależniony jest od wybranego wariantu ubezpieczenia Assistance.
W przypadku Assistance Standard usługi są świadczone wyłącznie na terenie Polski. Natomiast w przypadku wariantów Złoty, Złoty+, Platynowy, Podróżnik 15 większość usług może być zrealizowana, gdy do wypadków dojdzie zarówno w Polsce, jak i pozostałych państwach europejskich (Rosja i Turcja tylko w europejskich częściach ich terytoriów), a także na terytorium Maroka, Tunezji i Izraela. Ochroną ubezpieczeniową Warta Moto Assistance nie są objęte sytuacje zdarzenia powstałe na terytorium Gruzji.
 
4. Dostępne w Warcie warianty ubezpieczenia Assistance
 
W Warcie klient ma do wyboru cztery warianty (Standard, Złoty, Złoty +, Platynowy), których umowa trwa 12 miesięcy i jeden 15-dniowy (Podróżnik 15).  
W zależności od wybranego wariantu pakietu, można liczyć na różne zakres pomocy. Już w opcji Assistance STANDARD Warta zapewnia holowanie do wskazanego warsztatu do 100 km od miejsca zdarzenia na terenie RP. Dodatkowo płatne warianty Assistance dają możliwość skorzystania z holowania w Polsce bez limitu km, a zagranicą nawet  do 1500 km oraz z samochodu zastępczego aż do 30 dni. Poznaj nasze pakiety Assistance. Szczegóły znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.