Samochód

Kary za brak PCC-3 po zakupie samochodu w roku 2023 - ile wynosi?

Choć wartość należnego PCC-3 jest stosunkowo niewielka, to kary za niedopełnienie tego obowiązku mogą być dotkliwe. Jeśli nie uregulujesz podatku w określonym terminie, ryzykujesz nałożeniem grzywny przez urząd skarbowy. Maksymalna kara w 2023 roku to nawet 72 000 zł.

Kara za brak PCC-3 po zakupie samochodu w roku 2023 - mężczyzna w aucie

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kiedy trzeba zapłacić PCC-3?
  • Ile wynosi kara za brak PCC-3?
  • Czy można uniknąć grzywny za niezapłacenie podatku?

PCC-3 - co to jest?

PCC-3 to inaczej podatek od czynności cywilnoprawnych, do których zaliczamy również umowę kupna/sprzedaży samochodu. Po zakupie kupujący ma obowiązek złożenia deklaracji i uregulowania należności w wysokości 2% wartości rynkowej danego auta. Nie warto jej sztucznie zaniżać, ponieważ jeśli różnica między kwotą na umowie sprzedaży a tą wyliczoną przez urzędnika będzie większa niż 33%, poza samym podatkiem będziemy musieli ponieść koszty związane z wydaniem ekspertyzy przez rzeczoznawcę samochodowego.

Na za wysłanie deklaracji i zapłacenie PCC masz 14 dni od daty zawarcia umowy, jednak trzeba pamiętać, że fakt zapłaty jest konieczny do zarejestrowania pojazdu (tak samo, jak obecność ważnego ubezpieczenia OC). Przekroczenie tego terminu wiąże się z ryzykiem nałożenia kary, której wysokość wzrosła 1 stycznia 2023 roku i zostanie jeszcze dodatkowo podwyższona z dniem 1 lipca 2023 roku.
 

Ubezpieczenie samochodu

PCC-3 po terminie - ile wynosi kara?

Otrzymanie grzywny za niedopełnienie zobowiązania podatkowego nie zwalnia z obowiązku opłacenia podatku PCC. Dodatkowo będzie konieczne uwzględnienie odsetek, które można obliczyć np. na rządowej stronie podatki.gov w sekcji poświęconej kalkulatorom podatkowym. Warto zaznaczyć, że nie trzeba ich uwzględniać, jeśli nie przekraczają 8,70 zł.

Jeśli chodzi o same kary, to ich wartość jest wyliczana na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość grzywny może wahać się od 1/10 do nawet 20-krotności tej kwoty. Jak wiadomo, w 2023 roku płaca minimalna została podwyższona do 3490 zł brutto, a od 1 lipca wzrośnie do 3600 zł brutto. Oznacza to, że do 30 czerwca 2023 roku kara za brak PCC-3 może wynieść od 349 zł do 69 800 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku od 360 do aż 72 000 zł.

Z powyższych względów nieopłacenie podatku wiąże się z ryzykiem poniesienia naprawdę dotkliwych konsekwencji finansowych. Dlatego też warto pamiętać o złożeniu deklaracji w wymaganym terminie — to jedna z najważniejszych rzeczy, które trzeba zrobić po zakupie samochodu.
 

Jak uniknąć kary za brak podatku PCC od kupna samochodu?

Co ważne, istnieje możliwość uniknięcia kary pod warunkiem, że urząd skarbowy jeszcze nie wykryje takiego wykroczenia (zanim otrzymasz wezwanie do zapłaty). W takiej sytuacji najlepiej jak najszybciej złożyć deklarację i zapłacić należny podatek, gdzie dodatkowo trzeba  złożyć pismo z tzw. czynnym żalem. W dokumencie należy podać konkretny powód oraz towarzyszące mu okoliczności, które uniemożliwiły uregulowanie należności w terminie (np. choroba członka rodziny).

Oczywiście czynny żal musi zawierać oświadczenie, gdzie dłużnik przyznaje się do popełnienia wykroczenia. Zaległą deklarację podatkową z tym pismem można złożyć przez internet w rządowym serwisie e-Deklaracje, osobiście w urzędzie skarbowym lub listownie.

Nie ma określonego wzoru lub formularza czynnego żalu, jednak warto pamiętać, aby znalazły się w nim takie informacje, jak:

  • dane osoby składającej pismo i adresata (naczelnika urzędu skarbowego),
  • powód niezapłacenia podatku i okoliczności towarzyszące,
  • wskazanie osób, które miały związek z popełnionym wykroczeniem,
  • powiadomienie, czy uregulowano płatność, a jeśli nie, to w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązujesz się to zrobić.

Trzeba też zaznaczyć, że po złożeniu deklaracji i pisma z czynnym żalem nie zostaniemy poinformowani o decyzji naczelnika w tej sprawie. Jeśli uzna, że oświadczenie jest nieskuteczne, zostanie wszczęte postępowanie.

Sprawdź cenę OC/AC

Kara za brak PCC-3 a zwolnienie z podatku

Nałożenia kary nie muszą się oczywiście obawiać Ci podatnicy, którzy są zwolnieni z podatku od czynności cywilnoprawnych. Ta grupa obejmuje przede wszystkim osoby, które kupiły samochód o wartości rynkowej nieprzekraczającej 1 000 zł. Zwolnienie dotyczy również osób z niepełnosprawnością, które nabędą pojazd na własny użytek.
 

Wyższe kary dla kierowców nie tylko za brak PCC-3

Grzywna za niedopełnienie obowiązku podatkowego może być więc bardzo dotkliwa. Należy jednak wspomnieć, że podwyżka w 2023 roku dotyczy również braku ciągłości OC. Wysokość kary wzrasta wraz z liczbą dni bez wymaganej podstawowej ochrony.

W przypadku samochodów osobowych nawet jeden dzień spóźnienia oznacza grzywnę w wysokości aż 1 400 zł. Brak ciągłości przez więcej niż 14 dni to 6980 zł. Dodatkowo 1 lipca 2023 roku (czyli po podwyżce płacy minimalnej) wartości te wzrosną odpowiednio do 1440 zł i 7200 zł.

 

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady