Samochód

Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR) - sprawdź jak ryzykownym kierowcą jesteś

System eSCORE jest narzędziem stworzonym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Umożliwia weryfikację Twojej „polisowo-szkodowej” historii jazdy. Na tej podstawie ubezpieczyciel może określić, jak duże ryzyko należy założyć przy podpisywaniu z Tobą umowy ubezpieczenia pojazdu.  

Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR) - auta na drodze

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie są główne założenia eSCOR?
 • Jak sprawdzić ocenę w systemie eSCOR?
 • Jak wygląda raport eSCOR?

Jakie są główne założenia eSCOR?

Projekt obejmujący Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR) zakłada umożliwienie realizacji spraw, które dotyczą oceny ryzyka ubezpieczeniowego z wykorzystaniem danych zgromadzonych w UFG. Narzędzie jest dostępne w formie online

Elektroniczny System Centralnej Oceny ryzyka jest dostępny dla każdego, kto zarejestruje się na stronie Ubezpieczeniowego funduszu Gwarancyjnego. E-usługi skierowane są do obywateli, przedsiębiorców oraz zakładów ubezpieczeń. Udostępnione narzędzie wykorzystuje metody zaawansowanej analizy statystycznej danych zgromadzonych w UFG. Na ich podstawie tworzy ocenę punktową prawdopodobieństwa spowodowania szkody. Jest to system analogiczny do narzędzi używanych przez banki w celu oceny zdolności kredytowej (scoring kredytowy). Odbiorcy systemu eSCOR mogą pobrać raport dotyczący osoby lub przedsiębiorcy o określonym profilu.

Zakłady ubezpieczeń korzystające z eSCOR mogą uzyskać rynkowy punkt odniesienia w kwestii czynników, które wpływają na ryzyko ubezpieczeniowe. System umożliwia pozyskanie wiarygodnej informacji do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Jeśli dany zakład ubezpieczeń nie dysponuje danymi do budowy własnych modeli statystycznych, może uzyskać w eSCOR informację o algorytmach stosowanych do taryfikacji.

Główne zalety korzystania z Elektronicznego Systemu Centralnej Oceny Ryzyka to:

 • poznanie czynników wpływających na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego oraz pobranie indywidualnego raportu zawierającego wynik takiej oceny,
 • potwierdzenie prawidłowości danych pobieranych przez zakłady ubezpieczeń na potrzeby oceny ryzyka,
 • ograniczenie procedur i czasu potrzebnego do wyjaśnienia z zakładem ubezpieczeń wszelkich niezgodności danych w bazie UFG ze stanem faktycznym,
 • poznanie rynkowego punktu odniesienia w zakresie czynników wpływających na ryzyko ubezpieczeniowe,
 • pozyskanie wiarygodnej informacji do oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń nie posiada własnych zasobów do budowy i stosowania algorytmów taryfikacyjnych,
 • usprawnienie obsługi niezgodności danych wprowadzanych do bazy UFG.
   

Sprawdź cenę OC/AC

Jak sprawdzić ocenę w systemie eSCOR?

Aby sprawdzić ocenę ryzyka w systemie eSCOR, powinieneś najpierw zarejestrować się na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Założenie konta jest bezpłatne.

Spersonalizowany raport możesz wygenerować w kilku prostych krokach:

 1. Wejdź na stronę www.ufg.pl.
   
 2. Zaloguj się na swoje konto. Możesz to zrobić za pomocą loginu i hasła oraz przez login.gov.pl (w tym także przez Profil Zaufany).
   
 3. Wybierz opcję „Ocena eSCOR” po lewej stronie witryny.
   
 4. Po wyborze opcji „Ocena eSCOR” w prawym dolnym rogu jest dostępne pole z napisem „Nowy wniosek o ocenę eSCOR”. Po kliknięciu otwiera się strona, na której możesz sprawdzić:
  1. parametry historii polis,
  2. szczegóły dotyczące historii polis,
  3. parametry historii szkód,
  4. szczegóły dotyczące historii szkód.
    
 5. Podaj lub pobierz potrzebne Ci informacje w tym:
  1. dane osobowe dla ogólnej oceny,
  2. dane osobowe oraz informacje o pojeździe dla szczegółowej oceny.
    
 6. Złóż wniosek o ocenę eSCOR.

Po chwili otrzymasz szczegółowy raport widoczny na stronie. Możesz go także pobrać w formie pliku PDF.
 

Jak wygląda raport eSCOR?

Raport Elektronicznego Systemu Centralnej Oceny ryzyka Składa się z kilku sekcji. Pierwszą z nich stanowi ocena eSCOR podana w 5-stopniowej skali. W dalszej części prezentowane są parametry szczegółowe, które stanowiły podstawę do wyliczenia oceny eSCOR:

 • średnia ocena w Twojej grupie wiekowej,
 • średnia ocena w Twoim powiecie,
 • średnia ocena w grupie pojazdów o określonej pojemności, tożsamej z parametrami silnika Twojego auta.

Pod względem wieku kierowcy zostali podzieleni na następujące kategorie:

 • do 26. roku życia,
 • od 27. do 40. roku życia,
 • od 41. do 60. roku życia,
 • powyżej 60. roku życia.

Stworzony został także podział w zależności od miejsca zamieszkania:

 • miasta wojewódzkie,
 • miasta na prawach powiatu,
 • pozostałe miejscowości.

W raporcie podane są następujące informacje statystyczne:

 • procent osób z Twojej grupy porównawczej, które od co najmniej 5 lat posiadają OC na samochód osobowy,
 • procent posiadaczy OC na samochód osobowy, które mogą pochwalić się 5-letnią bezszkodową historią ubezpieczenia,
 • średnia pojemność silnika ubezpieczonych pojazdów w Twojej grupie porównawczej,
 • średnia moc silnika ubezpieczonych pojazdów w Twojej grupie porównawczej.

W dalszej części raportu są podane parametry wpływające na wysokość oceny eSCOR:

 • historia polis ma pozytywny wpływ na ocenę,
 • historia szkód powoduje obniżenie ogólnej oceny.

Ostatnią część raportu stanowią parametry wniosku, które zostały użyte do przygotowania oceny eSCOR. Zaliczamy do nich:

 • wiek i miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
 • parametry pojazdu, a więc marka, model, moc i pojemność silnika, rodzaj polisy, liczba lat ochrony OC i AC w ostatnich 5 latach,
 • parametry historii polis, a więc łączny czas ochrony OC dla wszystkich pojazdów w ostatnich 5 latach, liczba lat posiadania polisy OC na samochody osobowe w ostatnich 5 latach oraz liczba posiadanych motocykli w ostatnich 5 latach,
 • parametry historii szkód, a więc liczba zdarzeń szkodowych OC i AC w ostatnich 5 latach.

Dodatkowo w raporcie znajdziesz szczegółowe zestawienie historii polis i szkód z ostatnich 5 lat.

Osobny raport możesz wygenerować dla każdego z posiadanych pojazdów. Sprawdzisz w ten sposób, jak będzie kształtować się ocena eSCOR w zależności od parametrów auta.
 

Ubezpieczenie samochodu

Jakie oceny przyznaje system eSCOR?

System eSCOR przyznaje oceny według następujących wartości liczbowych:

 • ocena 1 – kierowcy ze złą historią ubezpieczeniową, którzy stanowią wysokie ryzyko dla ubezpieczyciela,
 • ocena 2 – kierowcy ze słabą historią ubezpieczeniową,
 • ocena 3 – kierowcy z neutralną historią ubezpieczeniową,
 • ocena 4 – kierowcy z dobrą historią ubezpieczeniową,
 • ocena 5 – kierowcy z najlepszą historią ubezpieczeniową, którzy stanowią niskie ryzyko dla ubezpieczyciela.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że przyznanych ocen nie należy porównywać między użytkownikami. W szczególności, jeśli są przypisani do różnych grup. Tak więc w praktyce ocena 3 w jednej grupie wcale nie musi stwarzać większego ryzyka niż ocena 4 w innej grupie.

Im niższą ocenę wyliczy dla Ciebie system eSCOR, tym potencjalnie wyższą składkę otrzymasz na umowie ubezpieczenia.

 

Jak towarzystwa ubezpieczeniowe obliczają wysokość składki?

Towarzystwa ubezpieczeniowe podczas określania wysokości składki ubezpieczeniowej biorą pod uwagę następujące czynniki:

 • Marka i model pojazdu

Niektóre marki i modele aut są bardziej narażone na uszkodzenia lub kradzież. To może mieć wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej.

 • Wiek i doświadczenie kierowcy

Młodzi kierowcy z małym doświadczeniem są uznawani za bardziej ryzykownych. Konsekwencją tego mogą być wyższe składki ubezpieczenia.

 • Miejsce zamieszkania

W niektórych dzielnicach miast występuje wyższe ryzyko kradzieży pojazdu. To przekłada się na wzrost składki ubezpieczenia.

 • Historia ubezpieczeniowa

Szkody na własnym samochodzie powodują, że ubezpieczyciele uznają kierowcę za bardziej ryzykownego. W efekcie wyliczają wyższą składkę ubezpieczeniową.

 • Rodzaj ubezpieczenia

Rodzaj ubezpieczenia ma wpływ na wysokość składki. Pełna polisa OC i AC kosztuje więcej niż samo ubezpieczenie OC.

System eSCOR pozwala Ci na weryfikację historii polis ubezpieczeniowych. Częściowo możesz także poznać czynniki wypływające na wysokość opłacanego przez Ciebie ubezpieczenia OC. Z pewnością warto co jakiś czas sprawdzić, jak wyglądasz pod tym względem na tle kierowców w tym samym przedziale wiekowym lub poruszających się samochodami o zbliżonej mocy silnika.
 

Ubezpiecz swój samochód 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady