Samochód

Czym może skutkować brak ciągłości w OC?

W odróżnieniu od AC, ubezpieczenie OC ma charakter obowiązkowy. Niekiedy może dojść do przerwania jego ciągłości, np. w wyniku roztargnienia kierowcy. A to z kolei może skutkować przykrymi konsekwencjami, których da się uniknąć niezwykle rzadko.

Mężczyzna sprawdzający informacje w telefonie

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega brak ciągłości OC?
  • Jak wysoka może być kara za przerwę w OC?
  • Co grozi za spowodowanie kolizji lub wypadku pojazdem bez ważnej polisy?
  • Jakie są główne przyczyny powstawania przerwy w polisie?
  • Co zrobić, aby uniknąć kary za brak ciągłości w OC?

Co oznacza brak ciągłości OC?

Zgodnie z przepisami prawa każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać aktualną polisę OC. Brak ciągłości oznacza przerwę w jego ubezpieczeniu. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej wtedy, gdy właściciel pojazdu nie wykupił nowej polisy na kolejny okres, a ta dotychczasowa nie została automatycznie odnowiona.

Brak ciągłości OC oznacza, że w danym okresie pojazd nie był ubezpieczony. Wiąże się to z ryzykiem poniesienia negatywnych konsekwencji w postaci wysokich kar finansowych nakładanych przez UFG. Decyzja urzędu może ulec przedawnieniu, ale dopiero po trzech latach od dnia, w którym dokonano kontroli, jednak nie później niż po trzech latach od dnia, w którym właściciel pojazdu nie wykupił polisy.

Należy wspomnieć, że nie tylko UFG ma prawo do sprawdzenia ciągłości ubezpieczenia. Otrzymanie kary może być wynikiem weryfikacji dokumentów przez Policję, organy celne, Straż Graniczną, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcję Ochrony środowiska oraz inne podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

 

Kara za brak ciągłości w OC to duży wydatek

Kary za brak OC w 2024 mogą sięgnąć nawet 12 730 zł. Wartość grzywny za ponad dwutygodniowe przerwanie ciągłości polisy samochodu ciężarowego, ciągnika samochodowego lub autobusu to aż 300% najniższej krajowej.

Jeśli chodzi o samochody osobowe, w 2024 roku, od 1 stycznia wartość grzywny może maksymalnie wynieść 8 480 zł (od lipca 2024r. 8 600 zł). Dotkliwe kary czekają także na kierowców, którzy z wykupem polisy spóźnili się tylko nieznacznie. Przerwanie ciągłości do 3 dni to grzywna rzędu 1700 zł (od lipca 2024r. 1 720 zł). Gdy zauważysz, że nie masz ważnego ubezpieczenia OC, warto więc się spieszyć. Małym pocieszeniem jest fakt, iż UFG może nałożyć karę tylko w tym roku, w którym doszło do kontroli. Jeśli np. pojazd od 2015 do 2024 roku nie posiadał ważnego OC, a wykryto ten fakt dopiero w 2024 roku, właściciel płaci tylko za przerwę w tym okresie (grzywna nigdy nie jest naliczana wstecz).

Nałożoną karę należy uregulować wykonując przelew na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w otrzymanym wezwaniu. Jeśli UFG nie wyśle takiego dokumentu, wystarczy skorzystać z danych dostępnych na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W tytule przelewu powinien znaleźć się numer sprawy, rejestracyjny pojazdu oraz informacja, za który okres dokonywana jest konkretna opłata.
 

Ubezpieczenie OC 

Regres ubezpieczeniowy – wysoka kara dla sprawcy szkody

Co w przypadku, gdy dojdzie do wypadku lub kolizji nieubezpieczonym pojazdem? Oprócz grzywny sprawca szkody może zostać dodatkowo obciążony obowiązkiem zwrócenia świadczenia, które UFG wypłaciło poszkodowanemu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwróci się o uregulowanie opłaty (tzw. regresu) zarówno do właściciela, jak i kierowcy, który spowodował wypadek. Jeśli np. szkodę wyceniono na 20 000 zł, to UFG wypłaca świadczenie stronie poszkodowanej, a następnie występuje o zwrot, powiększając jego wartość o dodatkowe koszty.

Należy jednocześnie wiedzieć, że wypłacane świadczenie dotyczy zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych. W skrajnych przypadkach brak ciągłości OC może skutkować niezwykle wysokim zadłużeniem, dlatego też bezpieczniejszym rozwiązaniem jest dbanie o to, aby historia ubezpieczenia zachowała ciągłość.
 

Brak ważnej polisy OC – niedopatrzenie czy umyślne działanie kierowców?

Powody, dla których dochodzi do braku ciągłości w OC bywają różne. Z jednej strony część właścicieli pojazdów doprowadza do tej sytuacji nieumyślnie, np. gdy płatność za polisę rozłożona jest na raty. Jeśli wartość jednej z nich nie zostanie uregulowana w czasie, ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie. Często brak ciągłości dotyczy także osób, które kupiły używany pojazd z OC poprzedniego właściciela (należy podpisać nową umowę z danymi aktualnego posiadacza).

Z drugiej strony są też kierowcy, którzy nie wykupują polisy, ponieważ argumentują taki stan rzeczy tym, że pojazd nie jest użytkowany (np. stoi w garażu przez dłuższy okres) lub ma usterki uniemożliwiające jazdę. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to logiczne, w kontekście obowiązujących przepisów nie ma to żadnego znaczenia. Bez względu na to, jak często lub czy w ogóle zarejestrowany pojazd jest używany, musi posiadać ważne OC do czasu jego wyrejestrowania (całkowitego przy czasowym nadal obowiązuje aktualne ubezpieczenie). Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku przerejestrowania pojazdu na zabytkowy (jeśli nim nie jeździmy, nie musimy martwić się o OC).

Jeszcze inni kierowcy umyślnie nie wykupują ubezpieczenia uważając, że fakt jego braku pozostanie tajemnicą. Nic bardziej mylnego UFG wyrywkowo sprawdza bazy zarejestrowanych pojazdów przy użyciu stworzonego w tym celu systemu informatycznego. Kierowcy przyłapani na gorącym uczynku (np. podczas policyjnej kontroli drogowej) tłumaczą się ponadto trudną sytuacją ekonomiczną. Warto jednak wiedzieć, że jeśli kara zostanie już nałożona, niektóre osoby nie będą w ogóle musiały jej płacić.

 

Ubezpieczenie OC/AC 

Jak uniknąć kary za brak ciągłości w OC

Każdy właściciel pojazdu może odwołać się od decyzji UFG w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu jej wydania. Umorzenie kary lub regresu jest możliwe w sytuacji opisanej w art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

  • W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.
  • Tryb postępowania przy rozpatrywaniu spraw, o których mowa w ust. 1, określa statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Do anulowania grzywny (częściowo lub w całości) dochodzi bardzo rzadko – kiedy np. właściciel pojazdu opiekuje się przewlekle chorą osobą, a opłacenie kary uniemożliwiłoby zapewnienie odpowiedniej opieki. Dlatego też najprościej jest postępować profilaktycznie: przestrzegać obowiązujących przepisów i kontrolować zarówno płatności, jak i okresy ważności ubezpieczenia.

Warto jednak wiedzieć, że jeśli już otrzymasz karę, możesz starać się o rozłożenie płatności na raty lub przesunięcie terminu uregulowania należności. Wynika to m.in. z faktu, że według ogólnej zasady egzekucja kary nie może skutkować pozbawieniem rodziny niezbędnych środków do życia. Aby ubiegać się o nowe warunki spłaty, należy wypełnić i wysłać wniosek dostępny na stronie internetowej UFG. Dodatkowo konieczne będzie dołączenie dokumentów i zaświadczeń, które potwierdzają sytuację finansową czy stan zdrowia kierowcy. Im więcej dowodów na faktyczną potrzebę uzyskania preferencyjnych warunków spłaty, tym większa szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady