Samochód

Czasowe wyrejestrowanie samochodu - na czym polega?

Możliwość czasowego wyrejestrowania z ruchu obejmuje aktualnie nie tylko wybrane maszyny, ale także samochody osobowe. To rozwiązanie szczególnie przydatne w sytuacji, gdy pojazd jest poważnie uszkodzony i wymaga czasochłonnej naprawy. Przeczytaj, na czym dokładnie polega czasowe wyrejestrowanie samochodu.

damskie dłonie trzymające długopis

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie pojazdy można czasowo wyrejestrować z ruchu?
 • Jak czasowo wyrejestrować samochód z ruchu?
 • Ile kosztuje czasowe wyrejestrowanie pojazdu?
 • Czy czasowo wyrejestrowany pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC?
 • Jak przywrócić pojazd po czasowym wyrejestrowaniu z ruchu?

Jakie pojazdy można czasowo wyrejestrować z ruchu?

Przez długi czas możliwość czasowego wyrejestrowania dotyczyła tylko wybranych maszyn. Od 31 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy, które rozszerzają listę pojazdów, jakie możesz czasowo wyłączyć z ruchu.

Opcja czasowego wyrejestrowania z ruchu dotyczy następujących pojazdów:

 • Samochód osobowy, który musi zostać poddany naprawie po szkodzie istotnej lub w razie konieczności naprawy ważnych elementów konstrukcyjnych. Auto osobowe może zostać wyrejestrowane na okres od 3 do 12 miesięcy. Czas ten nie podlega przedłużeniu. Kolejne wycofanie pojazdu może nastąpić po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wyrejestrowania z ruchu, wydany w ostatniej decyzji.
   
 • Ciągnik samochodowy, pojazd specjalny, autobus lub przyczepa bądź samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3500 kg. Czasowe wyrejestrowanie może nastąpić na okres od 2 do 24 miesięcy. Istnieje opcja wydłużenia tego czasu. Łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może jednak przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o czasowym wyrejestrowaniu z ruchu.
   

Czasowe wyrejestrowanie z ruchu jest także zobowiązaniem właściciela do odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu. Nie może on poruszać się po drodze wycofanym z ruchu autem. Nawet wyjazd z garażu czy parkingu jest niemożliwy ze względu na brak tablic rejestracyjnych. Dlatego właściciel wyrejestrowanego auta powinien:

 • zabezpieczyć pojazd tak, aby osoby trzecie nie mogły uruchomić silnika,
 • umieścić pojazd poza strefą ruchu, aby zminimalizować ryzyko kolizji z jego udziałem.
   

Sprawdź OC dla Twojego pojazdu

Jak czasowo wyrejestrować samochód z ruchu?

Czasowego wyrejestrowania pojazdu możesz dokonać w wydziale komunikacji, w którym dany pojazd jest zarejestrowany. W tym celu powinieneś złożyć wypełniony formularz dostępny do pobrania na stronie internetowej lub bezpośrednio w urzędzie. Do wniosku o czasowe wyrejestrowanie należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dowód własności pojazdu, czyli umowę kupna-sprzedaży lub darowizny bądź fakturę,
 • dowód tożsamości,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • tablice rejestracyjne pojazdu,
 • karta pojazdu, jeśli została wydana,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat skarbowych.

Pamiętaj, że jeśli reprezentujesz firmę, zabierz ze sobą KRS. Może być w formie wydruku ze strony internetowej.

Jeżeli właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec, to podczas składania wniosku powinien mieć ze sobą paszport oraz jeden z następujących dokumentów:

 • wiza Schengen lub wiza krajowa,
 • karta pobytu wydana w związku z uzyskaniem pozwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii europejskiej,
 • karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest firma zagraniczna, wymagane jest także zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki. Zamiennie można przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla zagranicznego oddziału przedsiębiorcy.

Jeśli chodzi o samochód osobowy, to do wniosku o czasowe wyrejestrowanie powinieneś dołączyć stosowne oświadczenie właściciela, które potwierdza wystąpienia szkód istotnych lub konieczności naprawy elementów nośnych konstrukcji auta. Jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, to wszyscy powinni stawić się w urzędzie lub udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Po złożeniu wniosku o czasowe wyrejestrowanie pojazdu urzędnik zatrzyma dowód i tablice rejestracyjne do momentu jego ponownej rejestracji. Na wydajnie decyzji o czasowym wyrejestrowaniu urząd ma 30 dni. W przypadku, jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana, czas ten może zostać przedłużony o kolejne 30 dni.
 

Ile kosztuje czasowe wyrejestrowanie pojazdu?

Wysokość opłaty za czasowe wyrejestrowanie pojazdu jest uzależniona od czasu, na jaki chcesz wycofać go z ruchu. Aktualnie obowiązują następujące stawki:

 • Samochód osobowy:
  • 80 zł za wyrejestrowanie na 3 miesiące,
  • 4 zł za każdy kolejny miesiąc (od 3 do 12 miesięcy).
 • Ciągnik samochodowy, pojazd specjalny, autobus, przyczepa lub samochód ciężarowy o DMC powyżej 3500 kg:
  • 80 zł za wyrejestrowanie na 2 miesiące,
  • 4 zł za każdy kolejny miesiąc (od 3 do 12 miesiąca),
  • 2 zł za każdy kolejny miesiąc (od 13 do 24 miesiąca),
  • 0,25 zł za każdy kolejny miesiąc (od 25 do 48 miesiąca).

Koszt pełnomocnictwa wynosi 17 zł od każdej osoby, za którą będziesz mógł załatwić sprawę. Jeśli pełnomocnikiem jest mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo lub wnuk pełnomocnictwo jest bezpłatne.
 

Sprawdź cenę ubezpieczenia samochodu

Czy czasowo wyrejestrowany pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC?

Każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Nawet jeśli został czasowo wycofany z ruchu. Nie ma znaczenia, że auto przez długi czas stoi nieużywane lub jest w trakcie naprawy. To istotna informacja ze względu na wysokie kary, jakie grożą ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W przypadku braku OC przez okres powyżej 14 dni posiadacz samochodu osobowego może zostać ukarany grzywną w wysokości 6020 zł.

Jedyną opcją zaprzestania opłacania składki OC jest całkowite wyrejestrowanie pojazdu z ruchu drogowego.

Dobrą wiadomością jest za to możliwość obniżenia składni w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu. W tym celu należy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o czasowym wyrejestrowaniu oraz złożyć wniosek o tymczasowe obniżenie składni OC. Zgodnie z obowiązującym prawem ubezpieczyciel musi w okresie czasowego wyrejestrowania pojazdu obniżyć wysokość składki OC o co najmniej 95%. Najczęściej następuje to dopiero po zakończeniu umowy ubezpieczenia. Wtedy firma ubezpieczeniowa będzie w stanie ocenić, jak długo auto było wycofane z ruchu i czy w tym okresie nie wystąpiły jakieś szkody. Dlatego właściciel pojazdu musi najpierw opłacić pełną składkę, a następnie czekać na zwrot po wygaśnięciu umowy.
 

Jak przywrócić pojazd po czasowym wyrejestrowaniu z ruchu?

W celu ponownego włączenia pojazdu do ruchu po wcześniejszym czasowym wyrejestrowaniu należy złożyć odpowiedni wniosek w wydziale komunikacji. Do wniosku powinieneś dołączyć następujące dokumenty:

 • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • dowód tożsamości.

Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego musisz dostarczyć w sytuacji, gdy upłynął jego termin w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku samochodu osobowego wycofanego z ruchu na czas naprawy konieczne jest ponowne wykonanie badania niezależnie od terminu wygaśnięcia poprzedniego. Wynika to z faktu, że przed wyrejestrowaniem uszkodzeniu uległy kluczowe elementy konstrukcyjne auta. Ponowny przegląd ma stwierdzić, czy pojazd jest w pełni bezpieczny.

Planując czasowe wyrejestrowanie pojazdu, powinieneś pamiętać o wszystkich procedurach z tym związanych. Uzyskanie zgody z wydziału komunikacji nie zwalnia Cię z obowiązku ubezpieczenia auta. Nie zapomnij także o ponownym badaniu technicznym przed przywróceniem pojazdu do ruchu.
 

Sprawdź cenę OC/AC

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady