Samochód

Porównanie ubezpieczeń komunikacyjnych – co warto wiedzieć?

Chcesz dobrze ubezpieczyć swój samochód? Oczekujesz kompleksowej ochrony, aby nic nie mogło cię zaskoczyć? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jakie ubezpieczenia komunikacyjne występują na rynku i przed czym mogą cię zabezpieczyć.

Kobieta w aucie

Jak działa ochrona na polisie OC posiadacza pojazdu?

Polisa OC – to obowiązkowe ubezpieczenie w naszym kraju, które musi posiadać każdy zarejestrowany pojazd. Polisa chroni posiadacza pojazdu w zakresie poniesienia kosztów za wyrządzone szkody majątkowe oraz osobowe, w związku z ruchem pojazdu. Po wyrządzeniu szkody właściciel pojazdu z polisą OC ma obowiązek przekazania jej numeru poszkodowanemu, aby ten mógł ją zgłosić to towarzystwa ubezpieczeniowego. Przy tej polisie mamy do czynienia z sumą gwarancyjną, czyli kwotą, do jakiej ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć koszty wyrządzonych przez właściciela pojazdu szkód. Obecnie dla szkód na mieniu suma gwarancyjna wynosi ponad milion euro, a dla szkód na osobie ponad pięć milionów euro. Polisy OC na pojazd w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym chronią w tym samym zakresie.

Polisa OC posiadacza pojazdu nie chroni nas w zakresie wyrządzonych szkód, jeśli: kierowaliśmy pojazdem pod wpływem alkoholu lub podobnych środków, zbiegliśmy z miejsca zdarzenia, nie posiadamy uprawnień do kierowania pojazdem, którym szkoda została wyrządzona, umyślnie wyrządziliśmy szkodę oraz spowodowaliśmy szkodę pojazdem, który posiadaliśmy w wyniku przestępstwa, najczęściej kradzieży.

Polisa OC posiadacza pojazdu będzie nieskuteczna, jeżeli: dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia towaru, który przewoziliśmy odpłatnie – w podobnych sytuacjach musimy posiadać polisę OC przewoźnika, przewoziliśmy substancje chemiczne i w wyniku wypadku skaziły one środowisko naturalne – także należy wykupić w tej sytuacji osobną polisę, chroniącą od skutków takich zdarzeń, dojdzie do zniszczenia w wyniku wypadku cennych przedmiotów, takich jak dzieła sztuki, zbiory filatelistyczne lub numizmatyczne. Trzeba także pamiętać, że skoro polisa OC jest zawierana na konkretny pojazd należący do danej osoby, to nie otrzymamy odszkodowania po tym, jak pożyczymy nasz pojazd innej osobie i ona spowoduje wypadek. W opisywanym przypadku poszkodowany otrzyma odszkodowanie z naszej polisy OC, ale my nie otrzymamy odszkodowania, pomimo że nie my kierowaliśmy naszym pojazdem w chwili powstania szkody.

 

Czy z polisy Autocasco naprawimy nasz samochód, gdy jesteśmy sprawcom wypadku?

Polisa Autocasco – to polisa dobrowolna, chroniąca nasz pojazd w zakresie jego uszkodzenia w wyniku zderzenia z innym pojazdem, nawet gdy jesteśmy sprawcom, w zakresie uszkodzeń spowodowanych kolizją lub wypadkiem bez udziału innego pojazdu, w zakresie wybuchu, pożaru naszego pojazdu oraz, co bardzo ważne, w zakresie kradzieży dotyczącej całego pojazdu, jak również jego części lub jego wyposażenia. Sumę ubezpieczenia do Autocasco ustala się zawsze indywidualnie, dokonując wyceny pojazdu, który ma być ubezpieczony. Wycena taka jest oparta na marce, modelu, wyposażeniu pojazdu, przebiegu oraz sposobie użytkowania.

Ponieważ Autocasco jest polisą dobrowolną, jej warunki różnią się w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych, z reguły większe towarzystwa oferują nawet taką formę ochrony w kilku wariantach. To, co decyduje o skuteczności Autocasco to ilość wyłączeń odpowiedzialności w ogólnych warunkach danej oferty oraz pomniejszenia w wypłacie odszkodowań. Najskuteczniejsze Autocasco posiadają ochronę określaną jako All Risk, czyli ochronę od wszystkich możliwych okoliczności powstania szkody, poza z reguły dość krótką listą wyłączeń. Najlepsze oferty Autocasco nie zawierają opisanych możliwych pomniejszeń wypłaty odszkodowania związanych np. z wielkością szkody. Przy Autocasco ma również znaczenie sposób likwidacji szkody. Wiodący ubezpieczyciele proponują likwidację szkody w rekomendowanych warsztatach, cieszących się pozytywną opinią na rynku usług blacharskich i lakierniczych.

 

W jakim zakresie chroni NNW w związku z ruchem pojazdów?

Polisa NNW – to dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie to chroni podróżujące pojazdem osoby w zakresie powstania obrażeń po wypadku lub kolizji, ale także w zakresie obrażeń przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu, jego załadunku oraz naprawy na poboczu drogi. Jeżeli odniesiemy obrażenia w wypadku to po zgłoszeniu szkody z NNW jest określany nasz uszczerbek na zdrowiu, jaki ponieśliśmy i na podstawie jego wielkości wypłacane jest odszkodowanie. Jeżeli poniesiemy śmierć w wyniku wypadku samochodowego, wówczas odszkodowanie otrzymują nasi najbliżsi.

Ważną zaletą takiego ubezpieczenia jest bardzo dobra relacja sumy ubezpieczenia do kosztów. Możemy ustalić wysokość ubezpieczenia nawet w wysokości stu tysięcy złotych na każdą osobę podróżującą samochodem. Ponadto w zakresie ochrony mamy też zwrot kosztów leczenia w kraju, jakie ponieśliśmy po wypadku.

 

 

Dlaczego ubezpieczenie Assistance przydaje się podczas awarii lub wypadku?

Ubezpieczenie Assistance – to dobrowolne ubezpieczenie zapewniające pomoc w trudnych sytuacjach na drodze, takich jak awaria lub wypadek. Mając takie ubezpieczenie możemy liczyć na próbę naprawy samochodu, gdy odmówi on posłuszeństwa w trasie. Jeżeli naprawa lub jego uruchomienie będzie niemożliwe wówczas zostanie odholowany do wskazanego przez nas warsztatu, lub pod dom. Pomoc po wypadku jest jeszcze bardziej wartościowa. Nasz uszkodzony samochód może w ten sposób trafić wprost do warsztatu, gdzie chcemy go naprawić. W wyższych wariantach tego ubezpieczenia możemy też liczyć na pojazd zastępczy, jeśli nasz przebywa u mechanika i jest naprawiany. Assistance ma także warianty działające za granicą, więc podróżując służbowo lub będąc na wakacjach jest nam znacznie łatwiej zorganizować niezbędną pomoc po awarii, lub po wypadku.

Z usług zawartych w ubezpieczeniu Assistance można skorzystać, kontaktując się z dedykowanym do obsługi takich spraw działem naszego ubezpieczyciela. Dotyczy to pomocy w kraju, jak również za granicą. Najczęściej na przyjazd holownika czekamy nie dłużej niż kilkadziesiąt minut. Oczywiście jest to uwarunkowane tym, gdzie przebywamy oraz warunkami panującymi na drogach.

 

Jakie ubezpieczenie przyda się, gdy będziemy musieli wymienić koło w samochodzie?

Ubezpieczenie Opony Assistance – to dobrowolne ubezpieczenie mające za zadanie zapewnienie nam pomocy w przypadku uszkodzenia ogumienia kół w pojeździe. Mając to ubezpieczenie możemy liczyć na wymianę koła na koło zapasowe przewożone w pojeździe w miejscu, gdzie musieliśmy się zatrzymać, ze względu na brak powietrza w oponie. Podobnie to działa, jeżeli nasz pojazd nie posiada koła zapasowe, ale posiada zestaw naprawczy. Jeżeli wymiana koła na drodze jest niemożliwa, to ubezpieczenie umożliwia nam odholowanie naszego samochodu do warsztatu, gdzie taka wymiana zapewne powinna dojść do skutku. W warsztacie możemy także liczyć na naprawę ogumienia, tak aby nasz pojazd mógł kontynuować jazdę.

 

 

W czym jest pomocne niezależne ubezpieczenie szyb w samochodzie?

Ubezpieczenie szyb – to dobrowolne ubezpieczenie szyb w naszym samochodzie, które zapewnia ich naprawę lub wymianę, jeśli zostaną uszkodzone lub zniszczone. Ubezpieczenie to jest bardzo pomocne, ponieważ jak wskazują dane, jednym z najczęściej ulegającym uszkodzeniu elementem pojazdu są właśnie szyby. Ponadto ubezpieczenie szyb, to też ciekawa oferta dla osób posiadających zawartą na swoim pojeździe polisę Autocasco. Uszkodzoną szybę mogą oni wymienić lub naprawić nie uruchamiając przy tym swojej polisy Autocasco, a tym samym, nie będąc narażonym na wyższą składkę za tą polisę w kolejnym roku, ze względu na zgłoszoną szkodę. Ubezpieczenie szyb dotyczy szyby czołowej, szyb bocznych i szyby tylnej, nie dotyczy szyb będących integralną częścią dachu pojazdu, lusterek lub reflektorów.

Naprawę lub wymianę szyby można zrealizować po kontakcie z ubezpieczycielem. Usługa jest realizowana bezgotówkowo. Po zgłoszeniu potrzeby wykonania usługi otrzymujemy informacje gdzie i kiedy mamy się stawić na wymianę. Istnieje także możliwość, zwłaszcza przy naprawach szyb, aby usługa była zrealizowana w naszym garażu.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady