Zmiany jakie zaszły w naszej codzienności wpłynęły na wszystkie aspekty życia codziennego, co przede wszystkim odczuli przedsiębiorcy, którzy musieli dopasować swoją działalność do nowych rygorów bezpieczeństwa. Był to również impuls do przygotowania przez Wartę nowej oferty produktów ubezpieczeniowych dla sektora MSP. Są one teraz lepiej dopasowane do poszczególnych branż oraz obejmują jeszcze szerszy zakres ochrony. W nowych odsłonach produktów dopasowano także oferty do całkowicie nowych działalności, a także większej mobilności Klientów, uproszczono konstrukcję oferty, wprowadzono więcej zakresów w formule all risk czy umożliwiono rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności cywilnej na cały świata.

Widzimy zmieniające się potrzeby naszych Klientów. Dlatego postanowiliśmy dostosować cenione produkty do nowych oczekiwań – upraszczając je i dopasowując pod najczęściej oferowane branże. W nowej odsłonie Warta Ekstrabiznes Plus oraz Smartbiznes nasi agenci jeszcze lepiej i sprawniej będą w stanie przygotować ofertę dopasowaną do charakteru danej firmy – mówi Andrzej Olechniewicz, dyrektor operacyjny w Biurze Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warcie i dodaje: Wprowadziliśmy również szereg nowości niedostępnych wcześniej na rynku, w tym m.in.: ochronę na wypadek zmian w prowadzonej przez Klienta działalności tzw. Pakiety Bezpieczeństwa czy spakietyzowaną formę ochrony dla popularnych obecnie działalności, jak np. pakiet Food Truck czy pakiet samoobsługowa myjnia bezdotykowa. Wszystko to, aby ułatwić Klientom prowadzenie biznesu w obecnej, niepewnej codzienności.

Ochrona dla małych i średnich firm

Produkt Warta Ekstrabiznes Plus jest skierowany do firm MSP, których wartość majątku nie przekracza 15 mln zł, a przychody nie są większe niż 20 mln zł. W nowej odsłonie programu Klienci otrzymają elastyczną w konstrukcji ofertę najlepiej dostosowaną do ich potrzeb, a dzięki szerokiemu zakresowi ochrony otrzymają kompleksowy produkt ubezpieczeniowy w standardzie. Klient przy wsparciu agenta Warty może dopasować zakres ochrony ubezpieczeniowej spośród dostępnych wariantów ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie można dodatkowo rozszerzyć o 15 klauzul dodatkowych w przypadku ubezpieczenia mienia oraz o 13 klauzul w przypadku ubezpieczenia OC, dostosowując je do specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności . Wszystko to, aby ułatwić i skrócić proces dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb danego Klienta. – Produkt sprawdzi się w firmach, gdzie potrzebna jest bardzo szeroka ochrona mienia zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią. W ramach rozwiązań związanych z NNW wprowadziliśmy do oferty kilka nowości, których obecnie nie oferuje żaden inny ubezpieczyciel, tj. ubezpieczenie osób trzecich przebywających w lokalizacji prowadzonej przez ubezpieczającego działalności, np. gości hotelowych czy restauracji, a także wsparcie dla pracodawcy w sytuacji, gdy on sam bądź jego pracownik wskutek zaistniałego nieszczęśliwego wypadku nie są zdolni do pracy­ – mówi Andrzej Olechniewicz.

…i dla małego biznesu

Z kolei dla firm, których posiadany majątek oraz przychody nie przekraczają miliona złotych, Warta przygotowała produkt Smartbiznes. Jest to produkt ubezpieczeniowy przygotowany z myślą o mikroprzedsiębiorcach, szukający kompleksowej ochrony dla swojej działalności. Również i w tym programie oferta została przygotowana pakietowo, co ułatwia i przyspiesza proces jej wyboru. Wprowadzono także m.in. ubezpieczenie mienia w formule all risk, ochronę mienia nie tylko w siedzibie firmy ale i na placu oraz pakiety ochrony dopasowane pod konkretne działalności. Dla jednoosobowych działalności a także osób fizycznych działających bez regonu, przygotowano katalog ubezpieczeń dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla różnych grup zawodowych, w tym m.in. dla personelu fryzjerko-kosmetycznego, instruktorów sportowych, ale także pracowników biurowych a także stażystów w zakresie szkód wyrządzonych pracodawcy.

Zdajemy sobie sprawę, jak wiele zmiennych musi być wzięte pod uwagę, aby przygotować ubezpieczenie spełniające wymogi naszych Klientów. Dlatego główną zaletą oferty Smartbiznes jest jej elastyczność i szerokie pakiety gwarantowanej ochrony oraz opcje dopasowane dla najczęściej oferowanych branż, tj.: Przedsiębiorca  lub uwzględniające indywidualną specyfikę prowadzonej działalności np.: Food Truck i Myjnia samoobsługowa. – mówi Andrzej Olechniewicz z Warty i dodaje: Wiemy też, jak ważne jest, poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy, stąd szerszy katalog zawodów, w których dostępna jest ochrona z tytułu zawodowej odpowiedzialności cywilnej.

To kolejna zmiana w produktach Warty skierowanych do firm z sektora MSP w tym roku, po tym jak na początku 2020 r. ubezpieczyciel wprowadził nową odsłonę Programu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach grupowego ubezpieczenia na życie. Nowa wersja ubezpieczenia na życie w ramach Programu dla MSP to elastyczna oferta kierowana do firm zatrudniających 3-50 osób, którą wyróżnia m.in. atrakcyjny zakres dostępnych umów dodatkowych, szeroki pakiet usług assistance a także ochrona na wypadek zdarzeń spowodowanych COVID-19.

Więcej informacji na temat nowych, majątkowych produktów ubezpieczeniowych Warty dla MSP znajduje się pod adresem: https://www.warta.pl/ubezpieczenie-na-zycie-pracownikow.