Samochód

Nie mam dowodu rejestracyjnego? Jak mogę ubezpieczyć samochód bez dowodu rejestracyjnego?

Każdy zarejestrowane w Polsce auto posiada własny dowód rejestracyjny. Wbrew pozorom brak takiego dokumentu nie wyklucza możliwości wykupienia polisy OC. Pomimo tego w przypadku zgubienia lub zniszczenia dowodu należy wyrobić jego duplikat, który będzie potrzebny do przeprowadzenia badania technicznego i ewentualnej sprzedaży pojazdu w przyszłości.

Mężczyzna ubezpiecza samochód w Warcie

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Z czego może wynikać brak dowodu rejestracyjnego?
  • Jak otrzymać wtórnik dokumentów rejestracyjnych pojazdu?
  • Dlaczego wykup polisy OC jest możliwy także bez dowodu rejestracyjnego

Brak dowodu rejestracyjnego — najczęstsze przyczyny

Dowód rejestracyjny to bardzo ważny dokument umożliwiający identyfikację pojazdu. Choć od 1 października 2018 roku nie trzeba mieć go przy sobie w trakcie jazdy, to należy go wziąć na badanie techniczne. Jeśli stan pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny (zdarza się to jednak rzadko; najczęściej kończy się jedynie na negatywnym wyniku przeglądu). Żeby odzyskać dokument, konieczne będzie usunięcie usterek wskazanych przez diagnostę.

Dowód rejestracyjny może być również zatrzymany przez policję w trakcie kontroli drogowej, jednak obecnie dokonuje się tego w formie elektronicznej. Funkcjonariusze wydają wtedy pokwitowanie uprawniające do dalszej jazdy w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Odzyskanie dowodu jest możliwe tylko po ustaniu przesłanek, które były powodem jego zablokowania. Dokument można odblokować na komisariacie, w urzędzie komunikacji lub na stacji kontroli pojazdów (po powtórnym badaniu z wynikiem pozytywnym). Oczywiście dowodu rejestracyjnego nie będzie także wtedy, gdy kupujesz nowe auto z salonu.

Brak tego dokumentu niekiedy wynika również z jego zagubienia lub zniszczenia. Pomimo wcześniej wspomnianego braku obowiązku posiadania fizycznego odpowiednika w trakcie jazdy, istnieje obowiązek niezwłocznego wyrobienia wtórnika. Zwłaszcza, że bez niego możesz mieć problem ze sprzedażą samochodu.
 

Sprawdź cenę OC/AC

Wtórnik dowodu rejestracyjnego — jak otrzymać duplikat?

Aby uzyskać wtórnik dowodu rejestracyjnego, należy zgłosić się do urzędu komunikacji, w którym zarejestrowano auto i złożyć odpowiedni wniosek oraz wypełnionę zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzory dostępne są do pobrania ze stron internetowych urzędów lub na miejscu). Dodatkowo będą potrzebne:

  • oryginał zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego (jeśli nie można odczytać ze zniszczonego dowodu daty następnego przeglądu lub gdy w systemie CEPiK nie ma informacji o terminie kolejnej kontroli),
  • dokument tożsamości ze zdjęciem lub odpis z KRS,
  • aktualne ubezpieczenie OC,
  • karta pojazdu (jeśli została wydana).

Jeżeli to możliwe, zniszczony dowód trzeba przynieść ze sobą. Warto też zaznaczyć, że jeśli samochód ma kilku właścicieli, wymagana jest obecność ich wszystkich lub przedstawienie dowodów udzielenia pełnomocnictwa. Ze względu na to, że wtórnik dowodu nie będzie gotowy „od ręki”, przy załatwianiu formalności możesz dodatkowo zawnioskować o wydanie pozwolenia czasowego. Wyrobienie duplikatu kosztuje w sumie 73,50 zł (do tego należy jeszcze doliczyć koszt ewentualnego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł od każdej osoby).
 

Ubezpieczenie samochodu bez dowodu rejestracyjnego

Zadbanie o ważną obowiązkową polisę OC jest jak najbardziej możliwe także bez dowodu rejestracyjnego. Jeśli np. kończy się okres ochrony i nie masz zamiaru zmieniać ubezpieczyciela, to ubezpieczenie automatycznie ulegnie przedłużeniu na kolejny okres. W sytuacji, gdy jednak chcesz ubezpieczyć pojazd w innym towarzystwie, możesz to zrobić na podstawie danych zawartych w innej dokumentacji, np. karcie pojazdu. Do obliczenia dokładnej wysokości składki może być potrzebny także numer rejestracyjny.

Co zrobić w sytuacji, gdy kupiliśmy nowy samochód z salonu, który nigdy nie był objęty OC i nie ma jeszcze tablic? Wtedy istnieją dwie opcje: wykupienie polisy na podstawie numeru VIN pojazdu przed rejestracją lub nie później niż w dniu rejestracji i przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu. W tym pierwszym przypadku po otrzymaniu dokumentów trzeba niezwłocznie przekazać ubezpieczycielowi brakujące dane, aby mógł zaktualizować informacje dotyczące wykupionej polisy. Ubezpieczenie samochodu bez dowodu rejestracyjnego jest więc jak najbardziej możliwe — pod warunkiem, że będziesz w stanie podać dane niezbędne do zawarcia umowy.

 

Ubezpieczenie samochodu

Nie masz ważnego OC? UFG może nałożyć wysoką karę

Brak aktualnego ubezpieczenia to duże ryzyko nałożenia grzywny przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kary mogą być bardzo wysokie, zwłaszcza po zmianach w Prawie o ruchu drogowym w 2023 r. Już jeden dzień braku ciągłości OC to kara w wysokości 1 400 zł dla samochodów osobowych, a przerwa w polisie powyżej 14 dni to nawet 6980 zł. Od 1 lipca 2023 r. wartości te wzrosną, do kolejno 1 440 zł i 7 200 zł. Ma to związek z kolejną podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce.
 

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady