– Nowe logo przyciąga uwagę i jest bardzo nowoczesne. Jego podobieństwo do logo Talanx jest jasnym potwierdzeniem, że Warta jest już częścią Grupy Talanx. Polska jest obecnie naszym drugim najważniejszym rynkiem – mówi Herbert K. Hass, prezes zarząduTalanx.

Dodaje, że decyzja o utrzymaniu marki Warta była oczywista od początku. To marka tak silna, ceniona i rozpoznawalna w Polsce, że jest ważnym elementem wpływającym na wartość spółki. Strategia Talanx zakłada wykorzystywanie wielu brandów na różnych rynkach czy dla różnych profili działalności spółek, stąd z powodzeniem ten koncept może być realizowany również w Polsce.

– Zmieniliśmy logo z dwóch powodów. Po pierwsze – tworzymy zupełnie nową organizację i nowe logo ma odzwierciedlać rzeczywisty charakter Warty, jej nowoczesność, innowacyjność i otwartość. Po drugie, na skutek zmiany właścicielskiej nie mogliśmy pozostać przy dotychczasowym logotypie, a chcieliśmy, żeby nowy podkreślał naszą przynależność do grupy Talanx – mówi Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.

Wyjaśnia, że nowa organizacja powstaje na bazie łączących się obecnie spółek TUiR Warta oraz HDI Asekuracja TU, a w kolejnym etapie spółek życiowych. Fuzja tych pierwszych została już zaakceptowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i teraz trwają procedury prowadzące do finalizacji połączenia na przełomie roku. Zgodnie ze strategiczną decyzją zarządu Talanx International po połączeniu utrzymane zostaną dwie marki do sprzedaży detalicznych ubezpieczeń majątkowych: Warta i HDI Asekuracja. Utrzymane zostaną też odrębne sieci sprzedaży detalicznej.

– Każda z marek ma swoich wiernych Klientów, swoją specyfikę i profil działalności. Dlatego wierzymy, że utrzymanie dwóch marek i odrębnych sieci sprzedaży pozwoli na szersze dotarcie do Klientów z ofertą. Warta ma być ubezpieczycielem dla każdego Polaka – mówi Jarosław Parkot.

Siła sprzedażowa połączonych spółek będzie jedną z większych w Polsce. Łącznie Warta będzie dysponowała ponad 450 placówkami własnymi. Na jej rzecz będzie pracowało około 8 tys. agencji wyłącznych i multiagencji, w ramach których ubezpieczenia będzie sprzedawało ponad 20 tysięcy osób.

– Odrębne placówki, siły sprzedaży i produkty, to jedna z niewielu rzeczy, które się nie zmienią. Od strony obsługi Klienta po sprzedaży procedury będą ujednolicone, żeby zapewnić jeden wysoki standard obsługi dla każdego Klienta – mówi Jarosław Parkot.

Rebranding będzie wsparty największą w historii Warty kampanią reklamową, która potrwa do końca roku. Obejmie ona m.in. emisję sześciu różnych filmów w głównych stacjach telewizyjnych. Reklamy będą widoczne też w kinach, na billboardach, w prasie i internecie.